Pentru o vacanță în siguranță

            Elevii din Republica Moldova, începând cu data de 24 octombrie 2020, se află în vacanța de toamnă. În legătură cu acest fapt, pe întreg teritoriul a fost dat start operațiunii speciale „Grija”,având drept scop asigurarea ordinii şi securității publice în perioada vacanței de toamnă (24.10.2020 - 01.11.2020), eficientizarea măsurilor orientate la prevenirea,...

Festivalul local „Meșterul din mine” la a II-a ediție

         În ziua de 23 octombrie 2020, în incinta Casei de cultură din satul Țahnăuți a avut loc Festivalul „Meșterul din mine”. Activitatea a fost organizată în cadrul Proiectului „C.O.V.O.R.” (Creație, Ornamente, Vocație, Originalitate, Renaștere), implementat de AO „Andromeda”, în parteneriat cu APL Țareuca, BP „Afanasie Talpă” din satul Țahnăuți, finanțat de Ministerul...

Lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea în Republica Moldova, începând cu 26 octombrie 2020

         Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a reactualizat lista statelor, la revenirea din care se impune regim de autoizolare în Republica Moldova. În lista roșie, din 26 octombrie, se numără Germania, Austria, Italia, Grecia, Spania, Portugalia, Suedia. Israel, Polonia. România, Ucraina, Rusia... Indicatorul pentru includerea în listă a statelor pentru care se impune regimul de autorizolare la intrarea persoanelor în ...Utilizarea produselor de uz fitosanitar impune vigilență

  În temeiul prevederilor legislației în vigoare privind protecția plantelor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează  producătorii agricoli, îndeosebi deținătorii gospodăriilor țărănești mici și utilizatorii casnici de pesticide și fertilizanți. Pentru evitarea cazurilor nedorite și chiar de otrăvire a unor persoane în urma încălcărilor regulamentelor utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților (PUFF), care sunt toxice pentru om, animale și mediul înconjurător, vă atenționăm:

  - procurați produse de uz fitosanitar și fertilizanți numai de la depozite și magazine agricole specializate și autorizate pentru acest gen de activitate;

  - la momentul procurării produselor faceți cunoștință cu recomandările de pe ambalajul preparatelor, solicitați consultanță, dacă este necesitate, de la consultantul magazinului, utilizați produsul conform acestor recomandări, procurați cantități strict necesare;

  - solicitați de la magazinele agricole bonurile de casă cu indicarea produselor procurate și păstrați-le anexate la Registrul de evidență a utilizării PUFF;

  - păstrați temporar produsele procurate, obligatoriu în ambalajul producătorului (reambalarea în alt ambalaj se interzice categoric), în încăperi separate, încuiate, iar în condiții - casnice în locuri izolate de membrii familiei și, îndeosebi, de accesul copiilor;

  - la lucrările cu pesticide sunt implicate numai persoanele instruite special și supuse controlului medico-sanitar, pe terenurile casnice - numai persoane cu vârsta mai mare de 18 ani, înzestrate cu echipament de protecție individuală;

  - lucrătorii cu produse de uz fitosanitar trebuie să respecte strict regulile de igienă personală. În timpul lucrărilor se interzice alimentarea cu hrană și apă, fumatul, precum și scoaterea hainei și a echipamentului de protecție;

  - utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților se efectuează doar în scopurile pentru care au fost omologați, în limitele termenelor de valabilitate a acestora, în conformitate cu Registrul de Stat;

  - la efectuarea lucrărilor cu PUFF se ține cont de asigurarea dimensiunii zonei de protecție sanitară până la spațiul locativ, locurile de recreație, sursele de apă. Concomitent se ia în considerație "roza vânturilor" și posibilitatea schimbării direcției vântului în perioada efectuării lucrărilor de protecție a plantelor, în scopul excluderii poluării cu pesticide a aerului, bazinelor acvatice, locurilor de aflare a oamenilor și terenurilor aferente, cu respectarea strictă a zonei protectoare în raport cu culturile sensibile, inclusiv pe teritoriul gospodăriilor vecine;

  - preventiv, dar cu cel puțin 48 de ore înainte de începutul aplicării produselor de uz fitosanitar pe suprafețele agricole de peste 5 ha, deținătorul acestor terenuri este obligat să avertizeze populația, organele sănătății publice și veterinare despre utilizarea pesticidelor pe teritoriile aferente bazinelor acvatice, utilizate în scopuri piscicole, privind tipul produselor de uz fitosanitar, termenele de utilizare și metodele de aplicare a acestora;

  - tratarea culturilor agricole pe sectoarele individuale se efectuează doar cu produsele de uz fitosanitar permise spre  utilizare populației (din grupa  III și IV de toxicitate), incluse în Registrul de Stat, cu condiția respectării obligatorii a cerințelor de securitate, specificate în instrucțiunile de utilizare a produsului respective;

  - sunt interzise stropirile livezilor cu PUFF în timpul înfloririi, precum și suprafețele cu culturi  melifere;

  - înainte de începerea lucrărilor cu produsele de uz fitosanitar se anunță populația prin intermediul diferitelor mijloace, iar la hotarul cu terenurile tratate se instalează pancarte de avertizare cu semne convenționale de pericol;

  - se recomandă efectuarea lucrărilor cu pesticide în orele de dimineață până la 10.00 și cele de seară, după 18.00. În zilele înnorate și răcoroase se permite, ca excepție, efectuarea lucrărilor de tratare în orele de zi;

  - reluarea lucrărilor mecanizate și manuale pe terenurile tratate cu PUFF se efectuează după expirarea termenului de pauză;

  - se interzice tratamentul cu produse, a căror persistență depășește intervalul de pauză înainte de recoltare, stabilită pentru admiterea consumului de produse agricole recoltate;

  - producătorul agricol, care efectuează tratamente cu produse de uz fitosanitar și încorporarea fertilizanților, și persoana juridică, care prestează servicii în domeniul protecției plantelor, țin evidența utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în registrele destinate acestui scop. Înscrierile în registrele menționate se efectuează și se semnează de către persoana responsabilă și constituie document oficial în procesul controlului calității tratamentelor fitosanitare.

  Adresa noastră: orașul Rezina, str. Alexandru Matrosov, 4. Telefoane de contact: (0254) 2-55-11, (0254) 2-18-53.

Iurie Cojocari, inspector superior STSA Orhei cu raza de acoperire a raionului Rezina

Acasă

În sus