Circa 80 la sută din roadă – compromisă de înghețuri și lipsa de precipitații

         Seceta în Moldova este unul dintre cele mai periculoase fenomene ale naturii, reprezentând trăsătura specifică a climei regionale, condiţionată de distribuţia neuniformă în timp şi spaţiu a precipitaţilor atmosferice pe fondul valorilor ridicate ale temperaturii aerului.          Influența negativă a secetei se răsfrânge, în primul rând, asupra uneia dintre principalele...

Alcoolul la volan și viteza provoacă victime!

       Stimați cetățeni! Din păcate, sunt înregistrate tot mai multe incidente/accidente, care pun în pericol viața și sănătatea cetățenilor, din varii motive, precum:        - stare de ebrietate la volan;        - stare de oboseală profundă;        - exces de viteză.        Pentru a preveni astfel de cazuri și pentru a ajunge...

În atenția conducătorilor auto!

       Inspectoratul de Poliție Rezina recomandă șoferilor să conducă prudent, să ajusteze viteza de deplasare la condițiile de drum și trafic, iar înaintea efectuării oricărei manevre rutiere, să se asigure temeinic.        Nepregătirea șoferilor provoacă multe accidente rutiere. Conducătorul auto trebuie să reducă viteza, să conștientizeze faptul, că distanța de frânare este mai mare și să se asigure, ...Utilizarea produselor de uz fitosanitar impune vigilență

  În temeiul prevederilor legislației în vigoare privind protecția plantelor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează  producătorii agricoli, îndeosebi deținătorii gospodăriilor țărănești mici și utilizatorii casnici de pesticide și fertilizanți. Pentru evitarea cazurilor nedorite și chiar de otrăvire a unor persoane în urma încălcărilor regulamentelor utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților (PUFF), care sunt toxice pentru om, animale și mediul înconjurător, vă atenționăm:

  - procurați produse de uz fitosanitar și fertilizanți numai de la depozite și magazine agricole specializate și autorizate pentru acest gen de activitate;

  - la momentul procurării produselor faceți cunoștință cu recomandările de pe ambalajul preparatelor, solicitați consultanță, dacă este necesitate, de la consultantul magazinului, utilizați produsul conform acestor recomandări, procurați cantități strict necesare;

  - solicitați de la magazinele agricole bonurile de casă cu indicarea produselor procurate și păstrați-le anexate la Registrul de evidență a utilizării PUFF;

  - păstrați temporar produsele procurate, obligatoriu în ambalajul producătorului (reambalarea în alt ambalaj se interzice categoric), în încăperi separate, încuiate, iar în condiții - casnice în locuri izolate de membrii familiei și, îndeosebi, de accesul copiilor;

  - la lucrările cu pesticide sunt implicate numai persoanele instruite special și supuse controlului medico-sanitar, pe terenurile casnice - numai persoane cu vârsta mai mare de 18 ani, înzestrate cu echipament de protecție individuală;

  - lucrătorii cu produse de uz fitosanitar trebuie să respecte strict regulile de igienă personală. În timpul lucrărilor se interzice alimentarea cu hrană și apă, fumatul, precum și scoaterea hainei și a echipamentului de protecție;

  - utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților se efectuează doar în scopurile pentru care au fost omologați, în limitele termenelor de valabilitate a acestora, în conformitate cu Registrul de Stat;

  - la efectuarea lucrărilor cu PUFF se ține cont de asigurarea dimensiunii zonei de protecție sanitară până la spațiul locativ, locurile de recreație, sursele de apă. Concomitent se ia în considerație "roza vânturilor" și posibilitatea schimbării direcției vântului în perioada efectuării lucrărilor de protecție a plantelor, în scopul excluderii poluării cu pesticide a aerului, bazinelor acvatice, locurilor de aflare a oamenilor și terenurilor aferente, cu respectarea strictă a zonei protectoare în raport cu culturile sensibile, inclusiv pe teritoriul gospodăriilor vecine;

  - preventiv, dar cu cel puțin 48 de ore înainte de începutul aplicării produselor de uz fitosanitar pe suprafețele agricole de peste 5 ha, deținătorul acestor terenuri este obligat să avertizeze populația, organele sănătății publice și veterinare despre utilizarea pesticidelor pe teritoriile aferente bazinelor acvatice, utilizate în scopuri piscicole, privind tipul produselor de uz fitosanitar, termenele de utilizare și metodele de aplicare a acestora;

  - tratarea culturilor agricole pe sectoarele individuale se efectuează doar cu produsele de uz fitosanitar permise spre  utilizare populației (din grupa  III și IV de toxicitate), incluse în Registrul de Stat, cu condiția respectării obligatorii a cerințelor de securitate, specificate în instrucțiunile de utilizare a produsului respective;

  - sunt interzise stropirile livezilor cu PUFF în timpul înfloririi, precum și suprafețele cu culturi  melifere;

  - înainte de începerea lucrărilor cu produsele de uz fitosanitar se anunță populația prin intermediul diferitelor mijloace, iar la hotarul cu terenurile tratate se instalează pancarte de avertizare cu semne convenționale de pericol;

  - se recomandă efectuarea lucrărilor cu pesticide în orele de dimineață până la 10.00 și cele de seară, după 18.00. În zilele înnorate și răcoroase se permite, ca excepție, efectuarea lucrărilor de tratare în orele de zi;

  - reluarea lucrărilor mecanizate și manuale pe terenurile tratate cu PUFF se efectuează după expirarea termenului de pauză;

  - se interzice tratamentul cu produse, a căror persistență depășește intervalul de pauză înainte de recoltare, stabilită pentru admiterea consumului de produse agricole recoltate;

  - producătorul agricol, care efectuează tratamente cu produse de uz fitosanitar și încorporarea fertilizanților, și persoana juridică, care prestează servicii în domeniul protecției plantelor, țin evidența utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în registrele destinate acestui scop. Înscrierile în registrele menționate se efectuează și se semnează de către persoana responsabilă și constituie document oficial în procesul controlului calității tratamentelor fitosanitare.

  Adresa noastră: orașul Rezina, str. Alexandru Matrosov, 4. Telefoane de contact: (0254) 2-55-11, (0254) 2-18-53.

Iurie Cojocari, inspector superior STSA Orhei cu raza de acoperire a raionului Rezina

Acasă

În sus