Atenție! Atelier de informare despre programele guvernamentale de finanțare nerambursabilă

     Consiliul raional Rezina, în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Incubatorul de Afaceri din Rezina organizează un atelier de informare despre programele guvernamentale de finanțare nerambursabilă.      Evenimentul va avea loc la data de 23 august 2019, ora 10.00 – 12.00, în sala de conferințe a Incubatorului de Afaceri din Rezina.     Sunt așteptați toți...

Dispoziție nr. 95_C din 15 august 2019

"Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă” Vezi aici textul dispoziției: 

Stimați lucrători din domeniul financiar din raionul Rezina!

    Tradițional, la 15 august se sărbătorește ziua lucrătorului din domeniul financiar, care a fost aprobată prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 216 din 12 iulie 1995. În acest an, ziua financiarului se află la cea de-a XXIV-a aniversare oficială. Cu acest prilej, vă adresez sincere felicitări tuturor celor care sunt implicați în dezvoltarea continuă a sistemului financiar. Suntem recunoscători, că împreună cu colegii dumneavoastră ați operat cu opțiuni...Muzica - valoroasă în viața omului

   Muzica însoțește omul pe tot parcursul vieții. O ramură a Culturii, în care poporul nostru s-a afirmat demult, este arta interpretării corale, care ne plasează alături de cele mai avansate popoare și culturi ale lumii.

   Există în fiecare generație alese personalități, care se ridică din conformismul vieții cotidiene pentru a se face deschizători de drumuri pentru eternitate. Credem că în această pleiadă se încadrează, pe bună dreptate, omul de cultură, profesorul și dirijorul Teodor Țurcanu din Rezina.

   A fost un om ales de Dumnezeu, înzestrat cu multe haruri și virtuți. Dar, cu siguranță, cel mai mare talent și pasiune i-a fost Măria Sa Muzica, pe care a iubit-o și a slujit-o cu toată ființa până la ultima suflare. Maestrul Teodor Țurcanu a făcut cinste Rezinei cu talentul și prestația sa, pentru că, de fapt, capacitățile sale erau destinate cu siguranță mai mult scenei profesioniste. Rămâne de datoria noastră să nu-l uităm și să-i înveșnicim chipul și faptele în memoria urmașilor prin diverse activități, menite să perpetueze creația sa, astfel, inițiind și desfășurând an de an aici, la Rezina, Festivalul național al muzicii corale "Teodor Țurcanu".

   Ne exprimăm profunda recunoștință și ne închinăm memoriei distinsului dirijor Teodor Țurcanu, pentru toată activitatea trăită în serviciul muzicii și culturii, în speranța că spiritul frumosului, pe care l-a educat numeroaselor generații de coriști, va dăinui mereu. Pentru a înveșnici numele Maestrului Teodor Țurcanu, Secția Cultură a Consiliului raional Rezina, Palatul raional de Cultură au venit cu inițiativa de a organiza un Festival al muzicii corale, care a ajuns deja la ediția a IV-a, chiar de la a II-a ediție devenind unul cu statut Național, datorită faptului că Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial a susținut ideea de a promova arta corală, de a susține formațiile corale, care, cu părere de rău, devin mai puține în țară.

    La data de 2 iunie 2019 am avut onoarea să fim gazde primitoare ale formațiilor corale, care au venit din Chișinău, raioanele Soroca, Ialoveni, Fălești, Florești, Drochia, S`ngera, Orhei și Rezina.

   Secția Cultură a Consiliului raional Rezina, în parteneriat cu Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, a desfășurat cea de-a IV-a ediție a Festivalului-concurs Național al Muzicii Corale "Teodor Țurcanu", care a adunat sute de spectatori în incinta Palatului raional de Cultură "Nicolae Lupov" din orașul Rezina.

   Această ediție a fost dedicată, în exclusivitate, corurilor de copii, cu genericul "Cântec dulce de copii", având ca scop: dezvoltarea și promovarea patrimoniului muzical coral; perfecționarea măiestriei interpretative, revigorarea și stimularea activității de creație a formațiilor corale de copii.

  Juriul, format din specialiști în domeniu, președinte al cărui a fost Emilia Moraru, dirijor de cor, Maestru în Artă, a apreciat măiestria interpretativă, valoarea și diversitatea repertoriului, ținuta artistică și aspectul estetic al participanților.

   După deliberări au fost acordate premiile:

   - Premiul Mare - Corului de copii "Belcanto", al Școlii de Arte "Eugen Coca" din orașul Soroca, conducător artistic și prim-dirijor - Ludmila Samarin;

   - Premiul I - Corului de copii "Lia-Ciocârlia", al Studioului muzical al Centrului Republican pentru Copii și Tineret din orașul Chișinău, conducător artistic și prim-dirijor - Luminița Istrate;

   - Premiul II - Corului de copii al Școlii de Muzică "Filip Todirașcu" din satul Costești, raionul Ialoveni, conducător artistic și prim-dirijor - Cristina Mereacre.

   Premiul III - Corului de copii "Alunelul", al IPLT "Alexandru cel Bun" din orașul Sângera, municipiul Chișinău, conducător artistic și prim-dirijor - Tatiana Panaghiu.

   Premii speciale au obținut: Corul de copii al Școlii de Muzică din orașul Drochia, conducător artistic și prim-dirijor - Oxana Granevschi, și Corul de copii "Armonia" din satul Ignăței, raionul Rezina, conducător artistic și prim-dirijor - Ecaterina Boldișor.

   Cu mențiuni s-au ales corurile de copii: "Capriccio" al Școlii de Muzică "Gherasim Lupoi" din Orhei, conducător artistic și prim-dirijor - Larisa Untilă; "Speranța", al Școlii de Muzică din Fălești, conducător artistic și prim-dirijor - Valentina Bulgaru; "Sinkopa", al IPLT "Ion Creangă" din orașul Florești, conducător artistic și prim-dirijor - Ina Panfil, și "Izvorașul", al IPLT "Alexandru cel Bun" din Rezina, conducător artistic și prim-dirijor - Ion Scutelnic.

   Adresez sincere mulțumiri juriului: doamnelor Emilia Moraru, Diana Dicusarî, Tamara Mogâldea, dlui Oleg Volontir, pentru colaborare și jurizare obiectivă. Țin pe această cale să aduc mulțumiri APL, colegilor mei de la secțiile/direcțiile Cultură, care au delegat formațiile corale; dirijorilor; maeștrilor de concert, moderatoarei evenimentului - Angela Laur, colegilor de la Secția Cultură Rezina, Palatul raional de Cultură "Nicolae Lupov" și tuturor participanților la festival.

Angela RACU, șeful Secției Cultură Rezina

 

Acasă

În sus