Dragi lucrători din domeniul silvicol din raionul Rezina!

   Cu prilejul frumoasei sărbători profesionale, marcată tradițional în a treia sâmbătă a lunii septembrie, adresez sincere și cordiale felicitări, însoțite de urări de bine și prosperitate, tuturor angajaților din ramura silvică, celor care asigură paza și protecția pădurii, realizează una dintre cele mai importante și benefice sarcini -  cea de a îngriji și ocroti pădurea, care este una dintre cele mai valoroase resurse ale acestui...

Deciziile 2/1-2/23 ale ședinței Consiliului raional Rezina din 16 august 2019

Deciziile 2/1-2/23 ale ședinței Consiliului raional Rezina din 16 august 2019 Vezi aici textul deciziilor 2/1-2/23 Vezi aici Raportul narativ privind executarea bugetului raional Rezina în tr. IV al anului 2018 Vezi aici Anexa la Decizia 2/21 din 16 august 2019 Vezi aici Anexa la decizia 2/22 din 16 august 2019 - Strategia de Tineret a raionului Rezina, 2019-2023

Examen exigent pentru artiști amatori din raion

        La 17 septembrie curent, în incinta Palatului raional de Cultură „Nicolae Lupov” s-a desfășurat atestarea colectivelor populare ale instituției și colectivelor folclorice din satele și comunele raionului „Țărăncuța” (Peciște), „Busuiocul” (Țareuca), „Trandafirii” (Trifești), „Pădureanca” (Țahnăuți), care au dorit să-și mențină calificativul de „Model”.  ...Avalanșă de succes

   În conformitate cu Programul activităților extrașcolare în învățământul general, în vederea realizării Planului de activitate al Ministerului Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC) pentru anul 2019, în orașul Chișinău, pe 10-11 mai 2019, s-a desfășurat etapa finală a Turnamentului republican în domeniul Drepturilor omului/copilului.

   La etapa republicană, raionul Rezina a fost reprezentat de 2 echipe: elevi de la Liceul teoretic "Olimp" și Gimnaziul Sârcova. Participanții au demonstrat gradul de înțelegere și cunoaștere a Drepturilor omului/copilului, prezentând raportul ela-borat în rezultatul  monitorizării unui drept al omului/ copilului în școală, comunitate. Grupurile de elevi au  fost coordonate de profesorii Tatiana Anghelinici de la LT "Olimp" și N. Cebotar de la Gimnaziul Sârcova. La etapa republicană au participat 32 de echipe, treapta gimnazială. Ambele echipe din raionul Rezina au fost menționate cu diplome de gradul II.

   În perioada 02-03 mai 2019, la activitatea nominalizată au participat 2 echipe (treapta liceală) - din LT "Ioan Sârbu" din Ignaței și LT "Ion Creangă" din Cuizăuca. Profesori-coordonatori - Tatiana Condrea de la LT "Ioan Sârbu" și Vasile Bârcă de la LT "Ion Creangă" din Cuizăuca. Echipa LT "Ioan Sârbu" s-a plăsat pe locul I, echipa LT "Ion Creangă" - pe locul III dintre 16 echipe participante. Toate  echipele din raionul Rezina, la etapa republicană,  au reușit să aplice cele învațate la disciplinele școlare Educația civică/Educația pentru societate, să-și dezvolte relații autentice de cetățenie cu instituții și membri ai comunității și să-și facă vocea auzită în calitate de cetățeni.

   Un alt concurs, care a mai înscris o victorie în palmaresul succesului, a fost  asigurarea securității și protecția vieții și sănătății tuturor elevilor, prioritară în activitatea educațională desfășurată de cadrele didactice. Acest succes se datorează colaborării cu angajații Inspectoratului de Poliție Rezina, ai Secției Situații Excepționale Rezina, colaborare susținută mereu de Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rezina.

   În data de 03 mai 2019, în raionul Hâncești, satul Lăpușna, s-a desfășurat  etapa  zonală a Concursului "Securitatea la trafic înseamnă viață!". Scopul concursului a constat în formarea la elevi a unui comportament responsabil și respectuos în traficul rutier, prin conștientizarea activităților realizate pe parcursul anului de studii, dezvoltarea abilităților elevilor în domeniul acordării primului ajutor medical în caz de accident rutier. Concursul se organizează anual de către Inspectoratul Național de Patrulare, prin Direcția supraveghere transport și circulație rutieră, MECC, Direcția Învățământ preuniversitar, în colaborare cu Uniunea  Conducătorilor Auto. 

   Echipa  raionului Rezina a fost reprezentată de LT "Alexandru cel Bun" - "Patrula securității", formată din 9 elevi, conducători - Aliona Negruță și  Natalia Comendant. Echipa a acumulat 149 de puncte și s-a plăsat pe locul I. E de menționat că este o tradiție acumulată de LT "Alexandru cel Bun", care durează în timp, și anul 2019 se înscrie în istoria instituției ca aniversare de 10 ani. Frumos jubileu! Frumos rezultat!

   O nouă tradiție, la fel de necesară pentru educația contemporană, iniți-ată în colaborare cu Serviciul Situații Excepționale, este cea în vederea creșterii nivelului de pregătire a populației în caz de situații excepționale, atragerii atenției și interesului public asupra problemelor de prevenire a situațiilor de risc în rândul copiilor și tinerilor. Orașul Orhei a fost gazda concursului - școala securității pentru copii "Împreună reducem riscurile", ediția 2019, etapa regională. Concursul dat este la ediția a II-a. Învingători ai ediției 2018 a fost echipa LT "Olimp" din Rezina și locul II - echipa LT "Alexandru cel Bun", Rezina. La etapa  republicană , ediția 2018 echipa LT "Olimp" s-a plăsat pe locul III.  Ediția a II-a, 2019, a adus victoria în raionul  Rezina, reprezentat de 2 echipe: LT "Ion Creangă" din Cuizăuca, locul I, și LT "Olimp" din Rezina, locul II.

   Efortul depus a fost răsplătit cu succese.  Suntem mândri de rezultatele obținute. Succesul este al luptătorilor.

Lilia LAZARI, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport Rezina

 

 

 

Acasă

În sus