În siguranță la scăldat

             În sezonul estival crește numărul entuziaștilor de a se scălda în râul Nistru, bazine sau în iazurile din teritoriul raionului Rezina, motiv pentru care angajații Inspectoratului de Poliție Rezina lansează câteva recomandări pentru a preveni situațiile de înec. Este important de știut, că scăldatul nu este permis în bazine acvatice necunoscute și la adâncime, unde ar putea fi gropi și...

Felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului”!

Stimaţi  lucrători și veterani din domeniul medicinii și farmaceuticii din raionul Rezina!      Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului”, în numele Consiliului raional Rezina şi al meu personal, adresez  cele mai  sincere felicitări şi urări de bine tuturor medicilor, asistenților medicali, lucrătorilor farmaceutici și  personalului tehnic, precum şi veteranilor care au activat...

Muzica - valoroasă în viața omului

   Muzica însoțește omul pe tot parcursul vieții. O ramură a Culturii, în care poporul nostru s-a afirmat demult, este arta interpretării corale, care ne plasează alături de cele mai avansate popoare și culturi ale lumii.    Există în fiecare generație alese personalități, care se ridică din conformismul vieții cotidiene pentru a se face deschizători de drumuri pentru eternitate. Credem că în această pleiadă se încadrează, pe...Avalanșă de succes

   În conformitate cu Programul activităților extrașcolare în învățământul general, în vederea realizării Planului de activitate al Ministerului Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC) pentru anul 2019, în orașul Chișinău, pe 10-11 mai 2019, s-a desfășurat etapa finală a Turnamentului republican în domeniul Drepturilor omului/copilului.

   La etapa republicană, raionul Rezina a fost reprezentat de 2 echipe: elevi de la Liceul teoretic "Olimp" și Gimnaziul Sârcova. Participanții au demonstrat gradul de înțelegere și cunoaștere a Drepturilor omului/copilului, prezentând raportul ela-borat în rezultatul  monitorizării unui drept al omului/ copilului în școală, comunitate. Grupurile de elevi au  fost coordonate de profesorii Tatiana Anghelinici de la LT "Olimp" și N. Cebotar de la Gimnaziul Sârcova. La etapa republicană au participat 32 de echipe, treapta gimnazială. Ambele echipe din raionul Rezina au fost menționate cu diplome de gradul II.

   În perioada 02-03 mai 2019, la activitatea nominalizată au participat 2 echipe (treapta liceală) - din LT "Ioan Sârbu" din Ignaței și LT "Ion Creangă" din Cuizăuca. Profesori-coordonatori - Tatiana Condrea de la LT "Ioan Sârbu" și Vasile Bârcă de la LT "Ion Creangă" din Cuizăuca. Echipa LT "Ioan Sârbu" s-a plăsat pe locul I, echipa LT "Ion Creangă" - pe locul III dintre 16 echipe participante. Toate  echipele din raionul Rezina, la etapa republicană,  au reușit să aplice cele învațate la disciplinele școlare Educația civică/Educația pentru societate, să-și dezvolte relații autentice de cetățenie cu instituții și membri ai comunității și să-și facă vocea auzită în calitate de cetățeni.

   Un alt concurs, care a mai înscris o victorie în palmaresul succesului, a fost  asigurarea securității și protecția vieții și sănătății tuturor elevilor, prioritară în activitatea educațională desfășurată de cadrele didactice. Acest succes se datorează colaborării cu angajații Inspectoratului de Poliție Rezina, ai Secției Situații Excepționale Rezina, colaborare susținută mereu de Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rezina.

   În data de 03 mai 2019, în raionul Hâncești, satul Lăpușna, s-a desfășurat  etapa  zonală a Concursului "Securitatea la trafic înseamnă viață!". Scopul concursului a constat în formarea la elevi a unui comportament responsabil și respectuos în traficul rutier, prin conștientizarea activităților realizate pe parcursul anului de studii, dezvoltarea abilităților elevilor în domeniul acordării primului ajutor medical în caz de accident rutier. Concursul se organizează anual de către Inspectoratul Național de Patrulare, prin Direcția supraveghere transport și circulație rutieră, MECC, Direcția Învățământ preuniversitar, în colaborare cu Uniunea  Conducătorilor Auto. 

   Echipa  raionului Rezina a fost reprezentată de LT "Alexandru cel Bun" - "Patrula securității", formată din 9 elevi, conducători - Aliona Negruță și  Natalia Comendant. Echipa a acumulat 149 de puncte și s-a plăsat pe locul I. E de menționat că este o tradiție acumulată de LT "Alexandru cel Bun", care durează în timp, și anul 2019 se înscrie în istoria instituției ca aniversare de 10 ani. Frumos jubileu! Frumos rezultat!

   O nouă tradiție, la fel de necesară pentru educația contemporană, iniți-ată în colaborare cu Serviciul Situații Excepționale, este cea în vederea creșterii nivelului de pregătire a populației în caz de situații excepționale, atragerii atenției și interesului public asupra problemelor de prevenire a situațiilor de risc în rândul copiilor și tinerilor. Orașul Orhei a fost gazda concursului - școala securității pentru copii "Împreună reducem riscurile", ediția 2019, etapa regională. Concursul dat este la ediția a II-a. Învingători ai ediției 2018 a fost echipa LT "Olimp" din Rezina și locul II - echipa LT "Alexandru cel Bun", Rezina. La etapa  republicană , ediția 2018 echipa LT "Olimp" s-a plăsat pe locul III.  Ediția a II-a, 2019, a adus victoria în raionul  Rezina, reprezentat de 2 echipe: LT "Ion Creangă" din Cuizăuca, locul I, și LT "Olimp" din Rezina, locul II.

   Efortul depus a fost răsplătit cu succese.  Suntem mândri de rezultatele obținute. Succesul este al luptătorilor.

Lilia LAZARI, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport Rezina

 

 

 

Acasă

În sus