În siguranță la scăldat

             În sezonul estival crește numărul entuziaștilor de a se scălda în râul Nistru, bazine sau în iazurile din teritoriul raionului Rezina, motiv pentru care angajații Inspectoratului de Poliție Rezina lansează câteva recomandări pentru a preveni situațiile de înec. Este important de știut, că scăldatul nu este permis în bazine acvatice necunoscute și la adâncime, unde ar putea fi gropi și...

Felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului”!

Stimaţi  lucrători și veterani din domeniul medicinii și farmaceuticii din raionul Rezina!      Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului”, în numele Consiliului raional Rezina şi al meu personal, adresez  cele mai  sincere felicitări şi urări de bine tuturor medicilor, asistenților medicali, lucrătorilor farmaceutici și  personalului tehnic, precum şi veteranilor care au activat...

Muzica - valoroasă în viața omului

   Muzica însoțește omul pe tot parcursul vieții. O ramură a Culturii, în care poporul nostru s-a afirmat demult, este arta interpretării corale, care ne plasează alături de cele mai avansate popoare și culturi ale lumii.    Există în fiecare generație alese personalități, care se ridică din conformismul vieții cotidiene pentru a se face deschizători de drumuri pentru eternitate. Credem că în această pleiadă se încadrează, pe..."…Lui Iisus, lui Iisus, care viață ne-a adus..."

    Bucuria pascală, de fiecare dată, inundă inimile și întreaga ființă creștină. Și în acest an, prin vrerea lui Dumnezeu, ne bucurăm din plin de sacrul eveniment, care vine să ne amintească de jertfa Fiului Omului, ce ne-a oferit șansa de mântuire, de viață veșnică. Evident că epicentrul marii sărbători îl constituie participarea la Înviere, însă clerul, creștinii noștri știu să exprime și să aducă drept ofrandă lui Hristos cel Înviat inimile lor curate, dar și diferite manifestări cultural-artistice și religioase.

   Soare, bucurie, pască, cozonaci, ouă roșii, cântece pascale și lume multă, toată cu Lumina Învierii pe față și în suflet. Așa a trecut a treia zi de Paști la Mănăstirea Țâpova din raionul Rezina - sub însemnul Festivalului raional al cântecului popular pascal "Hristos a Înviat!". Mulțime de oaspeți, turiști, pelerini, localnici, clerici ai Protopopiatului Rezina au savurat din atmosfera extraordinară a acelei zile.

   În debut, frumoasa și plăcuta lui Dumnezeu lucrare a fost binecuvântată de către mai mulți preoți din Protopopiatul Rezina, nelipsite fiind nemuritoarele cuvinte ale Imnului pascal - "Hristos a Înviat din morți/ Cu moartea pre moarte călcând/ Și celor din morminte/ Viață dăruindu-le".

   Apoi, arhimandritul Serafim, starețul Mănăstirii "Adormirea Maicii Domnului" din Țâpova, salutând creștinește toată lumea, a ținut să menționeze bucuria pe care o trăiește, privind la oamenii din curtea sfântului lăcaș, creștini cu adevărata credință în suflet, cu dragoste pentru tradițiile populare de Paști, pentru cântecul pascal. "Se bucură sufletele strămoșilor noștri, plecați la ceruri, văzând cum pe pământ, prin fiii și fiicele lor, continuă să trăiască valorile pe care le-au lăsat urmașilor", a menționat în context arhimandritul Serafim, mai dorindu-le oamenilor de cultură să aibă parte de bucurii atât duhovnicești, cât și omenești, care vin din partea apropiaților, din partea celor dragi. Iar Bunul Dumnezeu să le dea sănătate multă pentru a putea să-și ducă cu bucurie, prin ani, talentul cu care sunt înzestrați. 

   Dna Angela Racu, șeful Secției Cultură Rezina, le-a mulțumit tuturor celor care au venit să savureze din splendorile Festivalului, dar și artiștilor, care urmau să interpreteze cântece populare pascale, slăvindu-L pe Mântuitorul, "de va răsuna această vale a Țâpovei și bătrânul Nistru se va bucura de toate cântecele minunate, pe care le veți aduce în scenă". Totodată, a lansat îndemnul de a ne cinsti mereu părinții, portul tradițional, valorile și esențele neamului nostru.

   Iar dl Vasile Gobjilă, președintele raionului Rezina, și-a exprimat dorința în felul următor: "Cuvintele pe care le veți spune în această zi să fie auzite în întreg raionul - de la Tarasova până la Lalova, Stodolna, de la Rezina până la Meșeni, poate chiar de la Naslavcea la Giurgiulești, de la Nistru până la Prut și, de ce nu, de către toți creștinii din lume".

   Și dl Mihail Gotornicean, primarul comunei Lalova, pe teritoriul căreia se află Mănăstirea Țâpova, un sat cu o istorie milenară, interesantă și bogată, a salutat participanții, dorindu-le succese frumoase.

   Dna Eleonora Graur, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, prezentă și dumneaei la Festival, a menționat cu bucurie că a devenit deja tradiție desfășurarea, în a treia zi de Paști, a Festivalului cântecului populat pascal în raionul nostru. "Faptul ne dă oportunitatea ca să ne promovăm nu doar raionul, valorile culturale, ci și valorile creștine, promovate de oamenii raionului, care le păstrează cu sfințenie și le perpetuează. Acest festival, care se desfășoară azi în acest loc sfânt, este unul ce ne dă bucurie sufletească tuturor, liniște și lumină - vă doresc ca această lumină, pe care o primiți în acest loc, s-o împărtășiți cu toți ceilalți, care n-au reușit să fie azi aici".

   Protoiereul Ghenadie Boldișor, secretarul Blagociniei Rezina, a spus că Sărbătoarea Învierii îi adună pe toți - și pe creștinii statornici, și pe cei care merg mai rar la biserică, ca să sărbătorească în comuniune cu Hristos. "Nădăjduim că aceste tradiții și valori, pe care le-ați adus azi aici dumneavoastră, le vom păstra din neam în neam, din generație în generație. Să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să ne țină statornici în credința noastră și să ne întărească în fapte bune".

   Au urmat câteva ore de spectacol extraordinar, cântările răsunând până hăt după-amiază, fiind preluate cu generozitate de către adierile vântului și apele bătrânului Nistru și duse prin lumea mare a creștinității. 

   Organizată de către Secția Cultură a Consiliului raional Rezina, în parteneriat cu primăria Lalova și obștea Mănăstirii Țâpova, ediția din anul curent a Festivalului, la fel ca și anterioarele, a avut drept scop valorificarea tezaurului creației populare cu caracter religios (muzică populară religioasă, folclor religios, în special - cântecul popular pascal), revitalizarea datinilor și obiceiurilor populare ale Sfintelor Sărbători de Paști, familiarizarea tinerei generații cu obiceiurile populare de Paști, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial.

   Evenimentul a conținut și o expoziție a bucatelor pascale, menită să etaleze iscusința gospodinelor noastre în pregătirea și amenajarea mesei de Paști, crearea atmosferei de sărbătoare, ce însoțește acest praznic luminos al creștinătății.

   La fel, în curtea mănăstirii, a fost vernisată și o expoziție de icoane și artizanat cu caracter religios.

   Participanți ai evenimentului au fost 28 de colective folclorice din cadrul caselor și căminelor de cultură din raion, care au prezentat spectatorilor cântece folclorice religioase, ce oglindesc viața, patimile, Învierea și Înălțarea la cer a Mântuitorului. De menționat că toți artiștii amatori au evoluat, purtând straie populare și având astfel posibilitatea de a valorifica frumusețea și diversitatea costumului nostru național.

   În cadrul expoziției bucatelor pascale, colective participante la Festival au prezentat publicului spectator și membrilor juriului bucate tradiționale, pregătite de gospodine pentru Învierea Domnului, împreună cu rețeta de preparare și ingredientele necesare (cozonac, ouă vopsite cu vopsele naturale (coajă de ceapă, sfeclă roșie, romaniță ș. a.), miel, pască etc). La aprecierea celor mai bune gospodine, juriul a luat în calcul varietatea bucatelor și originalitatea amenajării expozițiilor, a prezentării lor.

   La ora anunțării totalurilor Festivalului cântecului popular pascal "Hristos a Înviat!", în fața oamenilor au ieșit președintele raionului și șeful Secției Cultură. Dl Vasile Gobjilă, în calitate de președinte al juriului Festivalului, a menționat dificultatea pe care au confruntat-o membrii juriului la stabilirea locurilor în cadrul expozițiilor bucatelor pascale, menționând că toate gospodinele s-au prezentat extraordinar de bine, apropiindu-se din an în an tot mai mult de tradiție și autenticitate.

   Dna Angela Racu le-a mulțumit atât artiștilor amatori, meșterilor populari pentru devotamentul față de patrimoniul cultural național, cât și celor, prin contribuția cărora ediția din 2019 a Festivalului "Hristos a Înviat!" a devenit realitate și fapt împlinit.

   Pentru valorificarea și promovarea patrimoniului tezaurului cultural material religios și participare activă în cadrul Festivalului, meșterii populari Zinaida Ceban din Lalova, Valeriu Roșca din Cinișeuți, Ludmila Armaș și Ludmila Marco din Echimăuți, Maria Melnic din Trifești, Elena Taban din Țahnăuți, Valentina Rusu din Piscărești, Aliona Popușoi din Sârcova, Mihai Cotelea din Rezina și Emilia Nicolai din Ciorna au primit diplome și premii bănești.

   La fel, conducătorii formațiilor folclorice au primit premii bănești și diplome din partea organizatorilor - "pentru valorificarea tezaurului creației populare cu caracter religios și participare activă în cadrul Festivalului raional al cântecului popular pascal "Hristos a Înviat!", ediția anului 2019".

   Pe final au fost premiați și numiți învingătorii expoziției de bucate tradiționale pascale. Pentru revitalizarea datinilor și obiceiurilor populare a Sfintelor Sărbători de Paști și participare activă cu expoziție de bucate pascale tradiționale în cadrul Festivalului cântecului popular pascal "Hristos a Înviat!", organizatorii au pregătit diplome și premii bănești. Astfel, după ce mențiunile și premiile bănești au fost înmânate, a venit rândul numirii celor mai buni. Aceștia s-au dovedit a fi exponenții satului Meșeni, care s-a învrednicit de un premiu special. Pe locul III s-au plasat formațiile folclorice din Cuizăuca, Solonceni și Țâpova. Premiul II a revenit formațiilor din Peciște și Cinișeuți.  Premiul I l-au câștigat membrii Formației folclorice "Ciocârlia" din satul Ignăței.

   De un semn de gratitudine din partea organizatorilor s-a învrednicit dna Nina Saharnean - pentru contribuție esențială în organizarea ediției curente a Festivalului.

   Dl Mihail Gotornicean a venit cu un semn de gratitudine pentru deputatul Eleonora Graur, drept apreciere a aportului esențial la reconstrucția drumului înspre Mănăstirea Țâpova și localitățile aferente, susținerea și promovarea activităților cultural-religioase din comunitatea raionului Rezi-na și implicare în organizarea Festivalului.

   La rându-i, Eleonora Graur a înmânat semne de gratitudine protopopului de Rezina, Igor Cojocari; arhimandritului Serafim, starețul Mănăstirii Țâpova; primarului de Lalova, Mihail Gotornicean; episcopul Sorocii, vicarul Mitropoliei Chișinăului și al Întregii Moldove, Ioan Moșneguțu, apreciind astfel susținerea și aportul fiecăruia în organizarea și desfășurarea Festivalului raional al cântecului popular pascal "Hristos a Înviat!".

   Deosebit, înălțător, plin de dragoste pentru Domnul și de bucuria Învierii Lui, a fost finalul, când toată lumea prezentă la Mănăstirea Țâpova a cântat în unison Imnul Pascal "Hristos a Înviat!". Semn de bucurie și recunoștință Fiului Omului, care, prin moartea sa pe cruce, ne-a oferit nouă, oamenilor, șansa vieții veșnice.

        ...Spre seară, încărcați cu energie pozitivă, gânduri bune și curate, organizatorii, participanții și spectatorii festivalului au pornit înspre case, ducând cu ei lumina, gândul bun, seninătatea și bucuria ce le-au inundat din plin sufletele în acea zi. Ca să le împartă cu toată lumea, întru înmulțirea și dăinuirea binelui, frumosului, toleranței și dragostei de aproapele.

Aculina POPA

Acasă

În sus