Mult stimați judecători, procurori, avocați, notari și toți lucrătorii în domeniul Justiției din raionul Rezina!

    Vă transmit urări de bine și calde felicitări cu prilejul sărbătorii "Ziua profesională a lucrătorilor din Justiție". Cu certitudine meseria de jurist poate fi considerată una dintre cele mai prestigioase profesii, dar și una dintre cele mai complexe. Meseria, căreia vă dedicați zi de zi, presupune multă responsabilitate, etică profesională, demnitate, obiectivitate și interes sporit față de nevoile societății și problemele nedreptățite ale acesteia....

Sindicalistele din raionul Rezina, conștiente că veșnicia s-a născut la sat

   A devenit deja tradiție ca, în fiecare an, în preajma Zilei Mondiale a femeilor din mediul rural, liderii sindicali din raionul Rezina, ghidați de Vera Platon, reprezentantul CNSM în teritoriu, să-și conjuge eforturile în organizarea și desfășurarea unei mese rotunde cu prilejul acestei sărbători.    Anul curent nu a fost o excepție în acest sens și, pe 09 octombrie, mai bine de 60 de femei, membre ale organizațiilor sindicale din diferite do...

Fondatorul și păstrătorul muzeului din satul Mateuți

    Locurile, în care ne-am născut și am crescut, sunt locurile natale din leagănul existenței noastre, unde ne sunt părinții, frații, prietenii, colțul familial. Acolo, unde putem să comunicăm fără să ne oprim, acolo, unde există sentimentul plin de confort numit "acasă". Iar un om fără pasiuni și fără spirit de patriot este un om trist, este un om care nu a simțit ce înseamnă să fii mândru cu adevărat de o realizare proprie, care nu a simțit vreodată vibrația lucrur...DISPOZIȚIE nr. 33-C din 12 aprilie 2019, orașul Rezina

"Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea  funcției publice de execuție vacantă"

    În temeiul art. 51, alin. (3), (4), art. 53, alin. (1), lit. b), art. 54, alin. (1), (3), (4) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr.158-XVI din 04.07.2008, cu modificările și completările ulterioare, pct. 46, lit. (a) al Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11. 03.2009 "Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public", președintele raionului Rezina DISPUNE:

    1. Se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice  de execuție vacantă de auditor intern în cadrul Aparatului președintelui raionului Rezina.

    2. Se aprobă informația cu privire la condițiile de desfășurare a concursului (vezi anexa).

    3. Se desemnează dl Eugeniu Postu, secretarul comisiei de concurs, responsabil pentru organizarea executării prezentei dispoziții.

Președintele raionului Rezina, Vasile GOBJILĂ

 

Anexă la dispoziția nr. 33-C din 12 aprilie 2019

Informație cu privire la condițiile de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de auditor intern în cadrul Aparatului președintelui raionului Rezina

I. Auditor intern în cadrul Aparatului președintelui raionului Rezina

    1. Organizarea evaluării procesului activității instituției de management, a riscurilor, inclusiv și cele financiare;

    2. Coordonarea procesului de elaborare și promovare a politicii de stat și a legislației în vigoare în activitatea de audit intern;

    3. Organizarea activității în realizarea planurilor, programelor, obiectivelor și documentarea constatărilor de audit cu urmărirea implementării recomandărilor de audit;

    4. Generalizarea eficienței și siguranței riscurilor și realizarea sarcinilor de audit, prevăzute în programul de lucru al auditului.

 

II. Condițiile de baza pentru a candida la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante:

    - deține cetățenia Republicii Moldova;

    - posedă limba de stat și limbile oficiale de comunicare interetnică, vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;

    - are capacitatea deplină de exercițiu;

    - nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului de pensie pentru limita de vârsta;

    - este apt, din punct de vedere al sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical, eliberat de instituția medicală abilitată;

    - are studiile superioare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

    - îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea unor anumite funcții publice;

    - nu are antecedente personale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

    - nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementare, ca urmare și sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

 

III. Documentele ce urmează a fi prezentate pentru a participa la concurs:

    - formularul de participare;

    - copia buletinului de identitate;

    - copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională sau de specialitate;

    - copia carnetului de muncă;

    - certificatul medical;

    - cazierul juridic.

IV. Termenul de prezentare a actelor - până la 02.05.2019, ora 17.00, bir. 29, et. II, str. 27 August, 1, orașul Rezina.

    Telefon de contact - (0254) 2-16-44, Eugeniu Postu, secretarul comisiei de concurs.

Președintele raionului Rezina, Vasile GOBJILĂ

 

 

 

Acasă

În sus