În ajunul Sfintelor Sărbători de Paști să fim vigilenți cu focul

    În legătură cu apropierea Sfintelor Sărbători de Paști, ținem să aducem la cunoștința cetățenilor și creștinilor unele reguli și cerințe ale securității antiincendiare care, fiind respectate, nu ne vor adumbri sărbătorile.     Odată cu apropierea sărbătorilor cetățenii încep să-și aducă în ordine curțile, teritoriile de pe lângă casă, unde după iarnă s-a adunat mult gunoi. Ca de obicei, oamenii găsesc cel mai ușor mod de a se izbăvi de e...

Întreruperi programate de SA "RED-Nord" pentru 22-26.04.2019, Rezina

   În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanță în rețelele de distribuție, va fi întreruptă furnizarea energiei electrice după cum urmează:    22 aprilie 2019: orașul Rezina, str. Matrosov - 09:00-13:00; orașul Rezina, str. 27 August, 50, 50A, 56, 58, 1 Mai - 13:00-17:00; satele Gordinești, Țareuca, Ciorna (parțial) - 09:00-17:00;    23 aprilie 2019: orașul Rezina, str. Voluntarilor - 09:00-13:00, orașul Rezina, str....

Dialog cu deputatul Eleonora Graur în comuna Horodiște

   Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Eleonora Graur, și președintele raionului Rezina, Vasile Gobjilă, au petrecut prima parte a zilei de 15 aprilie curent în comuna Horodiște.    Din start, primarul comunei, Dorel Iurcu, i-a mulțumit dnei Eleonora Graur și dlui Vasile Gobjilă pentru că au venit să-i asculte pe oamenii din teritoriu. La fel, a ținut să felicite deputatul ales cu ocazia victoriei obținute în alegerile parlamentare,...APEL privind lansarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” 2019

         Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a lansat, la data de 08 aprilie 2019, Apelul de Granturi în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, aprobat prin HG nr. 801/2018.

         Sunt invitate să aplice la program autoritățile publice locale de nivelul I, în comun cu asociațiile/membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile  de  inițiativă a cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți, partenerii de  dezvoltare/donatorii, pentru a beneficia de susținere financiară nerambursabilă  în  cadrul Programului „DAR 1+3”.

         Apelul pentru depunerea dosarelor este deschis începând cu data de 08 aprilie 2019 până  la data  de  11 mai  2019, ora 24:00. Dosarele  depuse  vor  respecta  cerințele prevăzute în Ghidul de aplicare al Programului.

         Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” urmărește următoarele obiective specifice:

         - stimularea dezvoltării localităților rurale și urbane din Republica Moldova prin atragerea capitalului uman și financiar din diasporă;

         - păstrarea și reanimarea conexiunii dintre cetățenii plecați și localitățile de origine prin realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală, în comun cu diaspora;

         - canalizarea remitențelor, dincolo de consum, spre dezvoltarea social-economică a zonelor rurale din Moldova;

         - sporirea gradului de participare și implicare a diasporei în planificarea și dezvoltarea social-economică la nivel local.

         Programul este deschis pentru aplicare Autorităților publice locale din Moldova, care au rol de Partener-lider aplicant (PLA)și poartă răspundere pentru implementarea eficientă și calitativă a proiectului de dezvoltare locală.

         Finanțarea proiectelor din cadrul Programului se va efectua în baza formulei „1+3”, având următorii parteneri: Diaspora; Guvernul Republicii Moldova; Autoritățile publice locale; Partenerii de dezvoltare/donatorii.

         Domeniile eligibile pentru finanțarea activităților din Program:

         - infrastructură (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură);

         - protecția mediului (prevenirea poluării mediului, managementul deșeurilor);

         - economie (dezvoltarea regiunii,  investiții, dezvoltarea agriculturii);

         - eficiență energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică);

         - cultură (protecția  patrimoniului,  zone  de  odihnă,  dezvoltarea  turismului  rural, expoziții și festivaluri);

         - educație (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și know- how);

         - protecție socială (servicii sociale și de sănătate).

         Depunerea dosarelor: Aplicanții  vor  completa  Formularul  online  (cu  toate  anexele) și, totodată,  vor expedia toate documentele necesare, atât pe suport de hârtie, cât și electronic.

          Transmiterea aplicațiilor în format electronic: Aplicațiile în format electronic vor fi expediate la adresa: brd@gov.md.

          Transmiterea aplicațiilor în original: Formularul de aplicare, cu toate anexele și documentele de suport, cu semnătură și ștampilă în original, în 2 exemplare, vor fi transmise prin scrisoare recomandată, cu aviz de primire sau personal, într-un plic sigilat, la adresa: Cancelaria de Stat, Biroul relații cu diaspora, Casa Guvernului, MD-2033, Chișinău, Republica Moldova.

         Procesul de evaluare și selectare a proiectelor se va realiza de Comitetul de evaluare și supraveghere din cadrul Programului. Solicitanții vor fi informați (la adresa electronică/poștală) referitor la decizia Comitetului privind acceptarea sau respingerea finanțării proiectului.

         La baza selectării proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:   

         - relevanța proiectului în conformitate cu obiectivele și prioritățile de dezvoltare locală;

         - fezabilitatea, actualitatea proiectului, corespunderea structurii și conținutului propunerii de proiect cu cerințele stabilite în Regulamentul privind implementarea proiectelor în cadrul Programului „DAR 1+3” și în Ghidul de aplicare;

         - sustenabilitatea și impactul socio-economic al proiectului;

         - gradul de  implicare a diasporei în procesul de inițiere,  promovare și implementare a proiectelor.

         Pentru mai multe detalii cu privire la etapele şi condiţiile concursului vizitați pagina BRD: https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-acasa-reuseste-dar-13

         Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: brd@gov.md sau la numărul de telefon: (022) 25-05-24.

­­

Acasă

În sus