Mult stimați judecători, procurori, avocați, notari și toți lucrătorii în domeniul Justiției din raionul Rezina!

    Vă transmit urări de bine și calde felicitări cu prilejul sărbătorii "Ziua profesională a lucrătorilor din Justiție". Cu certitudine meseria de jurist poate fi considerată una dintre cele mai prestigioase profesii, dar și una dintre cele mai complexe. Meseria, căreia vă dedicați zi de zi, presupune multă responsabilitate, etică profesională, demnitate, obiectivitate și interes sporit față de nevoile societății și problemele nedreptățite ale acesteia....

Sindicalistele din raionul Rezina, conștiente că veșnicia s-a născut la sat

   A devenit deja tradiție ca, în fiecare an, în preajma Zilei Mondiale a femeilor din mediul rural, liderii sindicali din raionul Rezina, ghidați de Vera Platon, reprezentantul CNSM în teritoriu, să-și conjuge eforturile în organizarea și desfășurarea unei mese rotunde cu prilejul acestei sărbători.    Anul curent nu a fost o excepție în acest sens și, pe 09 octombrie, mai bine de 60 de femei, membre ale organizațiilor sindicale din diferite do...

Fondatorul și păstrătorul muzeului din satul Mateuți

    Locurile, în care ne-am născut și am crescut, sunt locurile natale din leagănul existenței noastre, unde ne sunt părinții, frații, prietenii, colțul familial. Acolo, unde putem să comunicăm fără să ne oprim, acolo, unde există sentimentul plin de confort numit "acasă". Iar un om fără pasiuni și fără spirit de patriot este un om trist, este un om care nu a simțit ce înseamnă să fii mândru cu adevărat de o realizare proprie, care nu a simțit vreodată vibrația lucrur...APEL privind lansarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” 2019

         Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a lansat, la data de 08 aprilie 2019, Apelul de Granturi în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, aprobat prin HG nr. 801/2018.

         Sunt invitate să aplice la program autoritățile publice locale de nivelul I, în comun cu asociațiile/membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile  de  inițiativă a cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți, partenerii de  dezvoltare/donatorii, pentru a beneficia de susținere financiară nerambursabilă  în  cadrul Programului „DAR 1+3”.

         Apelul pentru depunerea dosarelor este deschis începând cu data de 08 aprilie 2019 până  la data  de  11 mai  2019, ora 24:00. Dosarele  depuse  vor  respecta  cerințele prevăzute în Ghidul de aplicare al Programului.

         Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” urmărește următoarele obiective specifice:

         - stimularea dezvoltării localităților rurale și urbane din Republica Moldova prin atragerea capitalului uman și financiar din diasporă;

         - păstrarea și reanimarea conexiunii dintre cetățenii plecați și localitățile de origine prin realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală, în comun cu diaspora;

         - canalizarea remitențelor, dincolo de consum, spre dezvoltarea social-economică a zonelor rurale din Moldova;

         - sporirea gradului de participare și implicare a diasporei în planificarea și dezvoltarea social-economică la nivel local.

         Programul este deschis pentru aplicare Autorităților publice locale din Moldova, care au rol de Partener-lider aplicant (PLA)și poartă răspundere pentru implementarea eficientă și calitativă a proiectului de dezvoltare locală.

         Finanțarea proiectelor din cadrul Programului se va efectua în baza formulei „1+3”, având următorii parteneri: Diaspora; Guvernul Republicii Moldova; Autoritățile publice locale; Partenerii de dezvoltare/donatorii.

         Domeniile eligibile pentru finanțarea activităților din Program:

         - infrastructură (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură);

         - protecția mediului (prevenirea poluării mediului, managementul deșeurilor);

         - economie (dezvoltarea regiunii,  investiții, dezvoltarea agriculturii);

         - eficiență energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică);

         - cultură (protecția  patrimoniului,  zone  de  odihnă,  dezvoltarea  turismului  rural, expoziții și festivaluri);

         - educație (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și know- how);

         - protecție socială (servicii sociale și de sănătate).

         Depunerea dosarelor: Aplicanții  vor  completa  Formularul  online  (cu  toate  anexele) și, totodată,  vor expedia toate documentele necesare, atât pe suport de hârtie, cât și electronic.

          Transmiterea aplicațiilor în format electronic: Aplicațiile în format electronic vor fi expediate la adresa: brd@gov.md.

          Transmiterea aplicațiilor în original: Formularul de aplicare, cu toate anexele și documentele de suport, cu semnătură și ștampilă în original, în 2 exemplare, vor fi transmise prin scrisoare recomandată, cu aviz de primire sau personal, într-un plic sigilat, la adresa: Cancelaria de Stat, Biroul relații cu diaspora, Casa Guvernului, MD-2033, Chișinău, Republica Moldova.

         Procesul de evaluare și selectare a proiectelor se va realiza de Comitetul de evaluare și supraveghere din cadrul Programului. Solicitanții vor fi informați (la adresa electronică/poștală) referitor la decizia Comitetului privind acceptarea sau respingerea finanțării proiectului.

         La baza selectării proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:   

         - relevanța proiectului în conformitate cu obiectivele și prioritățile de dezvoltare locală;

         - fezabilitatea, actualitatea proiectului, corespunderea structurii și conținutului propunerii de proiect cu cerințele stabilite în Regulamentul privind implementarea proiectelor în cadrul Programului „DAR 1+3” și în Ghidul de aplicare;

         - sustenabilitatea și impactul socio-economic al proiectului;

         - gradul de  implicare a diasporei în procesul de inițiere,  promovare și implementare a proiectelor.

         Pentru mai multe detalii cu privire la etapele şi condiţiile concursului vizitați pagina BRD: https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-acasa-reuseste-dar-13

         Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: brd@gov.md sau la numărul de telefon: (022) 25-05-24.

­­

Acasă

În sus