În siguranță la scăldat

             În sezonul estival crește numărul entuziaștilor de a se scălda în râul Nistru, bazine sau în iazurile din teritoriul raionului Rezina, motiv pentru care angajații Inspectoratului de Poliție Rezina lansează câteva recomandări pentru a preveni situațiile de înec. Este important de știut, că scăldatul nu este permis în bazine acvatice necunoscute și la adâncime, unde ar putea fi gropi și...

Felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului”!

Stimaţi  lucrători și veterani din domeniul medicinii și farmaceuticii din raionul Rezina!      Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului”, în numele Consiliului raional Rezina şi al meu personal, adresez  cele mai  sincere felicitări şi urări de bine tuturor medicilor, asistenților medicali, lucrătorilor farmaceutici și  personalului tehnic, precum şi veteranilor care au activat...

Muzica - valoroasă în viața omului

   Muzica însoțește omul pe tot parcursul vieții. O ramură a Culturii, în care poporul nostru s-a afirmat demult, este arta interpretării corale, care ne plasează alături de cele mai avansate popoare și culturi ale lumii.    Există în fiecare generație alese personalități, care se ridică din conformismul vieții cotidiene pentru a se face deschizători de drumuri pentru eternitate. Credem că în această pleiadă se încadrează, pe...APEL privind lansarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” 2019

         Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a lansat, la data de 08 aprilie 2019, Apelul de Granturi în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, aprobat prin HG nr. 801/2018.

         Sunt invitate să aplice la program autoritățile publice locale de nivelul I, în comun cu asociațiile/membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile  de  inițiativă a cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți, partenerii de  dezvoltare/donatorii, pentru a beneficia de susținere financiară nerambursabilă  în  cadrul Programului „DAR 1+3”.

         Apelul pentru depunerea dosarelor este deschis începând cu data de 08 aprilie 2019 până  la data  de  11 mai  2019, ora 24:00. Dosarele  depuse  vor  respecta  cerințele prevăzute în Ghidul de aplicare al Programului.

         Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” urmărește următoarele obiective specifice:

         - stimularea dezvoltării localităților rurale și urbane din Republica Moldova prin atragerea capitalului uman și financiar din diasporă;

         - păstrarea și reanimarea conexiunii dintre cetățenii plecați și localitățile de origine prin realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală, în comun cu diaspora;

         - canalizarea remitențelor, dincolo de consum, spre dezvoltarea social-economică a zonelor rurale din Moldova;

         - sporirea gradului de participare și implicare a diasporei în planificarea și dezvoltarea social-economică la nivel local.

         Programul este deschis pentru aplicare Autorităților publice locale din Moldova, care au rol de Partener-lider aplicant (PLA)și poartă răspundere pentru implementarea eficientă și calitativă a proiectului de dezvoltare locală.

         Finanțarea proiectelor din cadrul Programului se va efectua în baza formulei „1+3”, având următorii parteneri: Diaspora; Guvernul Republicii Moldova; Autoritățile publice locale; Partenerii de dezvoltare/donatorii.

         Domeniile eligibile pentru finanțarea activităților din Program:

         - infrastructură (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură);

         - protecția mediului (prevenirea poluării mediului, managementul deșeurilor);

         - economie (dezvoltarea regiunii,  investiții, dezvoltarea agriculturii);

         - eficiență energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică);

         - cultură (protecția  patrimoniului,  zone  de  odihnă,  dezvoltarea  turismului  rural, expoziții și festivaluri);

         - educație (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și know- how);

         - protecție socială (servicii sociale și de sănătate).

         Depunerea dosarelor: Aplicanții  vor  completa  Formularul  online  (cu  toate  anexele) și, totodată,  vor expedia toate documentele necesare, atât pe suport de hârtie, cât și electronic.

          Transmiterea aplicațiilor în format electronic: Aplicațiile în format electronic vor fi expediate la adresa: brd@gov.md.

          Transmiterea aplicațiilor în original: Formularul de aplicare, cu toate anexele și documentele de suport, cu semnătură și ștampilă în original, în 2 exemplare, vor fi transmise prin scrisoare recomandată, cu aviz de primire sau personal, într-un plic sigilat, la adresa: Cancelaria de Stat, Biroul relații cu diaspora, Casa Guvernului, MD-2033, Chișinău, Republica Moldova.

         Procesul de evaluare și selectare a proiectelor se va realiza de Comitetul de evaluare și supraveghere din cadrul Programului. Solicitanții vor fi informați (la adresa electronică/poștală) referitor la decizia Comitetului privind acceptarea sau respingerea finanțării proiectului.

         La baza selectării proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:   

         - relevanța proiectului în conformitate cu obiectivele și prioritățile de dezvoltare locală;

         - fezabilitatea, actualitatea proiectului, corespunderea structurii și conținutului propunerii de proiect cu cerințele stabilite în Regulamentul privind implementarea proiectelor în cadrul Programului „DAR 1+3” și în Ghidul de aplicare;

         - sustenabilitatea și impactul socio-economic al proiectului;

         - gradul de  implicare a diasporei în procesul de inițiere,  promovare și implementare a proiectelor.

         Pentru mai multe detalii cu privire la etapele şi condiţiile concursului vizitați pagina BRD: https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-acasa-reuseste-dar-13

         Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: brd@gov.md sau la numărul de telefon: (022) 25-05-24.

­­

Acasă

În sus