Întreruperi programate de SA "RED-Nord" pentru 15-19.07.2019, Rezina

    În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanță în rețelele de distribuție, va fi întreruptă furnizarea energiei electrice după cum urmează:     15 iulie 2019: or. Rezina, str. Păcii, 75, 67, 65, Energeticienilor, satele Ciorna, Ignăței (parțial) - 09:00-17:00;     16 iulie 2019: or. Rezina, str. 1 Mai, 6/2, Voluntarilor, Centurii, satul Ignăței (parțial) - 08:00-17:00;     17 iulie 2019: or....

Ședință de bilanț la Inspectoratul de Poliție Rezina

         Pe 11 iulie curent, Inspectoratul de Poliție Rezina a desfășurat o ședință de bilanț, în cadrul căreia a fost dezbătută activitatea structurilor Inspectoratului în perioada primelor 6 luni ale anului 2019. La ședință, în calitate de invitat, a participat și președintele raionului, Vasile Gobjilă.          Ședința a fost prezidată de către Alexandru Iurcu, șef-adjunct al IP Rezina,...

Sărbătoare cu mare fast în satul Cuizăuca, în duminica de Sânziene

         La data de 07 iulie s-a desfășurat Festivalul raional al cântecului, jocului și portului popular cu genericul ,,Cânt și joc moldovenesc”, ediția a II-a, 2019, în cadrul sărbătorii Ziua Națională a Portului Popular. Evenimentul a fost organizat de către Secția Cultură a Consiliului raional Rezina în parteneriat cu primăria satului Cuizăuca.          Festivalul a început cu...În atenția antreprenorilor mici și mijlocii din raionul Rezina!

    Consiliul raional Rezina organizează concursul "Cel mai bun antreprenor din sectorul Întreprinderilor mici și mijlocii" pentru rezultatele obținute în anul 2018.

     Regulamentul pentru desfășurarea concursului "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii", aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 250 din 09.03.2005 (plasat pe pagina web consiliu.rezina.md), stabilește următoarele nominalizări:

    - Cel mai bun antreprenor în sfera de producție;

    - Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului Economie "verde";

    - Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului;

    - Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii;

    - Cel mai bun antreprenor-exportator;

    - Cel mai bun antreprenor-inovator;

    - Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural;

    - Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanță;

    - Cel mai tânăr antreprenor;                                                                                                   

    - Cel mai bun antreprenor-femeie.

    La concurs pot participa întreprinderile micro, mici și mijlocii, înregistrate în raionul Rezina, care își desfășoară activitatea conform prevederilor legislației în vigoare.

    Nu se acceptă cererile de participare la concurs în cazurile, în care:

    - agentul economic nu și-a onorat, în termenele stabilite, obligațiile ce țin de achitarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalităților și amenzilor aferente;

    - față de agentul economic a fost inițiat procesul de insolvabilitate;

    - față de agentul economic au fost intentate procese penale sau asemenea procese se află în stadiu de examinare;

    - există demersuri ale organelor de drept și de control din țările cu care Republica Moldova are semnate acorduri internaționale de colaborare;

    - există reclamații din partea Inspecției Muncii, a sindicatelor privind încălcarea legislației muncii;

    Participanții la concurs poartă răspundere pentru veridicitatea informației prezentată Comisiei. În cazul depistării unei informații eronate, participantul va fi exclus din concurs.

    Doritorii de a participa la concurs urmează să depună cerere de participare la Secția Economie a Consiliului raional Rezina: str. 27 August, 1, et. 2, bir. 31. Persoana de contact - Tatiana Roșcovan, specialist principal, Secția Economie. E-mail: lupalaschina@mail.ru, tel.: (0254) 2-18-25, (0254) 2-10-14.

    Termenul-limită de depunere a documentelor de participare - 20 mai 2019, ora 17.00.

    Modele de cereri și formularele de participare le puteți obține, accesând pagina web consiliu.rezina.md sau în biroul nr. 31 al Consiliului raional Rezina, etajul II, Secția Economie.

Eugeniu POSTU, șeful Secției Economie

 

Acasă

În sus