Avalanșă de succes

   În conformitate cu Programul activităților extrașcolare în învățământul general, în vederea realizării Planului de activitate al Ministerului Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC) pentru anul 2019, în orașul Chișinău, pe 10-11 mai 2019, s-a desfășurat etapa finală a Turnamentului republican în domeniul Drepturilor omului/copilului.    La etapa republicană, raionul Rezina a fost reprezentat...

Spectacolul "Liberă", jucat pe scena Palatului raional de Cultură

   Mai mulți rezineni pasionați de teatru au avut ocazia să vizioneze, recent, în incinta Palatului raional de Cultură "Nicolae Lupov" din Rezina, un spectacol-document "Liberă", în regia lui Ianoș Petrașcu.    Un spectacol, care abordează problema violenței asupra femeilor și repercursiunile ei asupra generației viitoare. Un spectacol despre șabloane, despre legi scrise și nescrise. Un spectacol despre putere și voință, despre... vise. Este...

Întreruperi programate de SA "RED-Nord" pentru 20-24.05.2019, Rezina

   În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanță în rețelele de distribuție, va fi întreruptă furnizarea energiei electrice după cum urmează:    20 mai 2019: orașul Rezina, str. 27 August, 46 - 10:00-15:00; satele Peciște, Ciorna, Țareuca (parțial) - 09:00-17:00;    21 mai 2019: orașul Rezina, str. 27 August, 46 - 10:00-15:00; orașul Rezina, str. Lomonosov, S. Lazo - 13:00-17:00; satele Meșeni, Ciorna, Țareuca (parțial) -...În atenția antreprenorilor mici și mijlocii din raionul Rezina!

    Consiliul raional Rezina organizează concursul "Cel mai bun antreprenor din sectorul Întreprinderilor mici și mijlocii" pentru rezultatele obținute în anul 2018.

     Regulamentul pentru desfășurarea concursului "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii", aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 250 din 09.03.2005 (plasat pe pagina web consiliu.rezina.md), stabilește următoarele nominalizări:

    - Cel mai bun antreprenor în sfera de producție;

    - Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului Economie "verde";

    - Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului;

    - Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii;

    - Cel mai bun antreprenor-exportator;

    - Cel mai bun antreprenor-inovator;

    - Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural;

    - Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanță;

    - Cel mai tânăr antreprenor;                                                                                                   

    - Cel mai bun antreprenor-femeie.

    La concurs pot participa întreprinderile micro, mici și mijlocii, înregistrate în raionul Rezina, care își desfășoară activitatea conform prevederilor legislației în vigoare.

    Nu se acceptă cererile de participare la concurs în cazurile, în care:

    - agentul economic nu și-a onorat, în termenele stabilite, obligațiile ce țin de achitarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalităților și amenzilor aferente;

    - față de agentul economic a fost inițiat procesul de insolvabilitate;

    - față de agentul economic au fost intentate procese penale sau asemenea procese se află în stadiu de examinare;

    - există demersuri ale organelor de drept și de control din țările cu care Republica Moldova are semnate acorduri internaționale de colaborare;

    - există reclamații din partea Inspecției Muncii, a sindicatelor privind încălcarea legislației muncii;

    Participanții la concurs poartă răspundere pentru veridicitatea informației prezentată Comisiei. În cazul depistării unei informații eronate, participantul va fi exclus din concurs.

    Doritorii de a participa la concurs urmează să depună cerere de participare la Secția Economie a Consiliului raional Rezina: str. 27 August, 1, et. 2, bir. 31. Persoana de contact - Tatiana Roșcovan, specialist principal, Secția Economie. E-mail: lupalaschina@mail.ru, tel.: (0254) 2-18-25, (0254) 2-10-14.

    Termenul-limită de depunere a documentelor de participare - 20 mai 2019, ora 17.00.

    Modele de cereri și formularele de participare le puteți obține, accesând pagina web consiliu.rezina.md sau în biroul nr. 31 al Consiliului raional Rezina, etajul II, Secția Economie.

Eugeniu POSTU, șeful Secției Economie

 

Acasă

În sus