Dispoziție nr. 49-RU din 26 februarie 2020

„Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă” Vezi aici textul dispoziției

Dragobete a adus dragostea și buna dispoziție la Rezina

         De o seară plină de dragoste, cântec, voie bună și tradiție autentică au avut parte spectatorii, care pe 24 februarie curent au ales să fie parte a spectacolului „Dragobetele sărută fetele”, desfășurat în Sala mică a Palatului raional de Cultură „Nicolae Lupov”. După cum și era de așteptat, în centrul atenției s-a aflat tinerețea cu toate caracteristicile ei și, bineînțeles, dragostea....

Vă invităm să sărbătorim împreună sosirea primăverii!

         Pentru a întregi dispoziția de sărbătoare a locuitorilor raionului Rezina și oaspeților lui, Consiliul raional, angajații Secției Cultură, ai Palatului raional de Cultură „Nicolae Lupov” pregătesc un program cultural, care se va desfășura în cadrul tradiționalului Festival Internațional de Muzică și Dans „Mărțișor”, ediția anului 2020. Astfel, în primele zile ale lui martie, ne vom putea bucura de...În atenția antreprenorilor mici și mijlocii din raionul Rezina!

    Consiliul raional Rezina organizează concursul "Cel mai bun antreprenor din sectorul Întreprinderilor mici și mijlocii" pentru rezultatele obținute în anul 2018.

     Regulamentul pentru desfășurarea concursului "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii", aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 250 din 09.03.2005 (plasat pe pagina web consiliu.rezina.md), stabilește următoarele nominalizări:

    - Cel mai bun antreprenor în sfera de producție;

    - Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului Economie "verde";

    - Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului;

    - Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii;

    - Cel mai bun antreprenor-exportator;

    - Cel mai bun antreprenor-inovator;

    - Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural;

    - Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanță;

    - Cel mai tânăr antreprenor;                                                                                                   

    - Cel mai bun antreprenor-femeie.

    La concurs pot participa întreprinderile micro, mici și mijlocii, înregistrate în raionul Rezina, care își desfășoară activitatea conform prevederilor legislației în vigoare.

    Nu se acceptă cererile de participare la concurs în cazurile, în care:

    - agentul economic nu și-a onorat, în termenele stabilite, obligațiile ce țin de achitarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalităților și amenzilor aferente;

    - față de agentul economic a fost inițiat procesul de insolvabilitate;

    - față de agentul economic au fost intentate procese penale sau asemenea procese se află în stadiu de examinare;

    - există demersuri ale organelor de drept și de control din țările cu care Republica Moldova are semnate acorduri internaționale de colaborare;

    - există reclamații din partea Inspecției Muncii, a sindicatelor privind încălcarea legislației muncii;

    Participanții la concurs poartă răspundere pentru veridicitatea informației prezentată Comisiei. În cazul depistării unei informații eronate, participantul va fi exclus din concurs.

    Doritorii de a participa la concurs urmează să depună cerere de participare la Secția Economie a Consiliului raional Rezina: str. 27 August, 1, et. 2, bir. 31. Persoana de contact - Tatiana Roșcovan, specialist principal, Secția Economie. E-mail: lupalaschina@mail.ru, tel.: (0254) 2-18-25, (0254) 2-10-14.

    Termenul-limită de depunere a documentelor de participare - 20 mai 2019, ora 17.00.

    Modele de cereri și formularele de participare le puteți obține, accesând pagina web consiliu.rezina.md sau în biroul nr. 31 al Consiliului raional Rezina, etajul II, Secția Economie.

Eugeniu POSTU, șeful Secției Economie

 

Acasă

În sus