Hotărârea nr. 03 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale din 23 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând  informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia...

Hotărârea nr. 02 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale Rezina din 20 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia pentru...

Sedință operativă pe vreme de stare de urgență

         Chiar dacă țara se află în stare de urgență urmare a situației creată la infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19, angajații structurilor Consiliului raional Rezina, ai Aparatului președintelui raionului se străduie să facă față sarcinilor, evident, cu respectarea măsurilor de siguranță, impuse de starea de fapt. Astfel, în timpul ședinței operative din dimineața zilei de luni, președintele raionului, Valeriu Ciorici,...În atenția producătorilor agricoli, utilizatori de produse de uz fitosanitar!

   În baza prevederilor Legii nr. 119 din 22.04. 2004 cu privire la produsele de uz fitosaitar și la fertilizanți, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, împreună cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, preconizează organizarea și desfășurarea unor cursuri de instruire, de minimum 20 de ore, pentru utilizatorii profesioniști ai produselor de uz fitosanitar din categoria I și II de toxicitate acută orală/dermală, care au regimul produselor strict reglementat.

   Dată fiind această intenție, direcțiile teritoriale ale Agenției colectează cereruile de participare la acest curs de instruire (cu plată) de la agenții economici, care au necesitatea de instruire a  utilizatorilor profesioniști din cadrul gospodăriei agricole. În dependență de completarea grupelor de ascultători și amplasarea teritorială, se va decide asupra locului și perioadei de desfășurare a acestor seminare.

   Totodată, ținem să vă atenționăm că, în conformitate cu cerințele legislației în vigoare, procurarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar din categoria I și II de toxicitate acută orală/dermală va fi permisă doar gospodăriilor agricole, care au specialist profesionist, ce deține certificatul de perfecționare, eliberat de Agenția Națională pentru Sigurața Alimentelor pe un termen de 36 de luni.

   Procurarea preparatelor de uz fitosanitar și a fertilizanților este recomandat să se facă doar în locuri autorizate, de la agenți economici licențiați (în raionul Rezina sunt autorizate 4 magazine agricole).

   În condiții casnice, utilizarea preparatelor de uz fitosanitar din categoria I și II de toxicitate acută orală/dermală este strict interzisă.

   Pentru informații suplimentare și consultări, contactați DRSA Rezina: (0254) 2-55-11; 069803714.

Ion TCACI, inspector principal, Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Rezina

 

Acasă

În sus