Alături de oameni și de doleanțele lor

   Așa după cum obișnuiesc, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Eleonora Graur, și președintele raionului Rezina, Vasile Gobjilă, să fie alături de oamenii din zona noastră, luni, 20 mai 2019, s-au deplasat în satul Peciște din raionul Rezina. La primăria din sat, mai mulți locuitori îi așteptau pentru a le adresa acele întrebări, cu care se ciocnesc zi de zi, sau chiar să solicite unele consultații de ordin mai personal.   ...

"Doina Nistrului" - trei decenii de cântec

   Era în primăvară, în anul 1989 - an marcat de deșteptare națională, de dragoste pentru neam și de dorință neostoită de revenire la ale noastre, la cele dragi și sfinte. La Rezina - la Nistru, la mărgioară, câteva inimi îndrăgostite de arta corală, împreună cu maestrul Teodor Țurcanu, dădeau naștere unui colectiv cu nume ales - "Doina Nistrului". Și iată că de atunci, preț de trei decenii,  bătrânul Tiras tot duce și...

A startat sezonul fotbalistic

   Un meci de fotbal mult așteptat a fost disputat la 12 mai pe stadionul din Pripiceni-Răzeși - între echipele "Avangard" (Pripiceni-Răzeși) și "Nistru" (Lalova).    În acea zi, pe la amiază, mă întorceam de la biserică și m-am întâlnit cu fotbaliștii pripiceneni Ion Morărescu și Alexei Botnari, care m-au invitat la meci și m-au rugat să scriu neapărat articol la ziar: "...să mai citim în "Farul Nistrean" și despre...Susținere pentru cei mai triști

   Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu (SÎSD) activează în baza Regulamentului de funcționare, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 1/15 din 26.02.2015.

   Scopul SÎSD este prestarea calitativă a serviciilor de îngrijire socială la domiciliu beneficiarilor în scopul îmbunătățirii calității vieții acestora.

   Obligațiunile serviciului sunt: asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire la domiciliu, facilitarea integrării sociale a beneficiarilor, în conformitate cu necesitățile speciale.

   În SÎSD sunt angajați un șef al serviciului și 43 de lucrători sociali, care îngrijesc de 378 de beneficiari. Pe moment, îngrijire socială la domiciliu solicită 45 de persoane.

   Lucrătorii sociali prestează servicii sociale la domiciliu conform planului individualizat, încheiat între beneficiar și lucrătorul social, ulterior coordonat de șeful serviciului și aprobat de către șeful Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.

   Unui lucrător social îi revin în medie câte 8-10 beneficiari în localitățile rurale și câte 10-12 beneficiari în urbe. Numărul de vizite planificate pentru îngrijirea beneficiarilor la domiciliu se stabilește în funcție de necesitățile acestora, atestate în urma evaluării, reieșind din numărul de 40 de ore lucrătoare pe săptămână, dar nu mai puțin de 2-3.

   Tipurile de servicii prestate în cadrul Serviciului sunt: consiliere, suport pentru realizarea igienei personale, procurarea produselor alimentare, procurarea medicamentelor, suport la prepararea hranei, livrarea prânzurilor calde, achitarea serviciilor comunale, acordarea suportului în organizarea curățeniei în casă și crearea legăturilor cu alte servicii publice locale, acordarea suportului în organizarea procesului de procurare și transportare a combustibilului la domiciliu și încălzirea sobelor, colaborarea cu rudele beneficiarilor în interesul acestuia, sprijin în realizarea igienei corporale.

   Pe parcursul anului 2018, prânzuri calde la domiciliu au primit  beneficiarii din primăriile Rezina, Pripiceni-Răzeși, Meșeni, Cinișeuți, Țareuca, Lalova, încadrați în SÎSD.

   Cu lemne au fost aprovizionați beneficiarii din primăria Rezina, satele Meșeni, Muncenii de Jos Cogălniceni, Echimauți, Cinișeuți, Bușăuca, Lalova.

   În perioada de referință au fost luate la îngrijire 78 de persoane, din serviciu fiind excluse 98 de persoane, urmare a decesului sau plecării din teritoriu. Au fost efectuate mai multe monitorizări în teritoriu la beneficiari, în timpul cărora au fost puse în discuție diferite aspecte de ordin social.

   La Sărbătorile de Paști toți beneficiarii, care se află în serviciul respectiv, au primit câte un colet cu produse alimentare pentru masa de sărbătoare - pască, ouă roșii și dulciuri.

   În timpul anului am colaborat cu organizații non-guvernamentale, care contribuie cu diferite ajutoare la susținerea persoanelor-beneficiare de îngrijire socială la domiciliu.

Liuba POPA, șeful Serviciului Îngrijire Socială la Domiciliu al DASPF Rezina

 

Acasă

În sus