Întreruperi programate de SA "RED-Nord" pentru 25-29.03.2019, Rezina

    În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanță în rețelele de distribuție, va fi întreruptă furnizarea energiei electrice după cum urmează:     25 martie 2019: satele Zahoreni, Horodiște (parțial) - 09:00-16:30;     26 martie 2019: satele Trifești, Horodiște (parțial) - 09:00-16:00;     27 martie 2019: satele Pereni, Trifești, Horodiște (parțial) - 09:00-16:30.     28 martie...

Modalități noi de ocupare a forței de muncă

   Subdiviziunea teritorială Ocuparea Forței de Muncă a raionului Rezina (STO) informează că, conform prevederilor Legii noi nr. 105 din 14 iunie 2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, data intrării în vigoare - 10.02.2019,  vine pe piața muncii cu un șir de măsuri noi de ocupare.    Instruirea la locul de muncă în cadrul unității: stabilește modul și condițiile de organizare, desfășurare a...

Turneul de volei "Odobescu Niculai"

    Sportul este vigoare, sănătate, dăruire și poate deveni, până la urmă, un mod de viață. Pentru cuizăuceni, sportul și anume voleiul s-a înrădăcinat datorită regretatului profesor de educație fizică Niculai Odobescu. Prin propriul exemplu le-a demonstrat consătenilor că acest sport este deosebit și licărul din ochii dumnealui i-a adunat și îi adună încă pe cuizăuceni pe terenul de volei. Începutul acestei primăveri a fost cu...Susținere pentru cei mai triști

   Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu (SÎSD) activează în baza Regulamentului de funcționare, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 1/15 din 26.02.2015.

   Scopul SÎSD este prestarea calitativă a serviciilor de îngrijire socială la domiciliu beneficiarilor în scopul îmbunătățirii calității vieții acestora.

   Obligațiunile serviciului sunt: asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire la domiciliu, facilitarea integrării sociale a beneficiarilor, în conformitate cu necesitățile speciale.

   În SÎSD sunt angajați un șef al serviciului și 43 de lucrători sociali, care îngrijesc de 378 de beneficiari. Pe moment, îngrijire socială la domiciliu solicită 45 de persoane.

   Lucrătorii sociali prestează servicii sociale la domiciliu conform planului individualizat, încheiat între beneficiar și lucrătorul social, ulterior coordonat de șeful serviciului și aprobat de către șeful Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.

   Unui lucrător social îi revin în medie câte 8-10 beneficiari în localitățile rurale și câte 10-12 beneficiari în urbe. Numărul de vizite planificate pentru îngrijirea beneficiarilor la domiciliu se stabilește în funcție de necesitățile acestora, atestate în urma evaluării, reieșind din numărul de 40 de ore lucrătoare pe săptămână, dar nu mai puțin de 2-3.

   Tipurile de servicii prestate în cadrul Serviciului sunt: consiliere, suport pentru realizarea igienei personale, procurarea produselor alimentare, procurarea medicamentelor, suport la prepararea hranei, livrarea prânzurilor calde, achitarea serviciilor comunale, acordarea suportului în organizarea curățeniei în casă și crearea legăturilor cu alte servicii publice locale, acordarea suportului în organizarea procesului de procurare și transportare a combustibilului la domiciliu și încălzirea sobelor, colaborarea cu rudele beneficiarilor în interesul acestuia, sprijin în realizarea igienei corporale.

   Pe parcursul anului 2018, prânzuri calde la domiciliu au primit  beneficiarii din primăriile Rezina, Pripiceni-Răzeși, Meșeni, Cinișeuți, Țareuca, Lalova, încadrați în SÎSD.

   Cu lemne au fost aprovizionați beneficiarii din primăria Rezina, satele Meșeni, Muncenii de Jos Cogălniceni, Echimauți, Cinișeuți, Bușăuca, Lalova.

   În perioada de referință au fost luate la îngrijire 78 de persoane, din serviciu fiind excluse 98 de persoane, urmare a decesului sau plecării din teritoriu. Au fost efectuate mai multe monitorizări în teritoriu la beneficiari, în timpul cărora au fost puse în discuție diferite aspecte de ordin social.

   La Sărbătorile de Paști toți beneficiarii, care se află în serviciul respectiv, au primit câte un colet cu produse alimentare pentru masa de sărbătoare - pască, ouă roșii și dulciuri.

   În timpul anului am colaborat cu organizații non-guvernamentale, care contribuie cu diferite ajutoare la susținerea persoanelor-beneficiare de îngrijire socială la domiciliu.

Liuba POPA, șeful Serviciului Îngrijire Socială la Domiciliu al DASPF Rezina

 

Acasă

În sus