Alături de oameni și de doleanțele lor

   Așa după cum obișnuiesc, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Eleonora Graur, și președintele raionului Rezina, Vasile Gobjilă, să fie alături de oamenii din zona noastră, luni, 20 mai 2019, s-au deplasat în satul Peciște din raionul Rezina. La primăria din sat, mai mulți locuitori îi așteptau pentru a le adresa acele întrebări, cu care se ciocnesc zi de zi, sau chiar să solicite unele consultații de ordin mai personal.   ...

"Doina Nistrului" - trei decenii de cântec

   Era în primăvară, în anul 1989 - an marcat de deșteptare națională, de dragoste pentru neam și de dorință neostoită de revenire la ale noastre, la cele dragi și sfinte. La Rezina - la Nistru, la mărgioară, câteva inimi îndrăgostite de arta corală, împreună cu maestrul Teodor Țurcanu, dădeau naștere unui colectiv cu nume ales - "Doina Nistrului". Și iată că de atunci, preț de trei decenii,  bătrânul Tiras tot duce și...

A startat sezonul fotbalistic

   Un meci de fotbal mult așteptat a fost disputat la 12 mai pe stadionul din Pripiceni-Răzeși - între echipele "Avangard" (Pripiceni-Răzeși) și "Nistru" (Lalova).    În acea zi, pe la amiază, mă întorceam de la biserică și m-am întâlnit cu fotbaliștii pripiceneni Ion Morărescu și Alexei Botnari, care m-au invitat la meci și m-au rugat să scriu neapărat articol la ziar: "...să mai citim în "Farul Nistrean" și despre...Atenție! Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de Specialist principal în Secția Cultură a Consiliului raional Rezina

    În baza Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28. 12.2006, art. 29 din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 "Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public", Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Secția Cultură anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de Specialist principal în  Secția Cultură a Consiliului raional Rezina.

Scopul general al funcției:

    - promovarea și implementarea în teritoriu a politicii culturii, elaborată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM și de către organele administrației publice locale.

Sarcini de bază:

    - patronarea activității bibliotecilor și muzeelor din teritoriu;

    - coordonarea activității și asigurarea asistenței metodologice bibliotecilor din teritoriu;

    - asigurarea informării permanente a instituțiilor de profil cu cadrul juridic de specialitate, acte legislative și normative și dispoziții ale organelor ierarhic superioare;

    - asigurarea suportului necesar pentru participarea copiilor dotați la concursuri și expoziții raionale, regionale și internaționale;

    - ținerea evidenței și îndeplinirea măsurilor de protecție a patrimoniului cultural și muzeal;

    - ținerea evidenței schimbării destinației monumentelor istorice, transmiterii dreptului de proprietar, precum și evidenței monumentelor istorice distruse sau dispărute.

Condiții de participare la concurs:

    - cetățean al R. Moldova;

    - posedarea limbii de stat;

    - deține studii superioare în domeniu;

    - capacitate deplină de exercițiu;

    - nu are antecedente penale;

    - stagiu în domeniu nu mai mic de 2 ani;

    - nu a împlinit vârsta de pensionare.

Documente ce urmează a fi prezentate:

    a) CV Europass cu foto;

    b) copia buletinului de identitate;

    c) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

    d) copia carnetului de muncă;

    e) certificatul medical, forma stabilită;

    f) cazierul judiciar.

Bibliografia concursului:

    1. Legea nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci. Publicat - 18. 08.2017 în Monitorul Oficial nr. 301-315, art. 529;  

    2. Legea muzeelor nr. 262 din  07.12.2017. Publicată - 12.01.2018 în Monitorul Oficial, nr. 7-17,  art. 42;

    3. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Publicat - 23.12.2008 în Monitorul Oficial, nr. 230-232, art. 840;

    4. Legea culturii, nr. 413 din  27.05.1999. Publicată la 05.08. 1999 în Monitorul Oficial, nr. 83-86, art. 401.

Etapele concursului:

    - proba scrisă;

    - interviu.

    Data-limită de depunere a dosarului pentru concurs - 31 martie 2019.

Modalitatea de depunere a dosarelor:

    - la sediul instituției: or. Rezina, str. 27 August, 1A, bir. 5 și bir. 12;

    - prin e-mail: rezcult.hr@gmail.com;

    Pentru informații suplimentare: 068229574.

Acasă

În sus