Alături de oameni și de doleanțele lor

   Așa după cum obișnuiesc, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Eleonora Graur, și președintele raionului Rezina, Vasile Gobjilă, să fie alături de oamenii din zona noastră, luni, 20 mai 2019, s-au deplasat în satul Peciște din raionul Rezina. La primăria din sat, mai mulți locuitori îi așteptau pentru a le adresa acele întrebări, cu care se ciocnesc zi de zi, sau chiar să solicite unele consultații de ordin mai personal.   ...

"Doina Nistrului" - trei decenii de cântec

   Era în primăvară, în anul 1989 - an marcat de deșteptare națională, de dragoste pentru neam și de dorință neostoită de revenire la ale noastre, la cele dragi și sfinte. La Rezina - la Nistru, la mărgioară, câteva inimi îndrăgostite de arta corală, împreună cu maestrul Teodor Țurcanu, dădeau naștere unui colectiv cu nume ales - "Doina Nistrului". Și iată că de atunci, preț de trei decenii,  bătrânul Tiras tot duce și...

A startat sezonul fotbalistic

   Un meci de fotbal mult așteptat a fost disputat la 12 mai pe stadionul din Pripiceni-Răzeși - între echipele "Avangard" (Pripiceni-Răzeși) și "Nistru" (Lalova).    În acea zi, pe la amiază, mă întorceam de la biserică și m-am întâlnit cu fotbaliștii pripiceneni Ion Morărescu și Alexei Botnari, care m-au invitat la meci și m-au rugat să scriu neapărat articol la ziar: "...să mai citim în "Farul Nistrean" și despre...Atenție! Concurs pentru ocuparea funcției vacantă de Director al Palatului raional de Cultură "Nicolae Lupov"

    În baza art. 11, cap. III din Regulamentul privind organizarea și funcționarea instituției Palatul raional de Cultură și pct. 6, cap. II  din Regulamentul Secției Cultură, Secția Cultură a Consiliului raional Rezina anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director al Palatului raional de Cultură "Nicolae Lupov".

Obiectivele funcției:

    - întocmirea programului managerial al instituției, anual și trimestrial;

    - asigurarea realizării programului managerial de activitate;

    - reprezentarea, prin procură, a instituției în raporturile cu organele de specialitate ale APC, APL și cu alte autorități și instituții publice, cu persoane juridice și fizice;

    - coordonarea activității Palatului raional de Cultură și a colectivelor populare din cadrul acestuia;

    - întocmirea rapoartelor privind activitatea instituției;

    - alte atribuții, stabilite de șeful Secției Cultură.

Condițiile de participare la concurs:

    - cetățean al Republicii Moldova;

    - posedarea limbii de stat;

    - deține studii superioare în domeniu;

    - capacitate deplină de exercițiu;

    - nu are antecedente penale;

    - stagiu în domeniu nu mai mic de 5 ani;

    - nu a împlinit vârsta de pensionare.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

    a) CV Europass cu foto;

    b) copia buletinului de identitate;

    c) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

    d) copia carnetului de muncă;

    e) certificatul medical, după caz;

    f) cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu a avut antecedente penale.

Bibliografia concursului:

    1. Ordinul nr. 121 din  13.04. 2006 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de activitate a Casei de Cultură. Publicat: 22.09. 2006 în Monitorul Oficial nr. 150-152; 

    2. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003. Publicat: 29.07. 2003 în Monitorul Oficial nr. 159-162, cu modificările ulterioare;

    3. Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Publicat: 30.11. 2018 în Monitorul Oficial nr. 441-447.

Etapele concursului:

    - proba scrisă;

    - interviu;

    - prezentarea unui proiect managerial.

    Data-limită de depunere a dosarului pentru concurs - 29 martie 2019.

Modalitatea de depunere a dosarelor:

    - la sediul instituției: or. Rezina, str. 27 August, 1A, bir. 5 și bir. 12;

    - prin e-mail: rezcult.hr@gmail.com

    - telefon pentru informații suplimentare: 068229574.

 

 

Acasă

În sus