Întreruperi programate de SA "RED-Nord" pentru 25-29.03.2019, Rezina

    În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanță în rețelele de distribuție, va fi întreruptă furnizarea energiei electrice după cum urmează:     25 martie 2019: satele Zahoreni, Horodiște (parțial) - 09:00-16:30;     26 martie 2019: satele Trifești, Horodiște (parțial) - 09:00-16:00;     27 martie 2019: satele Pereni, Trifești, Horodiște (parțial) - 09:00-16:30.     28 martie...

Modalități noi de ocupare a forței de muncă

   Subdiviziunea teritorială Ocuparea Forței de Muncă a raionului Rezina (STO) informează că, conform prevederilor Legii noi nr. 105 din 14 iunie 2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, data intrării în vigoare - 10.02.2019,  vine pe piața muncii cu un șir de măsuri noi de ocupare.    Instruirea la locul de muncă în cadrul unității: stabilește modul și condițiile de organizare, desfășurare a...

Turneul de volei "Odobescu Niculai"

    Sportul este vigoare, sănătate, dăruire și poate deveni, până la urmă, un mod de viață. Pentru cuizăuceni, sportul și anume voleiul s-a înrădăcinat datorită regretatului profesor de educație fizică Niculai Odobescu. Prin propriul exemplu le-a demonstrat consătenilor că acest sport este deosebit și licărul din ochii dumnealui i-a adunat și îi adună încă pe cuizăuceni pe terenul de volei. Începutul acestei primăveri a fost cu...Atenție! Concurs pentru ocuparea funcției vacantă de Director al Palatului raional de Cultură "Nicolae Lupov"

    În baza art. 11, cap. III din Regulamentul privind organizarea și funcționarea instituției Palatul raional de Cultură și pct. 6, cap. II  din Regulamentul Secției Cultură, Secția Cultură a Consiliului raional Rezina anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director al Palatului raional de Cultură "Nicolae Lupov".

Obiectivele funcției:

    - întocmirea programului managerial al instituției, anual și trimestrial;

    - asigurarea realizării programului managerial de activitate;

    - reprezentarea, prin procură, a instituției în raporturile cu organele de specialitate ale APC, APL și cu alte autorități și instituții publice, cu persoane juridice și fizice;

    - coordonarea activității Palatului raional de Cultură și a colectivelor populare din cadrul acestuia;

    - întocmirea rapoartelor privind activitatea instituției;

    - alte atribuții, stabilite de șeful Secției Cultură.

Condițiile de participare la concurs:

    - cetățean al Republicii Moldova;

    - posedarea limbii de stat;

    - deține studii superioare în domeniu;

    - capacitate deplină de exercițiu;

    - nu are antecedente penale;

    - stagiu în domeniu nu mai mic de 5 ani;

    - nu a împlinit vârsta de pensionare.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

    a) CV Europass cu foto;

    b) copia buletinului de identitate;

    c) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

    d) copia carnetului de muncă;

    e) certificatul medical, după caz;

    f) cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu a avut antecedente penale.

Bibliografia concursului:

    1. Ordinul nr. 121 din  13.04. 2006 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de activitate a Casei de Cultură. Publicat: 22.09. 2006 în Monitorul Oficial nr. 150-152; 

    2. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003. Publicat: 29.07. 2003 în Monitorul Oficial nr. 159-162, cu modificările ulterioare;

    3. Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Publicat: 30.11. 2018 în Monitorul Oficial nr. 441-447.

Etapele concursului:

    - proba scrisă;

    - interviu;

    - prezentarea unui proiect managerial.

    Data-limită de depunere a dosarului pentru concurs - 29 martie 2019.

Modalitatea de depunere a dosarelor:

    - la sediul instituției: or. Rezina, str. 27 August, 1A, bir. 5 și bir. 12;

    - prin e-mail: rezcult.hr@gmail.com

    - telefon pentru informații suplimentare: 068229574.

 

 

Acasă

În sus