Întreruperi programate de SA "RED-Nord" pentru 25-29.03.2019, Rezina

    În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanță în rețelele de distribuție, va fi întreruptă furnizarea energiei electrice după cum urmează:     25 martie 2019: satele Zahoreni, Horodiște (parțial) - 09:00-16:30;     26 martie 2019: satele Trifești, Horodiște (parțial) - 09:00-16:00;     27 martie 2019: satele Pereni, Trifești, Horodiște (parțial) - 09:00-16:30.     28 martie...

Modalități noi de ocupare a forței de muncă

   Subdiviziunea teritorială Ocuparea Forței de Muncă a raionului Rezina (STO) informează că, conform prevederilor Legii noi nr. 105 din 14 iunie 2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, data intrării în vigoare - 10.02.2019,  vine pe piața muncii cu un șir de măsuri noi de ocupare.    Instruirea la locul de muncă în cadrul unității: stabilește modul și condițiile de organizare, desfășurare a...

Turneul de volei "Odobescu Niculai"

    Sportul este vigoare, sănătate, dăruire și poate deveni, până la urmă, un mod de viață. Pentru cuizăuceni, sportul și anume voleiul s-a înrădăcinat datorită regretatului profesor de educație fizică Niculai Odobescu. Prin propriul exemplu le-a demonstrat consătenilor că acest sport este deosebit și licărul din ochii dumnealui i-a adunat și îi adună încă pe cuizăuceni pe terenul de volei. Începutul acestei primăveri a fost cu...Servicii sociale pentru cetățenii raionului

   În cadrul Direcției  Asistență Socială și Protecția Familiei (DASPF) a Consiliului raional Rezina sunt dezvoltate și prestate un șir de servicii, rezultatele cărora servesc drept garant al protecției și securității sociale a cetățenilor din raion.

   Astfel, în perioada anului 2018, prin intermediul DASPF, au fost acordate următoarele ajutoare financiare și prestații prevăzute de legislația în vigoare:

 

1. Din mijloacele Fondului de susținere socială a populației  prin intermediul Agenției Naționale Asistență Socială au fost acordate ajutoare financiare, după cum urmează:

Ajutoare materiale cu destinație specială:

   - aniversarea retragerii contingentului limitat al trupelor militare din Afganistan - 8 persoane în sumă totală de 8000 de lei;

   - comemorarea conflictului armat din Transnistria - 3 persoane în sumă totală de 3000 de lei;

   - consecințele avariei de la Cernobâl - 23 de persoane în sumă totală de 23000 de lei;

   - aniversarea Victoriei asupra fascismului - 6 participanți la cel de-al doilea război mondial, în sumă de  60000 de lei; 2 persoane asimilate participanților la cel de-al doilea război mondial - în sumă de 10000 de lei; și 16 soți supraviețuitori nerecăsătoriți, inapți de muncă ai participanților la cel de-al doilea război mondial căzuți la datorie sau ai persoanelor cu dizabilități de pe urma celui de-al doilea război mondial decedate, în sumă de 16000 de lei; suma totală - 86000 de lei;

   - data comemorării deportaților din RM - 65 de persoane în sumă totală de 65000 de lei.

   La fel, în perioada anului au fost perfectate și expediate către Agenția Națională Asistență Socială actele necesare pentru 3 persoane, în urma cărui fapt au fost acordate ajutoare materiale în sumă totală de 73695 de lei pentru compensarea cheltuielilor suportate la transportarea la baștină a corpurilor neînsuflețite a rudelor.

   Totodată, conform Hotărârii Guvernului nr. 800 din 01.08.2018, a fost aprobat pachetul minim de servicii sociale, care include și serviciul social de suport monetar, adresat familiilor/persoanelor defavorizate, care este instituit și activează în cadrul DASPF din luna ianuarie 2019. Beneficiari ai Serviciului sunt familiile/persoanele defavorizate, confirmate în baza rezultatelor evaluării necesităților, cetățeni ai Republicii Moldova și străinii specificați în art. 2, alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, domiciliați pe teritoriul acesteia.

 

2. Compensații pentru servicii de transport.

   De compensațiile menționate au beneficiat 3013 persoane cu dizabilități severe, accentuate și copii cu dizabilități sub vârsta de 18 ani, invalizi de război și armată. Suma totală  a constituit 1028693 de lei.

 

3. Sprijinul financiar conform Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social.

   În perioada anului 2018 au beneficiat de ajutor social lunar 1238 de familiii în sumă de 12224080 de lei și prestații pentru perioada rece a anului - 3431 de familii, în sumă de 6793815 lei.

 

4. Serviciul social de sprijin familial   pentru familii cu copii.

   Serviciul dat este orientat spre familiile cu copii, pentru a preveni sau a depăși situațiile de risc în vederea asigurării creșterii și educației copilului în mediul familial. De serviciul sprijin familial pentru familii cu copii au beneficiat 8 familii cu copii, în sumă totală de 24000 de lei.

 

5. Serviciul social Tutelă/curatelă.

   Serviciul este orientat spre copiii rămași fără ocrotire părintească, unde 56 de familii, în perioada menționată, au beneficiat de indemnizații în sumă totală  de 576000 de lei.

 

6. Serviciul social Cheltuieli de buzunar.

   Este orientat spre copii cu vârsta de la 10 până la 18 ani, rămași fără ocrotire părintească și cei plasați în serviciul Asistență parentală profesionistă sau Casa de copii de tip familial, fiind încadrați într-o instituție de învățâmânt. Pe perioada anului 2018, pentru copiii menționați, a fost alocată indemnizația zilnică pentru fiecare copil în mărime de 10 lei, suma totală constituind 22 de mii 230 de lei. 

 

   Totodată, în cadrul DASPF sunt create servicii sociale, care prestează servicii de asistență, și anume:    

   - în orașul Rezina funcționează o cantină socială, care este finanțată din mijloacele financiare acumulate de la casele valutare, costul unui prânz fiind de 32 de lei. În perioada de referință, în acest scop au fost alocate  67712 de lei, prânzuri gratuite au servit 79 de persoane socialmente-vulnerabile;

 

   - Serviciul social "Asistență personală".

   Asistenții personali activează în baza planurilor individualizate, prestează servicii de asistență și îngrijire flexibile, concentrate pe persoană, la îmbunătățirea calității vieții și independenței persoanelor cu dizabilități severe. În serviciu sunt angajați un șef al serviciului și 27 de asistenți personali, care au la îngrijire 27 de beneficiari.

 

  - Serviciul de îngrijire socială la domiciliu.

   De serviciul menționat beneficiază persoanele în etate și cele cu dizabilități, care nu au copii și necesită îngrijire din partea altei persoane. La momentul actual, sunt angajați și activează un șef al serviciului și 43 de lucrători sociali, care deservesc 377 de beneficiari.

 

   - Asistența parentală profesionistă.

   Este un serviciu social, care oferă copilului îngrijire familială substitutivă în familia asistentului parental profesionist. În cadrul Direcției sunt angajați 6 asistenți parentali, care educă 13 copii.

 

   -  Casa de copii de tip familial.

   Reprezintă o instituție, creată în baza unei familii în scopul întreținerii parțiale și educației copiilor orfani și a celor rămași fără ocrotire părintească. În satul Ignăței activează 1 casă de copii de tip familial, unde se educă 7 copii.

 

   - Centrul de zi pentru copii cu cerințe educative speciale "Picături de suflet".

   Centrul prestează servicii în regim de zi pentru recuperarea/reabilitarea copiilor în vederea integrării sociale, precum și în scopul prevenirii separării copiilor de mediul familial și excluziunii sociale. Instituția este frecventată zilnic de 23 de copii. 

 

   - Azilul "Căsuța Bunicilor" din orașul Rezina.

   Este creat pentru persoane în etate și cu dizabilități. În serviciul menționat se află 32 beneficiari.

 

   - Serviciile de reabilitare și tratament balneo-sanatorial.

   Pe parcursul anului 2018 au primit bilete de reabilitare 66 de persoane.

 

   - Serviciul de asistență socială comunitară.

   Structura respectivă acordă servicii sociale persoanelor care se află în situații dificile, contribuie la prevenirea riscurilor sociale, asigură identificarea, înregistrarea și includerea persoanelor vulnerabile în programele de asistență socială existente. La momentul actual, sunt angajate și activează, în 25 primării din raion, 28 de unități de asistenți sociali comunitari care, la rândul lor, sunt supervizați de 4 supervizori.

 

   - Serviciul protezare protetico-ortopedică.

        Acordă mijloace de locomoție nemecanizate și articole protetico-ortopedice. Prin intermediul  serviciului, în perioada de referință au fost aprovizionate cu: încălțăminte specială ortopedică - 130 de persoane; proteze - 4 persoane; bandaje și corsete - 12 persoane; fotolii pliante - 5 persoane.

Boris ARTIN, șeful Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

 

 

Acasă

În sus