Întreruperi programate de SA "RED-Nord" pentru 25-29.03.2019, Rezina

    În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanță în rețelele de distribuție, va fi întreruptă furnizarea energiei electrice după cum urmează:     25 martie 2019: satele Zahoreni, Horodiște (parțial) - 09:00-16:30;     26 martie 2019: satele Trifești, Horodiște (parțial) - 09:00-16:00;     27 martie 2019: satele Pereni, Trifești, Horodiște (parțial) - 09:00-16:30.     28 martie...

Modalități noi de ocupare a forței de muncă

   Subdiviziunea teritorială Ocuparea Forței de Muncă a raionului Rezina (STO) informează că, conform prevederilor Legii noi nr. 105 din 14 iunie 2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, data intrării în vigoare - 10.02.2019,  vine pe piața muncii cu un șir de măsuri noi de ocupare.    Instruirea la locul de muncă în cadrul unității: stabilește modul și condițiile de organizare, desfășurare a...

Turneul de volei "Odobescu Niculai"

    Sportul este vigoare, sănătate, dăruire și poate deveni, până la urmă, un mod de viață. Pentru cuizăuceni, sportul și anume voleiul s-a înrădăcinat datorită regretatului profesor de educație fizică Niculai Odobescu. Prin propriul exemplu le-a demonstrat consătenilor că acest sport este deosebit și licărul din ochii dumnealui i-a adunat și îi adună încă pe cuizăuceni pe terenul de volei. Începutul acestei primăveri a fost cu...Directorii-adjuncți din instituțiile de învățământ, în ședință de lucru

   Recent, în sala de ședințe a Consiliului raional Rezina, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Lilia Lazari, a organizat o ședință de lucru cu directorii-adjuncți din instituțiile de învățământ din raion, aproximativ 30 la număr.

   Temele abordate au fost stabilite în conformitate cu politicile educaționale din sistemul național de învățământ, iar materialele propuse celor prezenți au fost elaborate, având la bază actele normative în vigoare, recomandările Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

   În ordinea de zi au fost introduse mai multe chestiuni: "Cu privire la atribuțiile funcționale ale directorului-adjunct din instituția școlară", "Despre monitorizarea procesului de implementare a măsurilor de eficientizare și debirocratizare a învățământului general: Nomenclatorul tipurilor de docu-mentație școlară și rapoarte în învățământul general - ghid important în activitatea cadrelor didactice și de conducere", "Cu privire la procesul de atestare în anul școlar 2018-2019", "Despre Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice și manageriale din învățământul general", "Rolul directorului adjunct în implementarea și monitorizarea Ordinului MECC nr.1249 din 22.08.18 "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal", "Despre organizarea olimpiadelor școlare".

   La finalul discuției, prezența a identificat acțiuni imediate, care asigură implementarea documentelor puse în aplicare în anul școlar 2018-2019.

Pentru conformitate, Iuliana POPA-CRUDU

 

Acasă

În sus