Servicii sociale pentru cetățenii raionului

   În cadrul Direcției  Asistență Socială și Protecția Familiei (DASPF) a Consiliului raional Rezina sunt dezvoltate și prestate un șir de servicii, rezultatele cărora servesc drept garant al protecției și securității sociale a cetățenilor din raion.    Astfel, în perioada anului 2018, prin intermediul DASPF, au fost acordate următoarele ajutoare financiare și prestații prevăzute de legislația în vigoare:   1. Din mijloacele...

Directorii-adjuncți din instituțiile de învățământ, în ședință de lucru

   Recent, în sala de ședințe a Consiliului raional Rezina, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Lilia Lazari, a organizat o ședință de lucru cu directorii-adjuncți din instituțiile de învățământ din raion, aproximativ 30 la număr.    Temele abordate au fost stabilite în conformitate cu politicile educaționale din sistemul național de învățământ, iar materialele propuse celor prezenți au fost...

Tineri din Gimnaziul Saharna Nouă au participat la Gala Tineretului Ortodox

   În ziua de duminică, 10 februarie curent, un grup de elevi ai instituției noastre de învățământ a participat la "Gala Tineretului Ortodox", ediția a treia.    La Biserica "Întâmpinarea Domnului" din incinta Universității de Stat din Moldova au venit tineri ortodocși din diferite colțuri ale Republicii Moldova, care s-au adunat pentru a participa la un eveniment de totalizare a rezultatelor unui an de activitate, de mărturisire și...Tăiatul în uscat al pomilor fructiferi în 2019, examinat în cadrul unui seminar raional

   La finele săptămânii trecute, Direcția Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru (DAAAC) a Consiliului raional, în colaborare cu Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare (IȘPHTA), au organizat și desfășurat un seminar cu tematica "Tăiatul în uscat al pomilor fructiferi, roada anului 2019". Evenimentul s-a produs în teritoriul primăriei Peciște. Partea teoretică a activității respective a avut loc în Casa de cultură din sat, iar cea practică s-a desfășurat în livada GȚ "Seliște-K", având în calitate de participanți agenți economici și pomicultori interesați de tematică și de metamorfozele, tendințele din domeniu.

   Merită de menționat aici buna colaborare, stabilită de mai mulți ani între DAAAC, IȘPHTA, în persoana profesorului Ilie Donica, doctor habilitat în agricultură, membru de onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" din România (originar din raionul nostru), și conducerea GȚ "Seliște-K" în privința disponibilității de pregătire și desfășurare a seminarului.

   După cum menționam ceva mai devreme, activitatea pentru pomicultori a inclus două componente - partea teoretică și partea practică. Lucrările propriu-zise ale seminarului au fost anticipate de un moment important și plăcut - profesorul Ilie Donica le-a prezentat pământenilor săi ultima apariție editorială a dumisale - "Cercetări și realizări în pomicultură", care reprezintă o lucrare pregătită în baza cercetărilor științifice, efectuate în perioada anilor 1973-2018, preponderent în plantațiile IȘPHTA. Sunt prezentate materiale științifice cu privire la tehnologia intensivă de cultivare a vișinului pe baza mecanizării complexe, studiul sortimentului de cireș și tehnologia intensivă de cultivare a fructelor, posibilitățile de valorificare a potențialului de fructificare a speciilor de cireș, vișin, cais și măr prin elaborarea și perfecționarea sistemelor de tăiere în plantațiile pe rod, precum și recomandări cu privire la tehnologia tăierii pomilor și arbuștilor fructiferi.

   Lucrarea este predestinată cercetătorilor științifici, doctoranzilor, studenților, specialiștilor din unitățile de producție și pomicultorilor amatori.

   Revenind la seminarul desfășurat în satul Peciște, menționăm că în debut, participanții au fost salutați de către Andrei Godoroja, vicepreședintele raionului în probleme de mediu și dezvoltare regională, care a apreciat prestația pomicultorilor, dar și importanța desfășurării seminarelor de instruire, dat fiind faptul că lucrurile evoluează și realitatea ne solicită să fim în pas cu timpul.

   În continuare, cei prezenți au fost informați în detalii despre Proiectul "Livada Moldovei", care oferă asistență tehnică și finanțare pentru sectorul de creștere și procesare a produselor horticole. La acest capitol a vorbit  Tudor Gore, consultant regional ACSA, care asigură campania de informare în proiectul nominalizat.

   Vera Cernega, șeful DAAAC a Consiliului raional Rezina, a procedat la o analiză a situației din domeniul horticol al raionului. Potrivit dumneaei, livezile din teritoriu ocupă cca 2000 ha, dintre care peste 600 ha sunt lucrate.  Dinte aceste 600 ha, circa 98% din suprafețe sunt livezi tinere, plantate cu soiuri performante, cu utilizarea tehnologiilor noi. Dacă e să vorbim despre specii, apoi atât sâmburoasele, cât și sămânțoasele ocupă aproximativ aceeași suprafață - câte 300 ha. 

   Referindu-se la roada obținută în anul 2018 de către pomicultorii din raion, Vera Cernega a menționat că a fost un an extraordinar de bogat. Potrivit datelor statistice, din livezi au fost adunate 5,5 mii de tone de sămânțoase, inclusiv 40 de tone de gutui. Dacă rodnicia medie a sămânțoaselor a constituit 22 tone/ha, apoi unii agenți economici au înregistrat și câte 50 tone/ha. Cea mai mare rodnicie a fost înregistrată în GȚ "Maria Duca" din Cuizăuca - câte 38 tone/ha, urmată de GȚ "Cojocaru Maria" din Lipceni și SRL "Broters" din Cuizăuca - 28 tone/ha.

   Dacă e să comparăm cifrele cu cele din anii precedenți, apoi roada medie în 2016 a fost de 10,7 tone/ha, în 2017 - de 8,2 tone/ha.

   Roada, căpătată în anul 2018 de pe suprafețele ocupate cu livezi de sâmburoase, a constituit 3,8 mii de tone, media înregistrată constituind 13 tone/ha (în anul 2016 - 11,3 tone/ha; în 2017 - 7,4 tone/ha). Cea mai înaltă rodnicie în anul 2018 - de 32 tone/ha, a fost înregistrată în GȚ "Duca Maria" din Cuizăuca, căreia îi urmează GȚ "Grițco Igor" din Lalova cu 31 tone/ha. Cele mai considerabile suprafețe sunt ocupate de prun, la fel, avem livezi cu vișin, cireș, cais.

   Producția globală de fructe în anul 2018 a constituit, în raionul Rezina, 9300 de tone. Comparând indicii cu cei din anii buni ai perioadei de până la privatizarea în agricultură, Vera Cernega a ținut să sublinieze că, în anul 1973 rodnicia a constituit 7,6 tone/ha, în 1977 - 9,28 tone/ha; în 1979 - 8,56 tone/ha, producția globală însumând circa 15000 de tone de fructe.

   Deci, roada obținută de pomicultorii din raion în anul 2018 este una foarte bună. Mai prost au stat lucrurile la capitolul comercializarea producției și prețurile de achiziție a acesteia. Sectorul are nevoie de o infrastructură bună post-recoltare, care le-ar permite agenților economici comercializarea producției la prețuri mai avantajoase, prelucrarea ei. Anume pe acest segment vine să-i susțină Proiectul "Livada Moldovei", despre care am amintit deja.

   În continuarea seminarului a vorbit Ion Tcaci, inspector principal la Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor. Dumnealui a stăruit în special asupra necesității ținerii evidenței registrelor de utilizare a fertilizanților și PUF la culturile agricole, inclusiv în horticultură.

   După care, profesorul Ilie Donica s-a referit la particularitățile tăiatului în uscat a pomilor fructiferi în anul curent, vorbind și despre inovațiile din ramură, tendințele actuale.

   Cele spuse participanților în cadrul părții teoretice a seminarului, savantul le-a demonstrat practic în livada GȚ "Seliște-K", unde s-au deplasat cu toții. Totodată, Ilie Donica a oferit răspunsuri la mai multe întrebări ale celor prezenți. Astfel, scopul seminarului - instruirea producătorilor de fructe în normarea productivității prin tăierea în uscat, considerăm că a fost atins, cunoștințele în domeniu ale participanților îmbogățindu-se cu noi informații.

Aculina POPA

 

Acasă

În sus