Atenție! Atelier de informare despre programele guvernamentale de finanțare nerambursabilă

     Consiliul raional Rezina, în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Incubatorul de Afaceri din Rezina organizează un atelier de informare despre programele guvernamentale de finanțare nerambursabilă.      Evenimentul va avea loc la data de 23 august 2019, ora 10.00 – 12.00, în sala de conferințe a Incubatorului de Afaceri din Rezina.     Sunt așteptați toți...

Dispoziție nr. 95_C din 15 august 2019

"Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă” Vezi aici textul dispoziției: 

Stimați lucrători din domeniul financiar din raionul Rezina!

    Tradițional, la 15 august se sărbătorește ziua lucrătorului din domeniul financiar, care a fost aprobată prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 216 din 12 iulie 1995. În acest an, ziua financiarului se află la cea de-a XXIV-a aniversare oficială. Cu acest prilej, vă adresez sincere felicitări tuturor celor care sunt implicați în dezvoltarea continuă a sistemului financiar. Suntem recunoscători, că împreună cu colegii dumneavoastră ați operat cu opțiuni...Transformări ce ne dau speranțe și ne încurajează

   În scopul perfecționării și consolidării activității sindicale, Comitetul confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a instituit funcția de Reprezentant al CNSM în teritoriu.

   Persoana respectivă va reprezenta Confederația în teritoriu, conlucrând cu președinții structurilor sindicale teritoriale ale organizațiilor-membre ale CNSM, pecum și cu liderii organizațiilor sindicale primare.

   Recent, președinții sindicatelor de ramură din raionul Rezina s-au întrunit într-o ședință de lucru împreună cu reprezentantul CNSM, Vera Platon, care a menționat: "Această conlucrare se va axa pe promovarea principiilor fundamentale ale sindicatelor, inclusiv a parteneriatului social, prin prisma Statutului CNSM. În comun cu liderii sindicali, vom căuta cele mai adecvate căi și opțiuni de modernizare a organizațiilor sindicale. Vom încerca să formăm o viziune clară privind drepturile membrilor de sindicat, să schimbăm situația în sindicatele de bază, totodată să oferim din experiența noastră sindicatelor, care nu au Contracte Colective de Muncă, în elaborarea, negocierea și semnarea lor".

   Participanții la întrunire au luat în dezbateri aspectele din agenda de lucru, adoptând și hotărârile corespunzătoare. S-a vorbit despre: "Elaborarea și discutarea planului de activitate pentru anul  2019", "Concretizarea  numărului de organizații sindicale în sindicatele ramurale" și "Despre abonarea sindicatelor la publicația periodică "Vocea Poporului". 

   Dezbateri aprinse a generat Planul de activitate în anul curent, președinții organizațiilor sindicale menționând că au nevoie de mai multă instruire.

   Alte aspecte importante ale propunerilor țin de domeniile legislației muncii, comunicării, partene-riatului social, securității și sănătății în muncă...         

   Majoritatea celor prezenți au vorbit și despre necesitatea și oportunitatea seminarelor, organizate la Institutul Muncii.

   După mai multe discuții, a fost aprobat Planul de activitate, cu modificările  propuse de colegi. A fost concretizat și numărul  organizațiilor sindicale, al membrilor de sindicat. Cât privește abonarea la "Vocea Poporului", este loc de mai bine. Unii dintre liderii sindicali au promis să perfecteze abonamente în timpul apropiat, contribuind la sporirea tirajului publicației în teritoriul raionului Rezina și la informarea membrilor de sindicat vizavi de aspectele ce îi frământă.

   Ne-am despărțit satisfăcuți de cele reușite în cadrul întrunirii, inclusiv de acțiunile orientate spre metamorfozarea și modernizarea sindicatelor noastre în structuri funcționale, cu accent pe informarea membrului de sindicat. Bineînțeles, după ce vom fi instruiți și informați noi, președinții de sindicate, că doar un om informat este și protejat.

Aculina POPA, președintele Consiliului ramural Rezina al Federației Sindicatului Lucrătorilor din Cultură

 

 

 

Acasă

În sus