Servicii sociale pentru cetățenii raionului

   În cadrul Direcției  Asistență Socială și Protecția Familiei (DASPF) a Consiliului raional Rezina sunt dezvoltate și prestate un șir de servicii, rezultatele cărora servesc drept garant al protecției și securității sociale a cetățenilor din raion.    Astfel, în perioada anului 2018, prin intermediul DASPF, au fost acordate următoarele ajutoare financiare și prestații prevăzute de legislația în vigoare:   1. Din mijloacele...

Directorii-adjuncți din instituțiile de învățământ, în ședință de lucru

   Recent, în sala de ședințe a Consiliului raional Rezina, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Lilia Lazari, a organizat o ședință de lucru cu directorii-adjuncți din instituțiile de învățământ din raion, aproximativ 30 la număr.    Temele abordate au fost stabilite în conformitate cu politicile educaționale din sistemul național de învățământ, iar materialele propuse celor prezenți au fost...

Tineri din Gimnaziul Saharna Nouă au participat la Gala Tineretului Ortodox

   În ziua de duminică, 10 februarie curent, un grup de elevi ai instituției noastre de învățământ a participat la "Gala Tineretului Ortodox", ediția a treia.    La Biserica "Întâmpinarea Domnului" din incinta Universității de Stat din Moldova au venit tineri ortodocși din diferite colțuri ale Republicii Moldova, care s-au adunat pentru a participa la un eveniment de totalizare a rezultatelor unui an de activitate, de mărturisire și...Transformări ce ne dau speranțe și ne încurajează

   În scopul perfecționării și consolidării activității sindicale, Comitetul confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a instituit funcția de Reprezentant al CNSM în teritoriu.

   Persoana respectivă va reprezenta Confederația în teritoriu, conlucrând cu președinții structurilor sindicale teritoriale ale organizațiilor-membre ale CNSM, pecum și cu liderii organizațiilor sindicale primare.

   Recent, președinții sindicatelor de ramură din raionul Rezina s-au întrunit într-o ședință de lucru împreună cu reprezentantul CNSM, Vera Platon, care a menționat: "Această conlucrare se va axa pe promovarea principiilor fundamentale ale sindicatelor, inclusiv a parteneriatului social, prin prisma Statutului CNSM. În comun cu liderii sindicali, vom căuta cele mai adecvate căi și opțiuni de modernizare a organizațiilor sindicale. Vom încerca să formăm o viziune clară privind drepturile membrilor de sindicat, să schimbăm situația în sindicatele de bază, totodată să oferim din experiența noastră sindicatelor, care nu au Contracte Colective de Muncă, în elaborarea, negocierea și semnarea lor".

   Participanții la întrunire au luat în dezbateri aspectele din agenda de lucru, adoptând și hotărârile corespunzătoare. S-a vorbit despre: "Elaborarea și discutarea planului de activitate pentru anul  2019", "Concretizarea  numărului de organizații sindicale în sindicatele ramurale" și "Despre abonarea sindicatelor la publicația periodică "Vocea Poporului". 

   Dezbateri aprinse a generat Planul de activitate în anul curent, președinții organizațiilor sindicale menționând că au nevoie de mai multă instruire.

   Alte aspecte importante ale propunerilor țin de domeniile legislației muncii, comunicării, partene-riatului social, securității și sănătății în muncă...         

   Majoritatea celor prezenți au vorbit și despre necesitatea și oportunitatea seminarelor, organizate la Institutul Muncii.

   După mai multe discuții, a fost aprobat Planul de activitate, cu modificările  propuse de colegi. A fost concretizat și numărul  organizațiilor sindicale, al membrilor de sindicat. Cât privește abonarea la "Vocea Poporului", este loc de mai bine. Unii dintre liderii sindicali au promis să perfecteze abonamente în timpul apropiat, contribuind la sporirea tirajului publicației în teritoriul raionului Rezina și la informarea membrilor de sindicat vizavi de aspectele ce îi frământă.

   Ne-am despărțit satisfăcuți de cele reușite în cadrul întrunirii, inclusiv de acțiunile orientate spre metamorfozarea și modernizarea sindicatelor noastre în structuri funcționale, cu accent pe informarea membrului de sindicat. Bineînțeles, după ce vom fi instruiți și informați noi, președinții de sindicate, că doar un om informat este și protejat.

Aculina POPA, președintele Consiliului ramural Rezina al Federației Sindicatului Lucrătorilor din Cultură

 

 

 

Acasă

În sus