În ajunul Sfintelor Sărbători de Paști să fim vigilenți cu focul

    În legătură cu apropierea Sfintelor Sărbători de Paști, ținem să aducem la cunoștința cetățenilor și creștinilor unele reguli și cerințe ale securității antiincendiare care, fiind respectate, nu ne vor adumbri sărbătorile.     Odată cu apropierea sărbătorilor cetățenii încep să-și aducă în ordine curțile, teritoriile de pe lângă casă, unde după iarnă s-a adunat mult gunoi. Ca de obicei, oamenii găsesc cel mai ușor mod de a se izbăvi de e...

Întreruperi programate de SA "RED-Nord" pentru 22-26.04.2019, Rezina

   În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanță în rețelele de distribuție, va fi întreruptă furnizarea energiei electrice după cum urmează:    22 aprilie 2019: orașul Rezina, str. Matrosov - 09:00-13:00; orașul Rezina, str. 27 August, 50, 50A, 56, 58, 1 Mai - 13:00-17:00; satele Gordinești, Țareuca, Ciorna (parțial) - 09:00-17:00;    23 aprilie 2019: orașul Rezina, str. Voluntarilor - 09:00-13:00, orașul Rezina, str....

Dialog cu deputatul Eleonora Graur în comuna Horodiște

   Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Eleonora Graur, și președintele raionului Rezina, Vasile Gobjilă, au petrecut prima parte a zilei de 15 aprilie curent în comuna Horodiște.    Din start, primarul comunei, Dorel Iurcu, i-a mulțumit dnei Eleonora Graur și dlui Vasile Gobjilă pentru că au venit să-i asculte pe oamenii din teritoriu. La fel, a ținut să felicite deputatul ales cu ocazia victoriei obținute în alegerile parlamentare,...Transformări ce ne dau speranțe și ne încurajează

   În scopul perfecționării și consolidării activității sindicale, Comitetul confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a instituit funcția de Reprezentant al CNSM în teritoriu.

   Persoana respectivă va reprezenta Confederația în teritoriu, conlucrând cu președinții structurilor sindicale teritoriale ale organizațiilor-membre ale CNSM, pecum și cu liderii organizațiilor sindicale primare.

   Recent, președinții sindicatelor de ramură din raionul Rezina s-au întrunit într-o ședință de lucru împreună cu reprezentantul CNSM, Vera Platon, care a menționat: "Această conlucrare se va axa pe promovarea principiilor fundamentale ale sindicatelor, inclusiv a parteneriatului social, prin prisma Statutului CNSM. În comun cu liderii sindicali, vom căuta cele mai adecvate căi și opțiuni de modernizare a organizațiilor sindicale. Vom încerca să formăm o viziune clară privind drepturile membrilor de sindicat, să schimbăm situația în sindicatele de bază, totodată să oferim din experiența noastră sindicatelor, care nu au Contracte Colective de Muncă, în elaborarea, negocierea și semnarea lor".

   Participanții la întrunire au luat în dezbateri aspectele din agenda de lucru, adoptând și hotărârile corespunzătoare. S-a vorbit despre: "Elaborarea și discutarea planului de activitate pentru anul  2019", "Concretizarea  numărului de organizații sindicale în sindicatele ramurale" și "Despre abonarea sindicatelor la publicația periodică "Vocea Poporului". 

   Dezbateri aprinse a generat Planul de activitate în anul curent, președinții organizațiilor sindicale menționând că au nevoie de mai multă instruire.

   Alte aspecte importante ale propunerilor țin de domeniile legislației muncii, comunicării, partene-riatului social, securității și sănătății în muncă...         

   Majoritatea celor prezenți au vorbit și despre necesitatea și oportunitatea seminarelor, organizate la Institutul Muncii.

   După mai multe discuții, a fost aprobat Planul de activitate, cu modificările  propuse de colegi. A fost concretizat și numărul  organizațiilor sindicale, al membrilor de sindicat. Cât privește abonarea la "Vocea Poporului", este loc de mai bine. Unii dintre liderii sindicali au promis să perfecteze abonamente în timpul apropiat, contribuind la sporirea tirajului publicației în teritoriul raionului Rezina și la informarea membrilor de sindicat vizavi de aspectele ce îi frământă.

   Ne-am despărțit satisfăcuți de cele reușite în cadrul întrunirii, inclusiv de acțiunile orientate spre metamorfozarea și modernizarea sindicatelor noastre în structuri funcționale, cu accent pe informarea membrului de sindicat. Bineînțeles, după ce vom fi instruiți și informați noi, președinții de sindicate, că doar un om informat este și protejat.

Aculina POPA, președintele Consiliului ramural Rezina al Federației Sindicatului Lucrătorilor din Cultură

 

 

 

Acasă

În sus