Stimați lucrători din agricultură și industria prelucrătoare din raionul Rezina! Dragi colegi!

    Direcția Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru este onorată să transmită calde felicitări și urări de bine tuturor truditorilor pământului, care și-au legat destinul de această muncă grea, dar nobilă și necesară întregii societăți, cu ocazia Zilei profesionale, sărbătorită în a patra săptămână a lunii noiembrie.     Dragi agricultori! În această zi de sfârșit de toamnă, când, ostenit, odihnește și pământul,...

Stimați lucrători din agricultură și industria prelucrătoare din raionul Rezina!

    Vă aducem sincere felicitări și urări de bine cu ocazia încheierii anului agricol și cu prilejul Zilei Lucrătorului din Agricultură și Industria prelucrătoare.     Dragi agricultori, sectorul agroindustrial a fost și rămâne una dintre ramurile dominante ale economiei naționale, care determină în mare măsură bunăstarea poporului. Am  parcurs împreună cu dumneavoastră încă un an agricol plin de frământări,...

Întreruperi programate de SA "RED-Nord" pentru 25-29 noiembrie 2019, Rezina

    În legătură cu reconstrucția liniilor electrice (demontarea liniei vechi și montarea liniei noi), va fi întreruptă furnizarea energiei electrice:    25-29 noiembrie 2019 - satul Mateuți (parțial) - 09:00-17:00.     În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanță în rețelele de distribuție, va fi întreruptă furnizarea energiei electrice după cum urmează:     25 noiembrie 2019: orașul...Transformări ce ne dau speranțe și ne încurajează

   În scopul perfecționării și consolidării activității sindicale, Comitetul confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a instituit funcția de Reprezentant al CNSM în teritoriu.

   Persoana respectivă va reprezenta Confederația în teritoriu, conlucrând cu președinții structurilor sindicale teritoriale ale organizațiilor-membre ale CNSM, pecum și cu liderii organizațiilor sindicale primare.

   Recent, președinții sindicatelor de ramură din raionul Rezina s-au întrunit într-o ședință de lucru împreună cu reprezentantul CNSM, Vera Platon, care a menționat: "Această conlucrare se va axa pe promovarea principiilor fundamentale ale sindicatelor, inclusiv a parteneriatului social, prin prisma Statutului CNSM. În comun cu liderii sindicali, vom căuta cele mai adecvate căi și opțiuni de modernizare a organizațiilor sindicale. Vom încerca să formăm o viziune clară privind drepturile membrilor de sindicat, să schimbăm situația în sindicatele de bază, totodată să oferim din experiența noastră sindicatelor, care nu au Contracte Colective de Muncă, în elaborarea, negocierea și semnarea lor".

   Participanții la întrunire au luat în dezbateri aspectele din agenda de lucru, adoptând și hotărârile corespunzătoare. S-a vorbit despre: "Elaborarea și discutarea planului de activitate pentru anul  2019", "Concretizarea  numărului de organizații sindicale în sindicatele ramurale" și "Despre abonarea sindicatelor la publicația periodică "Vocea Poporului". 

   Dezbateri aprinse a generat Planul de activitate în anul curent, președinții organizațiilor sindicale menționând că au nevoie de mai multă instruire.

   Alte aspecte importante ale propunerilor țin de domeniile legislației muncii, comunicării, partene-riatului social, securității și sănătății în muncă...         

   Majoritatea celor prezenți au vorbit și despre necesitatea și oportunitatea seminarelor, organizate la Institutul Muncii.

   După mai multe discuții, a fost aprobat Planul de activitate, cu modificările  propuse de colegi. A fost concretizat și numărul  organizațiilor sindicale, al membrilor de sindicat. Cât privește abonarea la "Vocea Poporului", este loc de mai bine. Unii dintre liderii sindicali au promis să perfecteze abonamente în timpul apropiat, contribuind la sporirea tirajului publicației în teritoriul raionului Rezina și la informarea membrilor de sindicat vizavi de aspectele ce îi frământă.

   Ne-am despărțit satisfăcuți de cele reușite în cadrul întrunirii, inclusiv de acțiunile orientate spre metamorfozarea și modernizarea sindicatelor noastre în structuri funcționale, cu accent pe informarea membrului de sindicat. Bineînțeles, după ce vom fi instruiți și informați noi, președinții de sindicate, că doar un om informat este și protejat.

Aculina POPA, președintele Consiliului ramural Rezina al Federației Sindicatului Lucrătorilor din Cultură

 

 

 

Acasă

În sus