Întreruperi programate de SA "RED-Nord" pentru 15-19.07.2019, Rezina

    În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanță în rețelele de distribuție, va fi întreruptă furnizarea energiei electrice după cum urmează:     15 iulie 2019: or. Rezina, str. Păcii, 75, 67, 65, Energeticienilor, satele Ciorna, Ignăței (parțial) - 09:00-17:00;     16 iulie 2019: or. Rezina, str. 1 Mai, 6/2, Voluntarilor, Centurii, satul Ignăței (parțial) - 08:00-17:00;     17 iulie 2019: or....

Ședință de bilanț la Inspectoratul de Poliție Rezina

         Pe 11 iulie curent, Inspectoratul de Poliție Rezina a desfășurat o ședință de bilanț, în cadrul căreia a fost dezbătută activitatea structurilor Inspectoratului în perioada primelor 6 luni ale anului 2019. La ședință, în calitate de invitat, a participat și președintele raionului, Vasile Gobjilă.          Ședința a fost prezidată de către Alexandru Iurcu, șef-adjunct al IP Rezina,...

Sărbătoare cu mare fast în satul Cuizăuca, în duminica de Sânziene

         La data de 07 iulie s-a desfășurat Festivalul raional al cântecului, jocului și portului popular cu genericul ,,Cânt și joc moldovenesc”, ediția a II-a, 2019, în cadrul sărbătorii Ziua Națională a Portului Popular. Evenimentul a fost organizat de către Secția Cultură a Consiliului raional Rezina în parteneriat cu primăria satului Cuizăuca.          Festivalul a început cu...Anunţ de lansare a concursului privind colectarea propunerilor de proiecte pentru anul 2019

        Biroul politici de reintegrare anunță concurs privind colectarea propunerilor de proiecte finanțate prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării pentru 2019

        Potrivit art. 3 lit. c) al Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303 din 30.11.2018 au fost aprobate alocații bugetare pentru activitățile de reintegrare a țării, în sumă de 15 mln. de lei.

        În contextul valorificării transparente a surselor financiare alocate, precum și în contextul stabilirii unui regim juridic clar pentru evaluarea, finanțarea și monitorizarea implementării proiectelor ce au drept prioritate realizarea obiectivului de reintegrare a țării, prin Hotărîrea Guvernului nr.131 din 21.02.2014 a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de selectare și evidență a proiectelor în cadrul Programului activităților de reintegrare a țării.

        Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.131 din 21.02.2014, pentru solicitarea finanțării propunerii de proiect din alocațiile pentru activitățile de reintegrare a țării, autoritatea publică inițiatoare trebuie să completeze un formular de aplicare, să anexeze la acesta setul documentar relevant și să depună dosarul în original la Cancelaria de Stat pentru a fi verificată corespunderea acestuia criteriilor de eligibilitate stabilite cu ulterioara evaluare a proiectului de către Comisia de selectare.

        Lista propunerilor de proiecte selectate de către Comisie, precum și repartizarea după destinatari a alocațiilor respective se va aproba de Guvern prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2019, după realizarea procedurilor legale în acest sens.

        În acest context, Biroul politici de reintegrare anunță colectarea în perioada 01 februarie – 04 martie 2019 a propunerilor de proiecte pentru anul 2019 ce au ca obiect probleme de importanță majoră pentru localitățile amplasate în Zona de Securitate.

Setul de documente trebuie să fie prezentat în original, în strictă conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 131 din 21.02.2014 (se anexează):

        Pct .7 din HG nr. 131 din 21.02.2014

Dosarul pentru solicitarea finanţării va conţine: 
    a) formularul de aplicare pentru finanţarea proiectului din alocaţiile pentru activităţile de reintegrare a ţării (anexat);
    b) decizia de aprobare a propunerii de proiect de către autoritatea iniţiatoare;
    c) devizul de cheltuieli al proiectului; 
    d) lista participanţilor implicaţi în elaborarea şi implementarea proiectului;
    e) scrisoarea de confirmare a contribuţiei, inclusiv copia deciziei de alocare a contribuţiei/cofinanţării (dacă există);
    f) documentele de confirmare a durabilităţii proiectului (de exemplu planul de activităţi după implementarea proiectului);
    g) copia de pe Strategia de dezvoltare (inclusiv planul de implementare), aprobată prin decizia autorităţii iniţiatoare (dacă există);
    h) copia de pe acordurile de parteneriat (dacă există);
    i) documentele tehnice cu privire la obiectul de infrastructură;
    j) declaraţia privind lipsa altor proiecte sau investiţii pe acelaşi subiect sau privind neînaintarea aceluiaşi proiect pentru finanţare din alte surse prevăzute conform legii.          

        Sunt eligibile pentru concurs proiectele ce urmează a fi implementate în Zona de securitate și care reflectă activități specifice (dezvoltare comunitară și regională, reabilitare și renovare a infrastructurii locale, modernizare a instituțiilor sociale-cheie, soluționare a problemelor stringente de dezvoltare, asigurare a serviciilor publice esențiale), precum și acțiunile care contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populația de pe ambele maluri ale Nistrului şi la realizarea obiectivului guvernamental de reintegrare a țării. 

 

 

 

Acasă

În sus