Servicii sociale pentru cetățenii raionului

   În cadrul Direcției  Asistență Socială și Protecția Familiei (DASPF) a Consiliului raional Rezina sunt dezvoltate și prestate un șir de servicii, rezultatele cărora servesc drept garant al protecției și securității sociale a cetățenilor din raion.    Astfel, în perioada anului 2018, prin intermediul DASPF, au fost acordate următoarele ajutoare financiare și prestații prevăzute de legislația în vigoare:   1. Din mijloacele...

Directorii-adjuncți din instituțiile de învățământ, în ședință de lucru

   Recent, în sala de ședințe a Consiliului raional Rezina, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Lilia Lazari, a organizat o ședință de lucru cu directorii-adjuncți din instituțiile de învățământ din raion, aproximativ 30 la număr.    Temele abordate au fost stabilite în conformitate cu politicile educaționale din sistemul național de învățământ, iar materialele propuse celor prezenți au fost...

Tineri din Gimnaziul Saharna Nouă au participat la Gala Tineretului Ortodox

   În ziua de duminică, 10 februarie curent, un grup de elevi ai instituției noastre de învățământ a participat la "Gala Tineretului Ortodox", ediția a treia.    La Biserica "Întâmpinarea Domnului" din incinta Universității de Stat din Moldova au venit tineri ortodocși din diferite colțuri ale Republicii Moldova, care s-au adunat pentru a participa la un eveniment de totalizare a rezultatelor unui an de activitate, de mărturisire și...Anunţ de lansare a concursului privind colectarea propunerilor de proiecte pentru anul 2019

        Biroul politici de reintegrare anunță concurs privind colectarea propunerilor de proiecte finanțate prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării pentru 2019

        Potrivit art. 3 lit. c) al Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303 din 30.11.2018 au fost aprobate alocații bugetare pentru activitățile de reintegrare a țării, în sumă de 15 mln. de lei.

        În contextul valorificării transparente a surselor financiare alocate, precum și în contextul stabilirii unui regim juridic clar pentru evaluarea, finanțarea și monitorizarea implementării proiectelor ce au drept prioritate realizarea obiectivului de reintegrare a țării, prin Hotărîrea Guvernului nr.131 din 21.02.2014 a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de selectare și evidență a proiectelor în cadrul Programului activităților de reintegrare a țării.

        Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.131 din 21.02.2014, pentru solicitarea finanțării propunerii de proiect din alocațiile pentru activitățile de reintegrare a țării, autoritatea publică inițiatoare trebuie să completeze un formular de aplicare, să anexeze la acesta setul documentar relevant și să depună dosarul în original la Cancelaria de Stat pentru a fi verificată corespunderea acestuia criteriilor de eligibilitate stabilite cu ulterioara evaluare a proiectului de către Comisia de selectare.

        Lista propunerilor de proiecte selectate de către Comisie, precum și repartizarea după destinatari a alocațiilor respective se va aproba de Guvern prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2019, după realizarea procedurilor legale în acest sens.

        În acest context, Biroul politici de reintegrare anunță colectarea în perioada 01 februarie – 04 martie 2019 a propunerilor de proiecte pentru anul 2019 ce au ca obiect probleme de importanță majoră pentru localitățile amplasate în Zona de Securitate.

Setul de documente trebuie să fie prezentat în original, în strictă conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 131 din 21.02.2014 (se anexează):

        Pct .7 din HG nr. 131 din 21.02.2014

Dosarul pentru solicitarea finanţării va conţine: 
    a) formularul de aplicare pentru finanţarea proiectului din alocaţiile pentru activităţile de reintegrare a ţării (anexat);
    b) decizia de aprobare a propunerii de proiect de către autoritatea iniţiatoare;
    c) devizul de cheltuieli al proiectului; 
    d) lista participanţilor implicaţi în elaborarea şi implementarea proiectului;
    e) scrisoarea de confirmare a contribuţiei, inclusiv copia deciziei de alocare a contribuţiei/cofinanţării (dacă există);
    f) documentele de confirmare a durabilităţii proiectului (de exemplu planul de activităţi după implementarea proiectului);
    g) copia de pe Strategia de dezvoltare (inclusiv planul de implementare), aprobată prin decizia autorităţii iniţiatoare (dacă există);
    h) copia de pe acordurile de parteneriat (dacă există);
    i) documentele tehnice cu privire la obiectul de infrastructură;
    j) declaraţia privind lipsa altor proiecte sau investiţii pe acelaşi subiect sau privind neînaintarea aceluiaşi proiect pentru finanţare din alte surse prevăzute conform legii.          

        Sunt eligibile pentru concurs proiectele ce urmează a fi implementate în Zona de securitate și care reflectă activități specifice (dezvoltare comunitară și regională, reabilitare și renovare a infrastructurii locale, modernizare a instituțiilor sociale-cheie, soluționare a problemelor stringente de dezvoltare, asigurare a serviciilor publice esențiale), precum și acțiunile care contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populația de pe ambele maluri ale Nistrului şi la realizarea obiectivului guvernamental de reintegrare a țării. 

 

 

 

Acasă

În sus