Alături de oameni și de doleanțele lor

   Așa după cum obișnuiesc, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Eleonora Graur, și președintele raionului Rezina, Vasile Gobjilă, să fie alături de oamenii din zona noastră, luni, 20 mai 2019, s-au deplasat în satul Peciște din raionul Rezina. La primăria din sat, mai mulți locuitori îi așteptau pentru a le adresa acele întrebări, cu care se ciocnesc zi de zi, sau chiar să solicite unele consultații de ordin mai personal.   ...

"Doina Nistrului" - trei decenii de cântec

   Era în primăvară, în anul 1989 - an marcat de deșteptare națională, de dragoste pentru neam și de dorință neostoită de revenire la ale noastre, la cele dragi și sfinte. La Rezina - la Nistru, la mărgioară, câteva inimi îndrăgostite de arta corală, împreună cu maestrul Teodor Țurcanu, dădeau naștere unui colectiv cu nume ales - "Doina Nistrului". Și iată că de atunci, preț de trei decenii,  bătrânul Tiras tot duce și...

A startat sezonul fotbalistic

   Un meci de fotbal mult așteptat a fost disputat la 12 mai pe stadionul din Pripiceni-Răzeși - între echipele "Avangard" (Pripiceni-Răzeși) și "Nistru" (Lalova).    În acea zi, pe la amiază, mă întorceam de la biserică și m-am întâlnit cu fotbaliștii pripiceneni Ion Morărescu și Alexei Botnari, care m-au invitat la meci și m-au rugat să scriu neapărat articol la ziar: "...să mai citim în "Farul Nistrean" și despre...Consiliul de Sănătate Publică Rezina s-a întrunit în ședință

         Promovarea obiectivelor prioritare în sănătatea publică de către unitățile administrativ-teritoriale, corelarea activităților instituțiilor medicale și farmaceutice teritoriale, sporirea calității asistenței medicale, asigurarea unei bune colaborări intersectoriale în domeniul sănătății, la nivel teritorial – sunt doar câțiva dintre pilonii de bază, invocați la construirea unui organ consultativ pe lângă autoritățile administrației publice locale de nivelul II – Consiliul de Sănătate Publică teritorial.

         Consiliul de Sănătate Publică teritorial Rezina este instituit prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 230 din 31 martie 2016, în scopul coordonării şi promovării politicii unice în domeniul sănătăţii, asigurării şi supravegherii sănătăţii publice prin elaborarea, implementarea politicilor de protecţie şi promovare a sănătăţii şi de prevenire a maladiilor, examinarea gradului de realizare şi implementare a obiectivelor şi acţiunilor prioritare în domeniul sănătăţii la nivel raional, îmbunătăţirea indicatorilor de sănătate a populaţiei din teritoriu ca rezultat al activităţilor intersectoriale. Membrii consiliului, 11 la număr, se întrunesc ordinar (o data în lună) și extraordinar, după necessitate, și pun în discuție diverse probleme de sănătate, alimentație, mod de viață etc ale populației, care sunt bine structurate într-un plan anual, aprobat de Consiliul raional și coordonat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

         La data de 28 noiembrie 2018, pe lângă Consiliul raional și cu suportul doamnei președinte Eleonora Graur, a avut loc ședința ordinară a Consiliului de Sănătate Publică Rezina, în formă extinsă, cu participarea Administrațiilor publice locale din teritoriu. Temele puse în discuții au fost: „Cazurile severe de tuberculoză din raionul Rezina” și  „Morbiditatea și mortalitatea prin tumori în raionul Rezina”.

         Conform discuțiilor și rapoartelor prezentate la aceste capitole, raionul Rezina este într-o situație puțin favorabilă. Soluționarea problemelor necesită implicarea stringentă a tuturor factorilor de decizie din teritoriu: APL, Asistența socială, medicină etc. Exemplele de cazuri severe de tuberculoză din raion, aduse la cunoștință de medicul ftiziopneumolog, coordonatorul Programului teritorial de control al tuberculozei, directorul IMSP „Spitalul raional Rezina”, dna Nina Postu, sunt ca o „palmă” pentru sistemul de sănătate din teritoriu și pentru a nu admite pe viitor o asemenea situație este nevoie de consolidarea capacităților și forțelor tuturor în prevenirea maladiilor extrem de grave.

     Numai prin abordarea multidimensională și intersectorială a problemelor, conștientizarea acestora și implicare se va reuși la capitolul calitatea vieții populației din teritoriul raionului Rezina.

Alina CHIRTOACĂ, șef-adjunct al Centrului de Sănătate Publică Orhei, inspector sanitar de stat

 

Acasă

În sus