Rezultate îmbucurătoare în ajun de an nou

   Încet, de parcă așteptau să fie numărate, se perindau una câte una ultimele zile ale toamnei. Pe străzile rămase pustii hoinărea, în legea sa, vântul. Stropii reci de ploaie parcă aminteau că mâine-poimâine în văzduh se vor roti grațios primii fulgi. O nostalgie bacoviană punea stăpânire pe întreaga ființă omenească...    Deși trist, acel sfârșit de toamnă își avea farmecul lui, care,...

Veteranii razboiului din Afganistan au totalizat activitatea din 2019

         Deși, potrivit statutului, adunarea de dare de seamă și alegeri în Uniunea raională a Veteranilor războiului din Afganistan (UVRA) se desfășoară o dată la cinci ani, președintele Gheorghe Marchitan a făcut déjà o tradiție din a-i convoca pe membrii organizației anual, în luna decembrie, pentru a discuta și a reliefa problemele, dar și potențialele soluții pentru cele mai dificile aspecte. Astfel, pe 5 decembrie curent,...

Tinerii, interesați de voluntariat

    Recent, pe 07 decembrie curent, Consiliul raional al Tinerilor din Rezina, în parteneriat cu primăria Ignăței, au organizat și desfășurat, în incinta Căminului de cultură Ignăței, o Cafenea publică. Evenimentul s-a produs cu prezența voluntarilor de la Consiliul raional al Tinerilor din Rezina și elevi ai Liceului teoretic "Ioan Sârbu" din Ignăței, dar și elevi din satul vecin Meșeni.     Scopul Cafenelei publice a fost de a...Consiliul de Sănătate Publică Rezina s-a întrunit în ședință

         Promovarea obiectivelor prioritare în sănătatea publică de către unitățile administrativ-teritoriale, corelarea activităților instituțiilor medicale și farmaceutice teritoriale, sporirea calității asistenței medicale, asigurarea unei bune colaborări intersectoriale în domeniul sănătății, la nivel teritorial – sunt doar câțiva dintre pilonii de bază, invocați la construirea unui organ consultativ pe lângă autoritățile administrației publice locale de nivelul II – Consiliul de Sănătate Publică teritorial.

         Consiliul de Sănătate Publică teritorial Rezina este instituit prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 230 din 31 martie 2016, în scopul coordonării şi promovării politicii unice în domeniul sănătăţii, asigurării şi supravegherii sănătăţii publice prin elaborarea, implementarea politicilor de protecţie şi promovare a sănătăţii şi de prevenire a maladiilor, examinarea gradului de realizare şi implementare a obiectivelor şi acţiunilor prioritare în domeniul sănătăţii la nivel raional, îmbunătăţirea indicatorilor de sănătate a populaţiei din teritoriu ca rezultat al activităţilor intersectoriale. Membrii consiliului, 11 la număr, se întrunesc ordinar (o data în lună) și extraordinar, după necessitate, și pun în discuție diverse probleme de sănătate, alimentație, mod de viață etc ale populației, care sunt bine structurate într-un plan anual, aprobat de Consiliul raional și coordonat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

         La data de 28 noiembrie 2018, pe lângă Consiliul raional și cu suportul doamnei președinte Eleonora Graur, a avut loc ședința ordinară a Consiliului de Sănătate Publică Rezina, în formă extinsă, cu participarea Administrațiilor publice locale din teritoriu. Temele puse în discuții au fost: „Cazurile severe de tuberculoză din raionul Rezina” și  „Morbiditatea și mortalitatea prin tumori în raionul Rezina”.

         Conform discuțiilor și rapoartelor prezentate la aceste capitole, raionul Rezina este într-o situație puțin favorabilă. Soluționarea problemelor necesită implicarea stringentă a tuturor factorilor de decizie din teritoriu: APL, Asistența socială, medicină etc. Exemplele de cazuri severe de tuberculoză din raion, aduse la cunoștință de medicul ftiziopneumolog, coordonatorul Programului teritorial de control al tuberculozei, directorul IMSP „Spitalul raional Rezina”, dna Nina Postu, sunt ca o „palmă” pentru sistemul de sănătate din teritoriu și pentru a nu admite pe viitor o asemenea situație este nevoie de consolidarea capacităților și forțelor tuturor în prevenirea maladiilor extrem de grave.

     Numai prin abordarea multidimensională și intersectorială a problemelor, conștientizarea acestora și implicare se va reuși la capitolul calitatea vieții populației din teritoriul raionului Rezina.

Alina CHIRTOACĂ, șef-adjunct al Centrului de Sănătate Publică Orhei, inspector sanitar de stat

 

Acasă

În sus