Servicii sociale pentru cetățenii raionului

   În cadrul Direcției  Asistență Socială și Protecția Familiei (DASPF) a Consiliului raional Rezina sunt dezvoltate și prestate un șir de servicii, rezultatele cărora servesc drept garant al protecției și securității sociale a cetățenilor din raion.    Astfel, în perioada anului 2018, prin intermediul DASPF, au fost acordate următoarele ajutoare financiare și prestații prevăzute de legislația în vigoare:   1. Din mijloacele...

Directorii-adjuncți din instituțiile de învățământ, în ședință de lucru

   Recent, în sala de ședințe a Consiliului raional Rezina, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Lilia Lazari, a organizat o ședință de lucru cu directorii-adjuncți din instituțiile de învățământ din raion, aproximativ 30 la număr.    Temele abordate au fost stabilite în conformitate cu politicile educaționale din sistemul național de învățământ, iar materialele propuse celor prezenți au fost...

Tineri din Gimnaziul Saharna Nouă au participat la Gala Tineretului Ortodox

   În ziua de duminică, 10 februarie curent, un grup de elevi ai instituției noastre de învățământ a participat la "Gala Tineretului Ortodox", ediția a treia.    La Biserica "Întâmpinarea Domnului" din incinta Universității de Stat din Moldova au venit tineri ortodocși din diferite colțuri ale Republicii Moldova, care s-au adunat pentru a participa la un eveniment de totalizare a rezultatelor unui an de activitate, de mărturisire și...Consiliul de Sănătate Publică Rezina s-a întrunit în ședință

         Promovarea obiectivelor prioritare în sănătatea publică de către unitățile administrativ-teritoriale, corelarea activităților instituțiilor medicale și farmaceutice teritoriale, sporirea calității asistenței medicale, asigurarea unei bune colaborări intersectoriale în domeniul sănătății, la nivel teritorial – sunt doar câțiva dintre pilonii de bază, invocați la construirea unui organ consultativ pe lângă autoritățile administrației publice locale de nivelul II – Consiliul de Sănătate Publică teritorial.

         Consiliul de Sănătate Publică teritorial Rezina este instituit prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 230 din 31 martie 2016, în scopul coordonării şi promovării politicii unice în domeniul sănătăţii, asigurării şi supravegherii sănătăţii publice prin elaborarea, implementarea politicilor de protecţie şi promovare a sănătăţii şi de prevenire a maladiilor, examinarea gradului de realizare şi implementare a obiectivelor şi acţiunilor prioritare în domeniul sănătăţii la nivel raional, îmbunătăţirea indicatorilor de sănătate a populaţiei din teritoriu ca rezultat al activităţilor intersectoriale. Membrii consiliului, 11 la număr, se întrunesc ordinar (o data în lună) și extraordinar, după necessitate, și pun în discuție diverse probleme de sănătate, alimentație, mod de viață etc ale populației, care sunt bine structurate într-un plan anual, aprobat de Consiliul raional și coordonat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

         La data de 28 noiembrie 2018, pe lângă Consiliul raional și cu suportul doamnei președinte Eleonora Graur, a avut loc ședința ordinară a Consiliului de Sănătate Publică Rezina, în formă extinsă, cu participarea Administrațiilor publice locale din teritoriu. Temele puse în discuții au fost: „Cazurile severe de tuberculoză din raionul Rezina” și  „Morbiditatea și mortalitatea prin tumori în raionul Rezina”.

         Conform discuțiilor și rapoartelor prezentate la aceste capitole, raionul Rezina este într-o situație puțin favorabilă. Soluționarea problemelor necesită implicarea stringentă a tuturor factorilor de decizie din teritoriu: APL, Asistența socială, medicină etc. Exemplele de cazuri severe de tuberculoză din raion, aduse la cunoștință de medicul ftiziopneumolog, coordonatorul Programului teritorial de control al tuberculozei, directorul IMSP „Spitalul raional Rezina”, dna Nina Postu, sunt ca o „palmă” pentru sistemul de sănătate din teritoriu și pentru a nu admite pe viitor o asemenea situație este nevoie de consolidarea capacităților și forțelor tuturor în prevenirea maladiilor extrem de grave.

     Numai prin abordarea multidimensională și intersectorială a problemelor, conștientizarea acestora și implicare se va reuși la capitolul calitatea vieții populației din teritoriul raionului Rezina.

Alina CHIRTOACĂ, șef-adjunct al Centrului de Sănătate Publică Orhei, inspector sanitar de stat

 

Acasă

În sus