Dreptul la pensie va putea fi solicitat prin procură

        Dreptul la pensie va putea fi solicitat prin procură. În acest sens, ieri, Guvernul a aprobat proiectul de modificare a Legii privind sistemul public de pensii, în scopul facilitării procedurii de solicitare a pensiei.         Conform proiectului, cererea de pensionare şi actele necesare se vor putea depune la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliu, nu doar de persoana care a obținut dreptul la...

Precizări referitoare la depunerea cererilor pentru reexaminarea pensiei începând cu 1 iulie 2020

        Ne adresăm către potenţialii beneficiari de această prestaţie socială, reiterând că ei pot depune solicitarea pe parcursul lunii iulie, pentru a primi pensia reexaminată din luna august, curent. De menţionat, că până la sfârşitul lunii curente mai sunt nouă zile pentru a depune dosarul pentru reexaminarea pensiei – 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 iulie....

Incubatorul de Afaceri din Rezina lansează campania de selectare a noilor rezidenți

        Oferim:         - 4  spații – oficii/spațiu de producere disponibile pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră (55,96 m², 20,75 m², 16,2 m² și 13,14 m²);         - infrastructură dezvoltată, utilități, pază, internet, acces liber 24/24 ore, 7/7 zile;         - servicii de consultanță și instruiri în domeniul...Omagiu plugarilor rezineni

        De ani buni, în ultima duminică a lunii noiembrie, când și câmpul odihnește, tradițional, îi celebrăm pe plugari, cei care, prin munca de un an, ne aduc pe masă pâinea noastră cea de toate zilele. Pentru raionul Rezina anul curent n-a fost o excepție și, pe 29 noiembrie, în Sala de Conferințe a Palatului raional de Cultură „Nicolae Lupov”, a avut loc o sărbătoare de zile mari, în cadrul căreia în capul mesei au fost puși Măria Sa Plugarul și munca lui. Altfel nici că se putea, or, sectorul agrar este unul cu o pondere deosebită atât în țară, cât și în raionul nostru. În cadrul sărbătorii au fost făcute publice și rezultatele Concursului raional „Totalurile activităţii anuale ale sectorului agrar”, organizat de către Direcția Agricultură, Alimentaţie, Arhitectură și Cadastru (DAAAC) a Consiliului raional Rezina.

        Oaspeți de onoare ai evenimentului au fost: Eleonora Graur, președintele raionului Rezina; Andrei Godoroja, vicepreședinte în pobleme de mediu și dezvoltare regională; Vasile Gobjilă, vicepreședinte în probleme juridico-sociale; consilieri raionali; veteran ai muncii din domeniu; Vera Cernega, șeful DAAAC și specialiștii din cadrul structurii respective; agenți economici din agricultură, împreună cu șoferi, mecanizatori participanți la lucrările agricole; șefi ai structurilor raionale, care au tangență cu ramura dată...

        În debutul sărbătorii, precum era și firesc, cuvinte de recunoștință, urări de sănătate și zile bune, dar și buchete de flori, le-au fost aduse în dar veteranilor din agricultură. La fel – o frumoasă piesă muzicală, interpretată de Angela Laur.

        Apoi președintele raionului a procedat la o totalizare a activității agricultorilor rezineni și rezultatelor înregistrate de ei. „Azi avem prilej pentru a face totaluri, dar și pentru a trasa noi obiective, a discuta despre problemele cu care ne-am confruntat și căile de depășire a lor”, a accentuat Eleonora Graur, amintind și despre susținerea, pe care o acordă statul agenților economici din sectorul agricol.

        „În anul curent recoltarea culturilor cerealiere şi leguminoase de grupa I şi a rapiţei a început la sfârştul decadei a III-ia a lunii iunie. De pe suprafețele înregistrate de 10,7 mii ha de culturi cerealiere și leguminoase de grupa I a fost obținut un volum global de cca 27,9 mii de tone, productivitatea medie la un hectar fiind de 2,6 tone (în republică - 3,0 tone). De pe fiecare dintre cele 1,1 mii ha, semănate cu rapiță, au fost recoltate câte 1,8 tone.

        În cadrul grupei indicate, ponderea cea mai mare este deținută de grâul de toamnă, care, în anul curent, conform datelor operative, a ocupat suprafața de 8,1 mii ha. Volumul global de producție obținută a constituit 23 de mii de  tone, productivitatea medie la 1 ha fiind de 2,9 tone (în republică - 3,0 tone).

        Perioada de desfășurare a lucrărilor de recoltare a fost afectată de ploi, fapt ce a cauzat pierderi de roadă (pentru comparație – în anul precedent rodnicia la hectar a constituit 3,2 t/ha).       

        În cazul culturilor tehnice de grupa a doua, menționăm că floarea-soarelui a fost recoltată de pe suprafața de 7,4 mii ha. Recolta medie constituie 2,2 tone/ha (în anul 2017 - 1,8 t/ha), (pe republică în anul current e de 2,2 tone/ha). Volumul producției globale este estimat la 16,4 mii de tone, fiind aproape la nivelul anului 2017 (16,2 mii de tone), dar recoltate de pe 9,0 mii ha.

        Porumbul pentru boabe, inclusiv și sectoarele seminciere, a fost recoltat de pe o suprafața de cca 7,0 mii ha. Recolta medie pe raion constituie 4,1 tone/ha (în anul 2017 - 3,5 t/ha). Volumul producției globale a constituit cca 28,6 mii de tone.

        Suprafața totală a plantațiilor pomicole, aflate în rod și lucrate, este de 0,5 mii de ha. Producția globală de fructe - 7,3 mii de tone, fiind în creștere față de media anilor precedenți datorită intrării în rod a plantațiilor tinere, înființate pe parcursul ultimilor ani, dar și a roadei-record din anul curent. Roada medie pe raion este evaluată la nivelul de 13,8 t/ha (pe republică - 13,6 t/ha). Totodată, recolta medie a speciilor sămânțoase, gestionate de întreprinderile agricole, constituie 14 t/ha, iar a speciilor sâmburoase - 13 t/ha.

        Înființarea plantațiilor pomicole este în creștere, anual sunt plantate până la 80-100 ha.

        Cultivarea legumelor se face în special pe teren protejat, care anual cuprinde suprafețe până la 5 ha.

        Semănatul culturilor de toamnă pentru recolta anului 2019 a fost efectuat pe o suprafață totală de 9,1 mii ha, ceea ce reprezintă 84 la sută din suprafața preconizată (10,8 mii ha). Suprafața semănată este mai mică comparativ cu anul precedent, ca urmare a condițiilor climatice, manifestate prin insuficiență de precipitații și imposibilitatea de pregătire a terenurilor pentru semănat în termenele optime. Semănăturile existente au un procent redus de răsărire a plantelor, situație caracteristică pentru întreaga republica.

        Sectorul zootehnic rămâne și în continuare cu pondere de 93 la sută în gospodăriile auxiliare și doar 7 la sută pentru agenții economici”, a punctat președintele raionului, încheindu-și discursul cu felicitări, cuvinte de recunoștință și urări de bine cu prilejul sărbătorii profesionale, după care a înmânat diplome de onoare învingătorilor în concursul raional, în dependență rezultatele obținute și suprafețele de teren gestionate:

        Recoltarea culturilor cerealiere și leguminoase, grupa I

Categoria I – agenții economici, care gestionează peste 501 ha:

        Locul I – GȚ „Gârlea Andrei”, conducător – Anderi Gârlea;

        Locul II – SRL „Slohor-Uris”, conducător – Sergiu Uricu;

        Locul II – GȚ „Ciobanu Mihail”, conducător – Mihail Ciobanu.

Categoria II – agenții economici, care gestionează terenuri cu suprafața de 201-500 ha:

        Locul I – GȚ „Negură Ion”, conducător – Ion Negură;

        Locul II – GȚ „Mardare Igor”, conducător – Igor Mardare;

        Locul III – GȚ „Grițco Igor”, conducător – Igor Grițco.

Categoria III – agenții economici, care gestionează terenuri cu suprafața de 50-200 ha:

        Locul I – GȚ „Duca Maria”, conducător – Maria Duca;

        Locul II – GȚ „Belous Vasile”, conducător – Vasile Belous;

        Locul III – GȚ „Josan Elizaveta”, conducător – Elizaveta Josan.

 

        Recoltarea culturilor târzii (porumbul și floarea-soarelui)

Categoria I – agenții economici, care gestionează peste 501 ha:

        Locul I – GȚ „Ceban Petru”, conducător – Petru Ceban;

        Locul II – SRL „WeTradeAgro”, conducător – Andrei Condraciuc;

        Locul III – SRL „Total agro pro”, conducător Iurie Moscalenco.

Categoria II – agenții economici, care gestionează terenuri cu suprafața de 201-500 ha:

        Locul I – GȚ „Negură Oleg”, conducător – Oleg Negură;

        Locul II – SRL „Mobagro”, conducător – Gheorghe Botnaru;

        Locul III – GȚ „Leontii Ion”, conducător – Valeriu Leonte.

Categoria III – agenții economici, care gestionează terenuri cu suprafața de 50-200 ha:

        Locul I – n-a fost acordat;

        Locul II – SRL „Caragor Agro”, conducător – Vasile Caraman;

        Locul III – GȚ „Grițco Andrei”, conducător – Andrei Grițco.

 

        Pentru producătorii de fructe:

        Locul I – SRL „Broters”, conducător - Leon Anghel;

        Locul II – GȚ „Grati Vasile”, conducător – Vasile Grati;

        Locul III – SRL „Surihmih”, conducător – Mihai Zavtur.

        Andrei Godoroja, vicepreședintele raionului în probleme de mediu și dezvoltare regională, la fel, a apreciat munca plugarilor din raion, menționând că, în anii de la urmă, condițiile climaterice îi impun pe agricultori să fie mai vigilenți, să aplece mai des urechea la sfaturile savanților din domeniu, pentru a evita sau diminua consecințele posibilelor riscuri de peste an. Dorindu-le sănătate multă și succese în anul care vine, dumnealui a înmânat diplome de onoare celor mai buni mecanizatori, șoferi și alți lucrători din ramură, care au participat în cadrul desfăşurării tuturor lucrărilor agricole și s-au manifestat prin respectarea procedeelor tehnologice și înregistrarea indicilor înalți în activitate. Este vorba de:

    - Stepan Maznic, SRL „Cinmar Agro”,                                              

    - Constantin Coronciuc, GȚ „Gârlea Andrei”,

   - Ion Sandu, GȚ „Gârlea Andrei”,

   - Igor Lâsâi, GȚ „Gârlea Andrei”,

   - Alexei Anici, GȚ „Melnic Andrei”,

   - Petru Vrabie,    SRL „Mobagro”,

   - Serghei Mitrofanov, GȚ „Ceban Petru”,

   - Vladimir Zlatan, GȚ „Ceban Petru”,

   - Vitalie Malanciuc, GȚ „Negură Oleg”,

   - Aurel Banaga, GȚ „Negură Ion”,

   - Ion Eșan, GȚ „Duca Angela”,

   - Ion Borcan, GȚ „Borcan Ruslan”,

   - Ion Morari, SRL „Slohor Uris”,

   - Trifan Postolachi, SRL „Darialex-Grup”,

   - Igor Crețu, SRL „Agroprofit”,

   - Alexei Balteanu, GȚ „Leonte Ion”,

   - Iurie Cobăsnean, SRL „Broters”,

   - Mihail Popovici, GȚ „Duca Maria”,

   - Iurie Arhire, SRL „Surinmih”,

   - Oleg Belchin, SRL „Caragor Agro”,

   - Vasile Sârbu, GȚ „Grițco Igor”,

   -  Ion Iftodi, GȚ „Grițco Andrei”,

   - Serghei Stratan, GȚ „Josan Elizaveta”,

   - Vasile Zagorodniuc, GȚ „Ciobanu Mihail”,

   - Aurel Peșterean, SRL „Resendjer”,

   - Petru Chirtoca, SRL „Agro Peciște”,

   - Alexandru Zosim, SRL „Total Agro Prod”,

   - Serghei Moroi, GȚ „Mardare Igor”,

   - Andrei Zaiaț, SRL „AgroBioMenegment”,

   - Andrei Donica, SRL „AgroBioMenegment”,

   - Anatolie Stog, ÎI „Stog Ion”,

   - Ion Sârbu, GȚ „Sârbu Mihail”,

   - Mihail Oloinic, ÎI „Nicolae Olaru”.

        Cu expresii frumoase și apreciari pe potriva muncii lor a venit în fața colegilor de ieri și de azi Vera Cernega, șeful Direcției Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru a Consiliului raional. „Stimați colegi, împreună cu echipa direcției vă felicităm din suflet cu prilejul sărbătorii profesionale, vă dorim sănătate, puteri și curaj pentru a face față tuturor provocărilor unui an agricol. Este de apreciat faptul că, alături de dumneavoastră, pregătiți tineri specialiști pentru a duce mai departe cauza nobilă a creșterii pâinii. Tuturor vă dorim zile senine, ploi curate și la timp, recunoștința întregii societăți.      

   În această zi deosebită pentru toți noi, vreau să aduc un omagiu aparte colegilor-veterani, împreună cu care am făcut și eu agricultură, de la care am primit multe sfaturi, am preluat experiență bogată. Să ne trăiți și să ne fiți încă mulți ani alături, dragii noștri”, a mai menționat șeful DAAAC.

    În continuare, Vera Cernega a decernat diplome „pentru aport și succese deosebite, obținute în dezvoltarea și deservirea sectorului zootehnic, îmbunătățirea lucrului de selecție și reproducție, precum și achiziționarea producției animaliere” următorilor agenți economici din ramură:

   - GȚ „Luchian Alexandra”, conducător – Ion Luchian;

   - ÎI „Roșca Alexandru”, conducător – Alexandru Roșca;

   -  GȚ „Strună Vitalie”, conducător – Vitalie Strună.

   Pentru cea mai eficientă conlucrare între administraţia publică locală şi agenţii economici, care-şi desfăşoară activitatea în sectorul agroalimentar din primărie, diplomă i-a fost decernată Ninei Mazinscaia, specialist în domeniul reglementării relaţiilor funciare şi cadastru din primăria Cuizăuca.

   Toți cei menționați au ținut să imortalizeze frumoasele clipe în fotografii de grup. Iar sărbătoarea plugarilor rezineni a fost întregită de un buchet de melodii, oferite cu drag agricultorilor noștri de către interpretul Ian Raiburg.

Aculina POPA

 

 

 

 

 

 

 

 

Acasă

În sus