Alături de oameni și de doleanțele lor

   Așa după cum obișnuiesc, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Eleonora Graur, și președintele raionului Rezina, Vasile Gobjilă, să fie alături de oamenii din zona noastră, luni, 20 mai 2019, s-au deplasat în satul Peciște din raionul Rezina. La primăria din sat, mai mulți locuitori îi așteptau pentru a le adresa acele întrebări, cu care se ciocnesc zi de zi, sau chiar să solicite unele consultații de ordin mai personal.   ...

"Doina Nistrului" - trei decenii de cântec

   Era în primăvară, în anul 1989 - an marcat de deșteptare națională, de dragoste pentru neam și de dorință neostoită de revenire la ale noastre, la cele dragi și sfinte. La Rezina - la Nistru, la mărgioară, câteva inimi îndrăgostite de arta corală, împreună cu maestrul Teodor Țurcanu, dădeau naștere unui colectiv cu nume ales - "Doina Nistrului". Și iată că de atunci, preț de trei decenii,  bătrânul Tiras tot duce și...

A startat sezonul fotbalistic

   Un meci de fotbal mult așteptat a fost disputat la 12 mai pe stadionul din Pripiceni-Răzeși - între echipele "Avangard" (Pripiceni-Răzeși) și "Nistru" (Lalova).    În acea zi, pe la amiază, mă întorceam de la biserică și m-am întâlnit cu fotbaliștii pripiceneni Ion Morărescu și Alexei Botnari, care m-au invitat la meci și m-au rugat să scriu neapărat articol la ziar: "...să mai citim în "Farul Nistrean" și despre...Combatem violența cu eforturi comune

        În cadrul Campaniei Internaționale ,,16 zile de activism împotriva violenței în baza de gen-2018” angajații Inspectoratului de Poliție Rezina prezintă publicului larg diverse informații și recomandări utile.

        Campania „16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen”, iniţiată în anul 1991, cuprinde perioada din 25 noiembrie, când este marcată Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor, până la 10 decembrie, Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, stabilindu-se astfel o conexiune simbolică între eliminarea violenţei împotriva femeilor și copiilor cu drepturile omului.

        Obiectivul principal al acestei Campanii este definitivat prin informarea publicului cu privire la violenţa bazată pe gen, la nivel naţional şi local, în vederea eliminării tuturor formelor de violenţă, sensibilizării opiniei publice cu privire la cadrul legal-normativ existent în prevenirea şi combaterea violenţei în familie, precum şi protecţia victimelor, mobilizarea autorităţilor centrale şi locale, organizaţiilor neguvernamentale şi a comunităţii pentru participare activă la prevenirea şi combaterea violenţei bazate pe gen şi a violenţei în familie.

        Violenţa în familie poate afecta pe oricine, indifernt de starea materială, religie, culoare sau statut social. Ea se poate întâlni atât în familiile complete, cât şi în cele monoparentale, în cazul persoanelor care în mediul socio-profesional se manifestă destul de pozitiv şi al celor dezavantajate din cauza şomajului sau calificării profesionale joase, în cuplurile tinere şi în cele cu o experienţă de familie de durată. Violenţa în familie afectează atât femeia, cât şi bărbatul, persoanele vârstnice şi copiii.

        În atenția agresorilor familiali! Care este răspunderea penală pentru violența în familie?
        Având în vedere faptul că, intervenția eficientă și promptă a poliției în combaterea cazurilor de violență în familie este una esențială pentru ocrotirea familiei, bazată pe prietenie și afecțiune, angajații Inspectoratului de Poliție Rezina monitorizează stilul de viață al agresorilor familiali, care se află în evidență. 
         Astfel, oamenii legii informează că, în anul 2010, în Codul Penal al Republicii Moldova a fost inclus articolul 2011, care, pentru prima dată, încriminează ,,violența în familie”.

         Potrivit Legislației în vigoare, acțiunea sau inacțiunea intenționată, comisă de un membru al familiei în privința altui membru al familiei, manifestată prin: maltratare, alte acțiuni violente, soldate cu vătămare ușoară sau gravă a integrității corporale, se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 240 de ore sau cu închisoare de la 3 la 15 ani.

         De competența  angajaţilor de poliţie ține:

         - asigurarea evidenţei nominale a agresorilor;

         - examinarea cererilor şi sesizărilor parvenite din partea cetăţenilor, instituţiilor medicale, centrelor medico-legale referitoare la conflicte familiale, la acte de violenţă, la ameninţări cu moartea sau la existenţa unui pericol iminent de realizare a lor;

         - vizitarea familiilor, ai căror membri sunt luaţi în evidenţă, efectuarea lucrului de prevenire a comiterii repetate a actelor de violenţă în familie;

         - efectuarea, în situaţii de criză, a reţinerii agresorului, în funcţie de gravitatea cazului.

         Victima, indiferent de gen, de starea materială, statutul social, are dreptul:

         - la depunerea unei declraţii la sectorul, postul de poliţie, asistentul social comunitar despre cazul de violenţă în familie;

         - să meargă la medicul legist pentru examinarea medico-legală şi constatarea vătămărilor corporale;

         - la ordonanţa de protecţie;

         - emiterea ordonanţei de protecţie se efectuează de cătrea instanţa de judecată.

        Instanţa de judecată emite, în 24 de ore de la primirea cererii privind aplicarea măsurilor de protecţie, o încheiere, prin care admite sau respinge cererea.

        Ordonanţă de protecţie - act legal, prin care instanţa de judecată aplică măsuri de protecţie a victimei, stabilind restricţii şi obligaţii pentru agresor. Măsurile de protecţie se aplică pe un termen de până la 3 luni. În caz de nerespectare a restricţiilor din Ordonaţă, agresorul va fi tras la raspunderea penală, conform articolului 3201 „Neexecutarea măsurilor din ordonanţa de protecţie a victimei violenţei în familie”.

        Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executarea măsurilor stabilite de instanţa de judecată în ordonanţa de protecţie a victimei violenţei în familie se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani

        Prevenirea violenţei în familie presupune un complex de măsuri juridice, economice, sociale şi organizaţionale, desfăşurate de către poliție, în vederea apărării drepturilor, intereselor şi libertăţilor constituţionale ale persoanei în cadrul relaţiilor ei de familie, contracarării şi combaterii violenţei în familie, precum şi în scopul relevării şi eliminării cauzelor şi condiţiilor care generează comiterea actelor de violenţă în familie.

        Ordinul de restricţie de urgenţă – măsură provizorie de protecţie a victimei violenţei în familie, aplicată de poliţie, prin care are loc înlăturarea imediată a agresorului din locuinţa familiei şi stabilirea unor interdicţii prevăzute de lege, în vederea prevenirii repetării/comiterii acţiunilor violente, asigurând astfel victimei şi altor membri ai familiei siguranţă în locuinţa lor.

        În cazul stabilirii la fața locului, ca urmare a evaluării riscurilor, a circumstanţelor din care rezultă o bănuială rezonabilă că au fost comise acte de violenţă în familie şi/sau persistă un pericol iminent de repetare sau comitere a acţiunilor violente ori de escaladare a situației, organul de constatare sau organul de urmărire penală sunt obligați să dispună imediat eliberarea ordinului de restricţie de urgenţă în privinţa agresorului.

       Ordinul de restricție de urgență este eliberat în privința agresorului familial, de către Poliție, indiferent de voința victimei, pe un termen de până la 10 zile.
       Menționăm că, potrivit unor date statistice, înregistrate de Inspectoratul de Poliție Rezina, la moment 166 de agresori familiali se află la evidența poliției. Aceste cifre indică asupra necesității responsabilizări unor pături sociale, predispuse la agresiune şi comiterea actelor de violenţă, sărbătoririi cu bună-credinţă şi armonie a evenimentelor, precum şi manifestării de stimă reciprocă între persoanele apropiate.

         Angajații IP Rezina vă îndeamnă - dacă nu reuşiţi să evitaţi cearta, ţineţi cont de următoarele recomandări:

         - încercaţi să vă aflaţi într-o odaie din care, în caz de necesitate, să puteţi ieşi uşor şi repede;

         - evitaţi situaţiile de conflict în baie, bucătărie, unde se pot afla obiecte ascuţite şi tăioase;

         - determinaţi căile (uşi, ferestre, scări etc), prin care, în caz de necesitate, puteţi părăsi uşor locuinţa atunci când se agravează conflictul;

         - conveniţi în prealabil cu vecinii ca ei să alerteze poliţia în cazul, în care aud zgomote suspecte sau strigăte din locuinţa dumneavoastră;
         - ascundeţi cheile de rezervă de la locuinţă, automobil, ca în momentul de criză să le puteţi lua şi părăsi uşor casa;
         - puneţi într-un loc sigur o sumă de bani, documentele personale şi ale copiilor;
         - stabiliţi din timp cu rudele sau prietenii posibilitatea acordării unui refugiu temporar în momentul de criză familială;
         - dacă situaţia devine critică, părăsiţi locuinţa imediat, chiar dacă nu reuşiţi să luaţi lucrurile de primă necesitate. Ţineţi minte că în pericol este pusă viaţa şi sănătatea personală, precum și a copiilor.

         În cazul în care aţi devenit, totuşi, victimă a violenţei în familie, vă recomandăm:
         - să apelaţi la comisariatul (sectorul, postul) de poliţie local sau la numărul de telefon 112;
         - să apelaţi la asistentul social comunitar, administraţia publică locală, medicul de familie;
         - să depuneţi plângere sau declaraţie la sediul organului de poliţie, asistentul social comunitar, sesizând despre cazurile de violenţă în familie;
         - să depuneţi cerere în instanţa de judecată cu solicitarea de a aplica măsuri de protecţie, iar în caz de imposibilitate, la solicitarea victimei, cererea poate fi depusă de către procuror, organul de asistenţă socială sau poliţie.

Andrian LISNIC, specialist superior supraveghere armament și activități licențiate a Secției Securitate publică a IP Rezina

 

 

Acasă

În sus