Întreruperi programate de SA "RED-Nord" pentru 25-29.03.2019, Rezina

    În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanță în rețelele de distribuție, va fi întreruptă furnizarea energiei electrice după cum urmează:     25 martie 2019: satele Zahoreni, Horodiște (parțial) - 09:00-16:30;     26 martie 2019: satele Trifești, Horodiște (parțial) - 09:00-16:00;     27 martie 2019: satele Pereni, Trifești, Horodiște (parțial) - 09:00-16:30.     28 martie...

Modalități noi de ocupare a forței de muncă

   Subdiviziunea teritorială Ocuparea Forței de Muncă a raionului Rezina (STO) informează că, conform prevederilor Legii noi nr. 105 din 14 iunie 2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, data intrării în vigoare - 10.02.2019,  vine pe piața muncii cu un șir de măsuri noi de ocupare.    Instruirea la locul de muncă în cadrul unității: stabilește modul și condițiile de organizare, desfășurare a...

Turneul de volei "Odobescu Niculai"

    Sportul este vigoare, sănătate, dăruire și poate deveni, până la urmă, un mod de viață. Pentru cuizăuceni, sportul și anume voleiul s-a înrădăcinat datorită regretatului profesor de educație fizică Niculai Odobescu. Prin propriul exemplu le-a demonstrat consătenilor că acest sport este deosebit și licărul din ochii dumnealui i-a adunat și îi adună încă pe cuizăuceni pe terenul de volei. Începutul acestei primăveri a fost cu...Și iar, în lunca Nistrului, curcubeul și-a potrivit paleta

   Brumarul își perinda ultimele zile. Din adâncul cerului dovediseră să cearnă primii fulgi de nea, ce se așternuseră cuminți pe străzile orașului. Natura, până mai ieri inundată de miracolul culorilor autumnale, părea acum mai pustiită, mai neobișnuită. Domnea o starea de lirică bacoviană...

   ...Sălile de clasă erau inundate de o liniște profundă, ademenitoare, întreruptă din când în cănd de scârțâitul abia deslușit al creionului. Elevii, unii mai mici, alții - mai măricei, aplecați asupra șevaletelor, creau... Se producea acel miracol, când clasicii de peste secole comunicau cu copiii generației noastre. Opere ale marilor fabuliști: Esop, Alexandru Donici, Ivan Krâlov etc erau transpuse în imagini plastice, create de elevi ai școlilor de arte și arte plastice din raioanele: Râbnița, Criuleni, Telenești, Șoldănești și Rezina. Se desfășura ediția a III-ia a Concursul interraional "Paleta curcubeului"...

   În ziua de 24 noiembrie curent, la Școala raională de Arte Plastice pentru Copii, sub egida Secției Cultură a Consiliului raional Rezina, a avut loc ediția a III-ia a Concursului interraional de artă plastică "Paleta curcubeului" cu tematica "Fabula - nesecat izvor de înțelepciune".

   La concurs au participat elevi ai școlilor de arte și arte plastice, clasele a III-ia-a V-ea, categoriile de vărstă 11-14 și 15-18 ani, din raioanele menționate mai sus. Concursul în cauză a avut ca obiective:

   - popularizarea fabulei, ca gen literar, în rândurile copiilor;

   - păstrarea identității școlii naționale prin educația artistică a generației tinere;

   - depistarea, selectarea și promovarea tinerilor talentați în scopul orientării spre activitatea de performanță, și creșterea nivelului de cultură în domeniul artistic;

   - îmbogățirea măiestriei pedagogice și realizarea unui schimb util de experiență între cadrele didactice din școlile de arte și arte plastice;

   - stabilirea relațiilor de prietenie între elevii din diferite școli de învământ artistic.

   Ambelor categorii de vârstă li s-a propus câte un plic sigelat, în care erau cinci titluri de fabule. Participanții trebuiau să realizeze o compoziție la una dintre acestea, la alegere, pe formatul A3 (30x40 cm), în 4 ore academice. După expirarea timpului, membrii juriului au evaluat lucrările.

   Din spusele dumnealor, concursul a întrunit participanți de o prestație foarte bună. Dna Rodica Ursachi, doctor în studiul artelor, a menționat nivelul înalt de pregătire a concurenților.

   Atât pictorul Sveatoslav Zacon, cât și pictorul-scenograf Mihail Răcilă, au remarcat nivelul înalt al luctărilor concursanților.

   Deși, după cum a menționat juriul, toți participanții au avut o prestație lăudabilă, dintre cei buni au fost selectați cei mai buni.  Învingătorii s-au învrednicit de diplome și premii. Vreau să remarc că și elevii ȘRAPC din orașul Rezina au dat dovadă de o pregătire la superlativ în concursul în cauză. Premiul I și II, la categoria de vârstă 11-14 ani, le-a revenit, respectiv, concursantelor Romina Budaca (profesor - V. Gaugaș) și Cătălina Golan (profesor - E. Grosu).

   La categoria de vârstă 15-18 ani, Marinei Ciburciu i-a revenit locul III (profesor - E. Grosu). Bravo elevilor și profesorilor!

   La deschiderea evenimentului a fost prezentă dna Angela Racu, șeful Secției Cultură, care a felicitat participanții și le-a dorit succese în concurs.

   Aș mai menționa aici contibuția dlui Sveatoslav Zacon la constituirea juriului, pentru care fapt îi mulțumim din suflet. Datorită dumnealui, am avut niște jurați de o competență și corectitudine deosebite: Rodica Ursachi - doctor în studiul artelor, profesor la Universitea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", critic de artă; Mihail Răcilă - pictor-scenograf; Sveatoslav Zacon - pictor.

   Pe parcursul concursului, profesorii elevilor au fost antrenați într-un workshor de pictură în acuarelă, care credem că a servit drept un schimb util de experiență profesională.

        ...Timpul trecuse pe neobservate și amurgul se lăsa încet peste lunca Nistrului, iar copiii, cu nostalgie în suflet, își luau rămas bun unul de la altul, în speranța de a se revedea la următoarea ediție a "Paletei curcubeului".

Efim POPA, directorul ȘRAPC din orașul Rezina, grad managerial II, grad didactic I

Acasă

În sus