Tineri rezineni, voluntari în campaniile Inspectoratului General al Poliției

   Recent, în incinta Sălii de Conferințe a Palatului raional de Cultură "Nicolae Lupov" din Rezina a fost organizată o întrunire de informare și de exprimare a impresiilor acumulate de protagoniștii celei de-a V-ea ediții a Campaniei "Din culisele Poliției", care anterior au participat la sediul Inspectoratului General de Poliției și s-au familiarizat cu tot ceea ce înseamnă poliție în Republica Moldova.    În cadrul evenimentului...

Dispoziție nr. 133 din 07.12.2018, orașul Rezina

„Cu privire la organizarea concursului de ocupare a funcțiilor vacante de șef al IMSP Centrele de Sănătate autonome Mateuți, Cinișeuți, Ignăței și Pripiceni-Răzeși” Vezi aici textul dispoziției

Consiliul de Sănătate Publică Rezina s-a întrunit în ședință

         Promovarea obiectivelor prioritare în sănătatea publică de către unitățile administrativ-teritoriale, corelarea activităților instituțiilor medicale și farmaceutice teritoriale, sporirea calității asistenței medicale, asigurarea unei bune colaborări intersectoriale în domeniul sănătății, la nivel teritorial – sunt doar câțiva dintre pilonii de bază, invocați la construirea unui organ consultativ pe lângă...Încă o săptămână plină de evenimente

   În cadrul ședinței ope-rative din săptămâna curentă, prezidată de către președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, au fost puse în discuție cele mai relevante subiecte, realizate pe parcursul săptămânii precedente, dar și cele planificate spre realizare pentru actuala săptămână de către conducătorii structurilor Consiliului raional și cei ai serviciilor desconcentrate în teritoriu.

   Astfel, șeful Direcției Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru, Vera Cernega, a menționat că pentru săptămâna aceasta colectivul își propune totalizarea indicilor de producere în agricultură, care urmează să fie anunțați în cadrul Zilei profesionale. În acest context, a anunțat că au luat sfârșit lucrările de toamnă, în afară de arătura de zăble. Ceea ce ține de planul semănăturilor de toamnă, nu a fost îndeplinit, deoarece condițiile nu sunt favorabile, iar agenții economici nu au riscat. Pentru anul curent s-a preconizat semănarea a 8500 ha cu grâu, dar au fost semănate aproximativ 6800 ha, cu orz de toamnă - 1500 ha planificate, au fost semănate 1100 ha, rapița - planificate și cultivate 1300 ha. Șeful direcției a accentuat și despre faptul că toamna a fost favorabilă, fapt ce a permis realizarea tuturor lucrărilor de sezon. A vorbit și despre problemele care există în agricultură, anume despre comercializarea fructelor din anul curent.

   Șeful Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, Boris Artin, la moment se axează pe compartimentul regrementării Legii 133 cu privire la ajutorul social, deoarece s-a mărit numărul solicitanților în perioada rece a anului.

   La Secția Administrativ-militară Rezina se lucrează conform cerințelor solicitate, sunt în proces de selectare a recruților, a doua etapă de încorporare. Pe data de 08 august 2018 a fost prima etapă, sarcina fiind completată 100%.

   Valentin Botnari, șeful Direcției pentru Siguranța Alimentelor Rezina, a spus că pe data de 30 octombrie 2018 au inspectat pădurea din satul Țahnăuți, cu participarea a 75 de persoane. În urma inspectării, nu a fost depistat nici un mistreț. Pe parcursul săptămânii curente, vor merge în cele 5 primării din raza zonei de carantină. La fel, inspectorii din Secția Sănătate animală s-au depla-sat în satul Sârcova și au crotaliat aproximativ 120 de capete de porcine. Săptămâna aceasta urmează să meargă în satele Piscărești, Țareuca și Țahnăuți pentru a fi toate capetele de porcine crotaliate.

   Ulterior, șeful Direcției Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Rezina, Tatiana Batistî, a adus la cunoștința tuturor că săptămâna trecută au primit două scrisori de la CNAS, unde informează că din cei 400 de agenți economici din raionul nostru, 141 nu au prezentat actele necesare pentru scanarea carnetelor de muncă.             

   O altă informație importantă a fost cu referire la cei 485 de agenți economici, dintre care 255 cu restanțe. În cadrul ședinței operative din săptămâna curentă, a menționat și despre faptul că, începând cu 1 noiembrie 2018, Casa Națională de Asigurări Sociale a transmis caselor teritoriale realizarea acțiunilor privind procesul de evidență și distribuire a biletelor de tratament balneosanatorial pentru veteranii instituțiilor de forță. În rest, angajații CTAS Rezina pun accentul pe primirea și scanarea informației din carnetele de muncă de la agenții economici și persoanele fizice, dar și audiența zilnică a cetățenilor, procesarea și prelucrarea actelor privind dreptul solicitat la prestațiile de asigurări sociale.

   Șeful Secției Situații Excepționale Rezina, Ghenadie Moiseenco, a menționat că săptămâna anterioară, una dintre activitățile pe care le-au intreprins angajații secției pe care o conduce, a fost stingerea gunoiștii orășenești, intervenind în comun cu forțele antrenate și agenții economici din teritoriu, fapt datorită căruia au reușit să lichideze mai multe focare de ardere la adâncime.

   Pe lângă toate aspectele discutate, Valeriu Amarfii, directorul Centrului de Poștă Rezina-Șoldănești, a adus la cunoștința tuturor despre faptul că acele persoane care doresc să se aboneze la ziare și reviste pentru anul 2019, deja o pot face.

   Spre finalul ședinței operative, vicepreședintele în probleme juridico-sociale, Vasile Gobjilă, a ținut să aprecieze implicarea tuturor forțelor antrenate în stingerea gunoiștii orașului Rezina, dar și a agenților economici, care nu au rămas indiferenți - Serviciul Comunal-Locativ Rezina, Inspecția pentru Protecția Mediului Rezina, Serviciul Situații Excepționale Rezina, districtul Rezina al SA "Drumuri-Orhei", cariera Trifești, "Lafarge Ciment" (Moldova) SA și implicarea cu tehnică personală a agentului economic Aurel Cuzuioc.

   La finalul ședinței, președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, a mulțumit tuturor pentru prezență și le-a dorit o săptămână lucrativă.

Iuliana POPA-CRUDU

 

Acasă

În sus