Dispoziție nr. 164-C din 14 noiembrie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice de secretar al Consiliului raional Rezina"    În temeiul art. 37-39, art. 53, alin. (1), art. 54, alin. (1, 4), art. 60, alin. (2, 3, 5, 7) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu modificările și completările ulterioare, pct. 54 (4), a...

Dispoziție nr. 163-C din 14 noiembrie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea datei-limită a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă"    În temeiul art. 51, alin. (3), (4), art. 53, alin. (1), lit. b), art. 54, alin. (1), (3), (4) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu modificările și completările ulterioare, pct. 46, lit. a) al R...

Încă o săptămână plină de evenimente

   În cadrul ședinței ope-rative din săptămâna curentă, prezidată de către președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, au fost puse în discuție cele mai relevante subiecte, realizate pe parcursul săptămânii precedente, dar și cele planificate spre realizare pentru actuala săptămână de către conducătorii structurilor Consiliului raional și cei ai serviciilor desconcentrate în teritoriu.    Astfel, șeful Direcției...Cursuri de instruire privind reforma achizițiilor publice electronice

   Timp de două zile, pe data de 29-30 octombrie curent, în cadrul Liceului Teoretic "Alexandru cel Bun" din Rezina, s-au desfășurat cursuri de instruire, cu participarea primarilor, contabililor, secretarilor, directorilor de instituții din raion, dar și membrilor grupului de lucru privind achizițiile publice.

   Instituția sus-numită a fost selectată pe motiv că este dotată cu o sală de calculatoare, fapt care a asigurat o instruire pe înțelesul tuturor, dar mai ales, cei prezenți au avut posibilitatea ca partea teoretică să o pună în practică.

   Seminarul a fost organizat de către specialistul principal al Secției Economie din cadrul Consiliului raional Rezina urmare a modificărilor și completărilor, operate la Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova. Iar scopul activității l-a constituit continuarea implementării noului sistem "Registrul de stat al achizițiilor publice" (MTender) prin instruirea specialiștilor privind utilizarea acestuia, ca ulterior ei să fie promotorii reformei achizițiilor publice electronice.

   În perioada respectivă, conform listelor de participare, au fost instruiți 60 de specialiști.

Eudochia Crijanovschii, specialist principal în Secția Economie a Consiliului raional

 

Acasă

În sus