Dispoziție nr. 164-C din 14 noiembrie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice de secretar al Consiliului raional Rezina"    În temeiul art. 37-39, art. 53, alin. (1), art. 54, alin. (1, 4), art. 60, alin. (2, 3, 5, 7) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu modificările și completările ulterioare, pct. 54 (4), a...

Dispoziție nr. 163-C din 14 noiembrie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea datei-limită a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă"    În temeiul art. 51, alin. (3), (4), art. 53, alin. (1), lit. b), art. 54, alin. (1), (3), (4) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu modificările și completările ulterioare, pct. 46, lit. a) al R...

Încă o săptămână plină de evenimente

   În cadrul ședinței ope-rative din săptămâna curentă, prezidată de către președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, au fost puse în discuție cele mai relevante subiecte, realizate pe parcursul săptămânii precedente, dar și cele planificate spre realizare pentru actuala săptămână de către conducătorii structurilor Consiliului raional și cei ai serviciilor desconcentrate în teritoriu.    Astfel, șeful Direcției...Elevii de la Liceul teoretic „Alexandru cel Bun” din Rezina și-au ales Consiliul local al elevilor

      Consiliul școlar al elevilor este un organ reprezentativ al elevilor din cadrul IP Liceul teoretic „Alexandru cel Bun”, menit să reprezinte interesele acestora în politica școlară a instituției de învățământ. Consiliul elevilor pe parcursul ultimilor ani își desfășoară activitatea în baza Regulamentului instituției cu privire la activitatea Consiliului elevilor, elaborat în baza Instrucțiunii privind constituirea și funcționarea Conisliului elevilor, aprobat în Anexa nr. 1 la ordinul nr. 331 din 30.04.2014 de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Legea învățământului și Legea privind Drepturile Copilului obligă școala să asigure elevilor mijloacele necesare pentru a face opiniile lor cunoscute și să le ofere toate oportunitățile de a se implica în procesul de luare a deciziilor.

     Așa dar, în perioada 08-16 octombrie curent, în incinta Liceului teoretic „Alexandru cel Bun” din Rezina s-a lansat campania „Votul tău contează”. Candidații, înaintați de către colectivele de elevi din clasele a IV-a–a XII-ea, au avut posibilitate să-și promoveze unele teze din programul de activitate ca viitor membru în Consiliul local al elevilor, în parteneriat cu echipa managerială, cadre didactice și părinți, în beneficiul elevilor și al comunității. Pe 16 octombrie, perioada de agitație a luat sfârșit.

     Pentru 17 octombrie 2018 a fost stabilită ziua alegerilor, fiecare elev-alegător a avut posibilitatea să cunoască toți candidații pentru mandatul de consilier școlar. Concomitent, elevii au fost familiarizați cu procedura de vot stabilită și, desigur, li s-a răspuns la întrebările legate de aceste alegeri, în special pentru acei elevi care votează pentru prima dată.

     Cu această ocazie, președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, și șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport (DÎTS), Lilia Lazari, au efectuat o vizită la liceu, fiind alături de elevi într-o zi decisivă pentru candidații în Consiliul Local al elevilor, încurajând tinerii să nu fie indiferenți față de drepturile lor, ci să fie activi și să își exprime opțiunea. Doar prin implicare se pot soluționa toate problemele care îi privesc pe elevi.

     Sub ochiul ager al observatorilor, instruiți din timp despre tot ce însemană responsabilitatea alegătorului, nu au fost admis încălcări și nici o contestație, deci, alegerea propriu-zisă a decurs bine, iar fiecare elev și-a îndeplinit datoria de discipol al instituției.

      Apoi a sosit momentul mult-așteptat, închiderea secției de votare și numărarea buletinelor de vot. În urma procesării celor 730 de voturi, oferite de către elevii claselor a IV-a-a XII-ea, s-a constatat că în funcție de Președinte al consiliului local este Ana Samohvalova din clasa a IX-a „B”, vicepreședinți: Daniel Lisnic, clasa a X-ea „B” și Ion Ursache, clasa a XI-ea „B”, secretar - Victoria Talpă, clasa a XI-ea „B”, consilier mass-media - Nicoleta Moraru, clasa a XI-ea „B”. Consiliul local al elevilor este constituit din 35 de membri, perioada mandatului fiind de 2 ani.

     Administrația Liceului teoretic „Alexandru cel Bun” din Rezina  a asigurat elevilor mijloacele necesare pentru a-și face cunoscute opiniile, ca ulterior să se implice în viața școlară și comunitară și să pună în valoarea contribuția lor.

     Nu ne rămâne decât să-i dorim succese noului consiliu ales, curaj și răbdare ca să ducă la bun sfârșit acele scopuri, pe care le au stabilite bine în față.

     În cadrul aceleeași vizite, președintele raionului și șeful DÎTS au mers și în sala de șah și cea de robotică, create recent cu suportul PNUD Moldova. Elevii din liceu sunt foarte impresionați de noile oportunități, de care vor putea beneficia pentru o bună pregătire și instruire în instituția de învățământ.

Iuliana POPA-CRUDU

 

 

 

Acasă

În sus