Dispoziție nr. 133 din 07.12.2018, orașul Rezina

„Cu privire la organizarea concursului de ocupare a funcțiilor vacante de șef al IMSP Centrele de Sănătate autonome Mateuți, Cinișeuți, Ignăței și Pripiceni-Răzeși” Vezi aici textul dispoziției

Consiliul de Sănătate Publică Rezina s-a întrunit în ședință

         Promovarea obiectivelor prioritare în sănătatea publică de către unitățile administrativ-teritoriale, corelarea activităților instituțiilor medicale și farmaceutice teritoriale, sporirea calității asistenței medicale, asigurarea unei bune colaborări intersectoriale în domeniul sănătății, la nivel teritorial – sunt doar câțiva dintre pilonii de bază, invocați la construirea unui organ consultativ pe lângă...

Zilele de 24 și 31 decembrie vor fi de odihnă, iar 8 și 15 decembrie – lucrătoare

        În scopul organizării optime a timpului de muncă și odihnă în luna decembrie 2018, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (5) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003, Hotărârii Guvernului RM nr. 89 din 24.01.2018, se consideră zile lucrătoare zilele de 8 și 15 decembrie 2018, iar 24 și 31 decembrie 2018 sunt considerate zile de odihnă.Poștașii își sărbătoresc ziua profesională

    Pe data de 09 octombrie, deja tradițional, angajații din domeniul poștal își sărbătoresc Ziua profesională - Ziua Mondială a Poștei. Cu această ocazie, președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, a mers pentru a felicita colectivul Centrului de Poștă Rezina-Șoldănești, adresându-le sincere urări de sănătate și dorindu-le sincer noi succese și realizări profesionale, care, cu siguranță, vor contribui la bunăstarea și prosperarea, atât a raionului, cât și a țării.

    Directorul Centrului de Poștă Rezina-Șoldănești, Valeriu Amarfii, a trecut în revistă locul și rolul lucrătorului poștal în societate, dar și rezultatele obținute pe parcursul anilor. A felicitat colectivul pe care îl conduce cu Ziua Mondială a Poștei dorindu-le tuturor sănătate, urându-le succese și noi realizări.

    Apoi, unii angajați cu  vechime în muncă au vorbit despre misiunea nobilă pe care o au în societate, în pofida tuturor greutăților pe care le întâlnesc.

    Astfel, centrele poștale lucrează pentru a conecta zilnic oameni și întreprinderi de pretutindeni, oferind o gamă cuprinzătoare de servicii poștale, accesibile tuturor și racordate la realitatea, cerințele zilei de azi.

    Felicitări cordiale tuturor poștașilor din raion, sincere urări de sănătate, prosperitate, mult succes în tot ceea ce faceți, relizări pe potriva speranțelor, liniște și căldură în căminele familiale, recunoștință din partea beneficiarilor, pe care îi deserviți și pe ploaie, și pe vânt, și pe arșiță, aducându-le în case cele mai proaspete vești.

    Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei" a fost fondată la 1 martie 1993, în rezultatul divizării sectorului comunicațiilor poștale de cel al telecomunicațiilor, iar din iunie 2005, întreprinderea este subordonată Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

    ÎS "Poșta Moldovei" asigură prestarea serviciilor poștale universale la nivelul întregii țări, gestionând o rețea de 1148 de oficii poștale, prin intermediul filialelor, prestând servicii poștale cetățenilor din 1527 de localități ale țării.

Iuliana POPA-CRUDU

Acasă

În sus