Dispoziție nr. 164-C din 14 noiembrie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice de secretar al Consiliului raional Rezina"    În temeiul art. 37-39, art. 53, alin. (1), art. 54, alin. (1, 4), art. 60, alin. (2, 3, 5, 7) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu modificările și completările ulterioare, pct. 54 (4), a...

Dispoziție nr. 163-C din 14 noiembrie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea datei-limită a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă"    În temeiul art. 51, alin. (3), (4), art. 53, alin. (1), lit. b), art. 54, alin. (1), (3), (4) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu modificările și completările ulterioare, pct. 46, lit. a) al R...

Încă o săptămână plină de evenimente

   În cadrul ședinței ope-rative din săptămâna curentă, prezidată de către președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, au fost puse în discuție cele mai relevante subiecte, realizate pe parcursul săptămânii precedente, dar și cele planificate spre realizare pentru actuala săptămână de către conducătorii structurilor Consiliului raional și cei ai serviciilor desconcentrate în teritoriu.    Astfel, șeful Direcției...Contractul Individual de Muncă- în discuție

     Federația Sindicatului Educației și Științei a declarat anul 2018- an al Contractului individual de muncă (CIM). În acest sens, recent, pe data de 12 septembrie 2018, a avut loc un seminar tematic, cu genericul „Contractul Individual de Muncă”, cu participarea conducătorilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar din raion, organizat de către Consiliul raional al Sindicatului Educației și Științei.

     Scopul întrunirii a fost de a acorda conducătorilor prezenți, informație calificată în activitatea ce o desfășoară, vizând stabilirea raporturilor de muncă ale salariaților, respectarea drepturilor și obligațiilor părților contractante.

     Instruirea conducătorilor a fost posibilă grație, șefului Inspecției teritoriale de Muncă Orhei(ITM), Tatiana Romanov, care a reușit să informeze prezența cu cadrul normativ,  privind stabilirea raporturilor de muncă, negocierea și semnarea Contractului individual de muncă, modificările CIM, dar și despre unele aspect de încetare a raportutilor de muncă.

     La seminar, au fost prezenți și președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport din Rezina, Lilia Lazari și inspectorul ITM, Liliana Gherman.

     Președintele Eleonora Graur, a salutat asistența, accentuând că seminarele respective sunt necesare și binevenite pentru fiecare conducător, deoarece pe parcurs apar modificări în legislație, iar conducătorii trebuie să fie la curent. La fel, președintele a întrebat cum au început noul an de studii și dacă sunt unele lacune unde merită de atras o atenție sporită.

     Finalul ședinței a culminat cu o discuție, unde fiecare conducător a avut posibilitatea să își expună punctul său de vedere asupra unor situații care îl interesează.

Pentru conformitate Iuliana POPA-CRUDU

Acasă

În sus