Dispoziție nr. 164-C din 14 noiembrie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice de secretar al Consiliului raional Rezina"    În temeiul art. 37-39, art. 53, alin. (1), art. 54, alin. (1, 4), art. 60, alin. (2, 3, 5, 7) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu modificările și completările ulterioare, pct. 54 (4), a...

Dispoziție nr. 163-C din 14 noiembrie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea datei-limită a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă"    În temeiul art. 51, alin. (3), (4), art. 53, alin. (1), lit. b), art. 54, alin. (1), (3), (4) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu modificările și completările ulterioare, pct. 46, lit. a) al R...

Încă o săptămână plină de evenimente

   În cadrul ședinței ope-rative din săptămâna curentă, prezidată de către președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, au fost puse în discuție cele mai relevante subiecte, realizate pe parcursul săptămânii precedente, dar și cele planificate spre realizare pentru actuala săptămână de către conducătorii structurilor Consiliului raional și cei ai serviciilor desconcentrate în teritoriu.    Astfel, șeful Direcției...Candela neuitării, reaprinsă la gimnaziul Pripiceni-Răzeși

    Pe 11 septembrie curent, la început de toamnă mănoasă, locuitorii comunei Pripiceni-Răzeși s-au remarcat din nou printr-o acțiune inedită - ghidați de pedagogii-pensionari Lidia Cojocari (Istrati) și Teodora Butucel (Baleca), au pus mână de la mână și au înveșnicit, într-o placă comemorativă, numele semănătorilor de lumină, care decenii la rând au trudit, învățând copiii satelor comunei.

   Deși timpul era cam posomorât, în curtea gimnaziului Pripiceni-Răzeși se adunase multă lume - elevi, părinți, foști discipoli ai pedagogilor plecați în nemurire... Festivitatea a debutat cu un emoționant cuvânt introductiv, rostit de către directorul adjunct Angela Guzun, după ce conducătorul instituției,  Ludmila Negară, a procedat la o incursiune în istoria școlii din localitate, care a luat ființă în anul 1868 ca școală parohială, aflându-se chiar lângă biserică.

     Așadar, la 150 de ani de activitate a instituției de învățământ, pripicenenii au venit cu un gest de neuitare pentru toți cei, care au trudit în Templul Cunoașterii, pregătind pentru viață rânduri de copii ai pripicenenilor. Inedita și frumoasa idee le-a apărut celor doi pedagogi-pensionari într-un moment de frumoasă aducere-aminte despre anii de activitate în colectivul școlii Pripiceni-Răzeși. Și, cu Doamne-ajută, au purces la treabă. Au vorbit cu membrii colectivelor din comună, cu foști elevi, cu oameni de bună-credință, care au contribuit ca frumoasa intenție să devină realitate. Și iată că, pe 11 septembrie, placa comemorativă cu numele pedagogilor pripiceneni trecuți la Domnul, instalată în curtea gimnaziului, a  fost sfințită. Serviciul divin a fost oficiat de către un sobor de preoți, conduși de protopopul de Rezina, Igor Cojocari, și dumnealui discipol al școlii din Pripiceni-Răzeși.

   La loc de cinste s-au aflat pedagogi-pensionari, cărora le-au fost oferite flori, dar și sincere cuvinte de recunoștință. La fel, celor care, din motive de sănătate, nu au putut fi prezenți la festivitate. Iar copilașii, plini de emoții și sentimente, le-au cântat tuturor cântecul "Iubiți învățători". Memoria semănătorilor de lumină, plecați la ceruri, cei prezenți au cinstit-o printr-un minut de reculegere.

    Gestul pripicenenilor, făcut la îndemnul pedago-gilor Lidia Cojocari (Istrati) și Teodora Butucel (Baleca) a fost salutat și apreciat de către Lilia Lazari, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport Rezina, prezentă la manifestare, dar și de primarul de Pripiceni-Răzeși, Iacob Frunză. Vorbind în fața asistenței, Teodora Butucel (Baleca) a mulțumit sincer și din suflet la toată lumea care a susținut inițiativa, contribuind ca, de acum încolo, în fața gimnaziului, să avem acest loc sfânt pentru fiecare dintre noi, cei care, în diferiți ani, am făcut carte la școala din comuna Pripiceni-Răzeși.

       Pe finalul evenimentului, placa comemorativă a fost inundată de flori, depuse de actuali și foști elevi în semn de înaltă prețuire, recunoștință și neuitare. Sănătate, stimate doamne Teodora Butucel (Baleca) și Lidia Cojocari (Istrati), și puteri pentru noi fapte plăcute Bunului Dumnezeu și oamenilor.

Aculina POPA

Acasă

În sus