Servicii sociale pentru cetățenii raionului

   În cadrul Direcției  Asistență Socială și Protecția Familiei (DASPF) a Consiliului raional Rezina sunt dezvoltate și prestate un șir de servicii, rezultatele cărora servesc drept garant al protecției și securității sociale a cetățenilor din raion.    Astfel, în perioada anului 2018, prin intermediul DASPF, au fost acordate următoarele ajutoare financiare și prestații prevăzute de legislația în vigoare:   1. Din mijloacele...

Directorii-adjuncți din instituțiile de învățământ, în ședință de lucru

   Recent, în sala de ședințe a Consiliului raional Rezina, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Lilia Lazari, a organizat o ședință de lucru cu directorii-adjuncți din instituțiile de învățământ din raion, aproximativ 30 la număr.    Temele abordate au fost stabilite în conformitate cu politicile educaționale din sistemul național de învățământ, iar materialele propuse celor prezenți au fost...

Tineri din Gimnaziul Saharna Nouă au participat la Gala Tineretului Ortodox

   În ziua de duminică, 10 februarie curent, un grup de elevi ai instituției noastre de învățământ a participat la "Gala Tineretului Ortodox", ediția a treia.    La Biserica "Întâmpinarea Domnului" din incinta Universității de Stat din Moldova au venit tineri ortodocși din diferite colțuri ale Republicii Moldova, care s-au adunat pentru a participa la un eveniment de totalizare a rezultatelor unui an de activitate, de mărturisire și...Încă o dată despre digitalizarea carnetelor de muncă

   Casa Națională de Asigurări Sociale realizează procesul de scanare a informației din carnetele de muncă pentru perioada de până la 01.01.1999. Instituția s-a conformat prevederilor Hotărârii Guvernului  nr. 426 din 15.05.2018 cu privire la unele aspecte ce țin de evidența stagiului de muncă.

   Conform hotărârii respective de Guvern, fiecare angajator este obligat să prezinte la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS), de la locul de înregistrare, carnetele de muncă ale persoanelor asigurate, angajate prin contract individual de muncă, persoanelor aflate în relații de muncă sau în alte forme de ocupare a forței de muncă în baza carnetului de muncă, care au avut perioade de activitate de muncă înainte de 1 ianuarie 1999, nu au atins încă vârsta de pensionare și nu primesc pensie pentru limită de vârstă în sistemul public de asigurări sociale.

   Amintesc că carnetele de muncă se depun de către angajator, în original, împreună cu o listă de angajați, în care se indică codurile personale de asigurări sociale CPAS sau codul IDNP. Casa teritorială primește de la angajatori carnetele de muncă în baza unui act de predare-primire, care se completează în două exemplare.

   Unul revine angajatorului, iar al doilea rămâne la CTAS.

   Modul și graficul de scanare a fost aprobat printr-un act normativ intern al Casei Naționale de Asigurări Sociale. Astfel, în rubrica "Pentru plătitorii de contribuții", compartimentul "Regulamente" poate fi găsit "Regulamentul privind scanarea informației din carnetele de muncă pentru perioada realizată până la 01.01.1999", aprobat prin Ordinul președintelui CNAS nr. 67-A din 18.05. 2018. Tot aici poate fi găsit și "Graficul de prezentare de către angajatori a carnetelor de muncă" la CTAS.

   Întru realizarea deplină a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426 din 15 mai 2018 "Cu privire la unele aspecte ce țin de evidența stagiului de muncă", Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) Rezina anunță persoanele fizice, care au realizat stagiu de muncă până la 01 ianuarie 1999, nu sunt angajate în câmpul muncii și nu au atins vârsta de pensionare să prezinte individual la CTAS carnetul de muncă pentru a fi scanată informația privind stagiul respectiv de muncă.

   Informația în cauză are drept scop completarea conturilor personale de asigurări sociale cu datele referitoare la stagiul de muncă realizat până la 1 ianuarie 1999.

   Pentru informații adiționale puteți apela numerele de telefoane: (0254) 2-39-61; (0254) 2-15-36 - persoane responsabile.

Tatiana BATISTÎ, șeful Direcției Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Rezina

 

Acasă

În sus