Dispoziție nr. 164-C din 14 noiembrie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice de secretar al Consiliului raional Rezina"    În temeiul art. 37-39, art. 53, alin. (1), art. 54, alin. (1, 4), art. 60, alin. (2, 3, 5, 7) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu modificările și completările ulterioare, pct. 54 (4), a...

Dispoziție nr. 163-C din 14 noiembrie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea datei-limită a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă"    În temeiul art. 51, alin. (3), (4), art. 53, alin. (1), lit. b), art. 54, alin. (1), (3), (4) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu modificările și completările ulterioare, pct. 46, lit. a) al R...

Încă o săptămână plină de evenimente

   În cadrul ședinței ope-rative din săptămâna curentă, prezidată de către președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, au fost puse în discuție cele mai relevante subiecte, realizate pe parcursul săptămânii precedente, dar și cele planificate spre realizare pentru actuala săptămână de către conducătorii structurilor Consiliului raional și cei ai serviciilor desconcentrate în teritoriu.    Astfel, șeful Direcției...Încă o dată despre digitalizarea carnetelor de muncă

   Casa Națională de Asigurări Sociale realizează procesul de scanare a informației din carnetele de muncă pentru perioada de până la 01.01.1999. Instituția s-a conformat prevederilor Hotărârii Guvernului  nr. 426 din 15.05.2018 cu privire la unele aspecte ce țin de evidența stagiului de muncă.

   Conform hotărârii respective de Guvern, fiecare angajator este obligat să prezinte la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS), de la locul de înregistrare, carnetele de muncă ale persoanelor asigurate, angajate prin contract individual de muncă, persoanelor aflate în relații de muncă sau în alte forme de ocupare a forței de muncă în baza carnetului de muncă, care au avut perioade de activitate de muncă înainte de 1 ianuarie 1999, nu au atins încă vârsta de pensionare și nu primesc pensie pentru limită de vârstă în sistemul public de asigurări sociale.

   Amintesc că carnetele de muncă se depun de către angajator, în original, împreună cu o listă de angajați, în care se indică codurile personale de asigurări sociale CPAS sau codul IDNP. Casa teritorială primește de la angajatori carnetele de muncă în baza unui act de predare-primire, care se completează în două exemplare.

   Unul revine angajatorului, iar al doilea rămâne la CTAS.

   Modul și graficul de scanare a fost aprobat printr-un act normativ intern al Casei Naționale de Asigurări Sociale. Astfel, în rubrica "Pentru plătitorii de contribuții", compartimentul "Regulamente" poate fi găsit "Regulamentul privind scanarea informației din carnetele de muncă pentru perioada realizată până la 01.01.1999", aprobat prin Ordinul președintelui CNAS nr. 67-A din 18.05. 2018. Tot aici poate fi găsit și "Graficul de prezentare de către angajatori a carnetelor de muncă" la CTAS.

   Întru realizarea deplină a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426 din 15 mai 2018 "Cu privire la unele aspecte ce țin de evidența stagiului de muncă", Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) Rezina anunță persoanele fizice, care au realizat stagiu de muncă până la 01 ianuarie 1999, nu sunt angajate în câmpul muncii și nu au atins vârsta de pensionare să prezinte individual la CTAS carnetul de muncă pentru a fi scanată informația privind stagiul respectiv de muncă.

   Informația în cauză are drept scop completarea conturilor personale de asigurări sociale cu datele referitoare la stagiul de muncă realizat până la 1 ianuarie 1999.

   Pentru informații adiționale puteți apela numerele de telefoane: (0254) 2-39-61; (0254) 2-15-36 - persoane responsabile.

Tatiana BATISTÎ, șeful Direcției Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Rezina

 

Acasă

În sus