BAC-2018: rezultate mai bune comparativ cu sesiunea precedentă

         În anul 2018, conform ordinului Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 413 din 02.04.2018 “Cu privire la instituirea Centrelor  de Bacalaureat, sesiunea 2018”, ordinul nr. 387 din 14.11.2017; nr. 46 din 23.01.2018  “Cu privire la aprobarea Programului de desfăşurare a sesiunii de examene-2018, în raionul Rezina au fost instituite 3 centre de BAC:          - L/t...

Dispoziție nr. 77 din 26.06.2018

”Cu privire la asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în perioada campaniei de recoltare a culturilor cerealiere  și leguminoase de grupa I, roada anului 2018” Vezi aici textul dispoziției, pag. 1 Vezi aici textul dispoziției, pag. 2

Dispoziție nr. 73 din 13.06.2018

”Cu privire la instituirea staff-ului raional pentru coordonarea desfășurării recoltării culturilor cerealiere și leguminoase de grupa I, roada anului 2018” Vezi aici textul dispozițieiBAC-2018: rezultate mai bune comparativ cu sesiunea precedentă

         În anul 2018, conform ordinului Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 413 din 02.04.2018 “Cu privire la instituirea Centrelor  de Bacalaureat, sesiunea 2018”, ordinul nr. 387 din 14.11.2017; nr. 46 din 23.01.2018  “Cu privire la aprobarea Programului de desfăşurare a sesiunii de examene-2018, în raionul Rezina au fost instituite 3 centre de BAC:

         - L/t "Alexandru cel Bun" din Rezina (preşedinte - Rusu Alexandra). Centrul a găzduit L/t "Ion Creangă" din Cuizăuca şi  L/t "Olimp" din Rezina  (56 de candidati);

         - L/t "Olimp" din Rezina (preşedinte - Gheorghiţa Veronica), a arondat instituţiile  L/t "Alexandru cel Bun" din Rezina  şi  L/t "Ioan Sârbu" din Ignăţei (88 de candidați);

         - L/t "Evrika" din Râbniţa (preşedinte - Cuiban Svetlana, 14 candidați). 

         În sesiunea de BAC-2018 s-au înscris 158 de candidaţi. Dintre ei:         

         - absolvenţi-2018 – 141 ( 37 - profil real, 104 - profil umanist). S-au prezentat la sesiune 100%. Au promovat examenele 112 dintre cei 141 de candidaţi sau 79,43%;

         - restanţieri – 17 ( 8-  profil  real, 9 - profil  umanist). S-au prezentat la sesiune 13 candidaţi sau 76,47%. Au promovat examenele 4 dintre cei 13 candidaţi prezenţi la sesiune sau 30,77%.

         Rata promovabilităţii (sesiunea de bază) la nivel de raion – 75,32% din numărul de absolvenţi înscrişi în sesiunea de BAC-2018. După % promovabilităţii, instituţiile se clasează în felul următor:

         - L/t "Evrika" din Râbniţa (14 candidati: 6 - profil  real, 8 - profil  umanişt) – 100%;

         - L/t "Ion Creangă" din Cuizăuca (12 candidati: 0 - profil  real, 12 - profil umanişt) – 91,67%;

         - L/t "Alexandru cel Bun" din Rezina (37 de candidati: 7 - profil  real, 30 - profil umanişt) – 85,29%;

         - L/t "Ioan Sârbu" din Ignăţei (51 de candidati: 20 - profil real, 31 - profil umanişt) – 76,32%;

         - L/t "Olimp" din Rezina  (44 de candidati: 12 - profil real, 32 - profil  umanist) – 67,44%.

         E de menţionat faptul că s-a mărit % promovabilităţii în sesiunea curentă cu:

         - 5,64% - promoţia 2018 în comparaţie cu promoţia 2017;

         - 11,89% - la nivel de raion în sesiunea de BAC-2018 în comparaţie cu rezultatele sesiunii de BAC-2017.

         Sesiunea suplimentară va fi organizată în perioada 16-23.07. 2018, în centrul republican de BAC. La această sesiune s-au înscris 36 de candidaţi. Tuturor mult succes!

Lilia LAZARI, șeful Direcţiei Învățământ, Tineret și Sport Rezina

Acasă

În sus