În siguranță la scăldat

             În sezonul estival crește numărul entuziaștilor de a se scălda în râul Nistru, bazine sau în iazurile din teritoriul raionului Rezina, motiv pentru care angajații Inspectoratului de Poliție Rezina lansează câteva recomandări pentru a preveni situațiile de înec. Este important de știut, că scăldatul nu este permis în bazine acvatice necunoscute și la adâncime, unde ar putea fi gropi și...

Felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului”!

Stimaţi  lucrători și veterani din domeniul medicinii și farmaceuticii din raionul Rezina!      Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului”, în numele Consiliului raional Rezina şi al meu personal, adresez  cele mai  sincere felicitări şi urări de bine tuturor medicilor, asistenților medicali, lucrătorilor farmaceutici și  personalului tehnic, precum şi veteranilor care au activat...

Muzica - valoroasă în viața omului

   Muzica însoțește omul pe tot parcursul vieții. O ramură a Culturii, în care poporul nostru s-a afirmat demult, este arta interpretării corale, care ne plasează alături de cele mai avansate popoare și culturi ale lumii.    Există în fiecare generație alese personalități, care se ridică din conformismul vieții cotidiene pentru a se face deschizători de drumuri pentru eternitate. Credem că în această pleiadă se încadrează, pe...Deciziile 2/1-2/15 ale ședinței Consiliului raional din 24 mai 2018

DECIZIE nr. 2/1 din 24 mai 2018, orașul Rezina

„Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Rezina”

 DECIZIE nr. 2/2 din 24 mai 2018, orașul Rezina

„Cu privire la modificarea componenței comisiilor consultative de specialitate”

 DECIZIE nr. 2/3 din 24 mai 2018, orașul Rezina

„Cu privire la aprobarea statelor de personal suplimentare ale Direcției Învățământ Tineret și Sport”

 DECIZIE nr. 2/4 din 24 mai 2018, orașul Rezina

„Cu privire la transmiterea în  locațiune a bunurilor din domeniul public"

 DECIZIE nr. 2/5 din 24 mai 2018, orașul Rezina

„Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2018”

 DECIZIE nr. 2/6 din 24 mai 2018, orașul Rezina

„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului raional Rezina şi utilizarea mijloacelor acestuia”

 DECIZIE nr. 2/7 din 24 mai 2018, orașul Rezina

„Cu privire la acordarea ajutoarelor financiare”

 DECIZIE nr. 2/8 din 24 mai 2018, orașul Rezina

„Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a organelor locale de arhitectură și urbanism ale raionului Rezina”

 DECIZIE nr. 2/9 din 24 mai 2018, orașul Rezina

„Cu privire la modificarea deciziei nr. 1/35 din 25.02.2004 ”Cu privire la fondarea Întreprinderii Municipale ”Biroul de Proiectare, Prospecțiuni și Servicii” al Consiliului raional Rezina”

DECIZIE nr. 2/10 din 24 mai 2018, orașul Rezina

„Cu privire la modificarea deciziei nr. 8/11 din 02.12.2003 „Cu privire la constituirea consiliului arhitectural-urbanistic raional Rezina”

DECIZIE nr. 2/11 din 24 mai 2018, orașul Rezina

„Cu privire la modificarea deciziei nr. 3/11 din 08.06.2004”

 DECIZIE nr. 2/12 din 24 mai 2018, orașul Rezina

„Cu privire la transmiterea în gestiune a Școlii-internat auxiliare din or. Rezina”

 DECIZIE nr. 2/13 din 24 mai 2018, orașul Rezina

„Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a unor bunuri Consiliilor locale”

 DECIZIE nr. 2/14 din 24 mai 2018, orașul Rezina

„Cu privire la stabilirea modalității de plată a indemnizației consilierilor raionali”

 DECIZIE nr. 2/15 din 24 mai 2018, orașul Rezina

„Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a unor bunuri Consiliului local Cuizăuca”

 

Vezi aici textul deciziilor

 

Acasă

În sus