Precizări referitoare la depunerea cererilor pentru reexaminarea pensiei începând cu 1 iulie 2020

        Ne adresăm către potenţialii beneficiari de această prestaţie socială, reiterând că ei pot depune solicitarea pe parcursul lunii iulie, pentru a primi pensia reexaminată din luna august, curent. De menţionat, că până la sfârşitul lunii curente mai sunt nouă zile pentru a depune dosarul pentru reexaminarea pensiei – 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 iulie....

Incubatorul de Afaceri din Rezina lansează campania de selectare a noilor rezidenți

        Oferim:         - 4  spații – oficii/spațiu de producere disponibile pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră (55,96 m², 20,75 m², 16,2 m² și 13,14 m²);         - infrastructură dezvoltată, utilități, pază, internet, acces liber 24/24 ore, 7/7 zile;         - servicii de consultanță și instruiri în domeniul...

Dispoziție 94-RU din 06 iulie 2020, orașul Rezina

„Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă” Vezi aici textul dispozițieiStructura culturilor agricole în raion în anul curent

  Campania semănatului  culturilor de primăvară în raion este finalizată. La majoritatea producătorilor agricoli finalizarea a coincis cu decada a II-a a lunii mai. Deja e posibil să facem bilanțul tuturor suprafețelor semănate atât în toamnă, cât și în primăvară, roada anului 2018.

  Din suprafața terenului arabil de peste 28 de mii ha în total pe raion, au fost semănate 26,9 mii ha sau 96 la sută. Terenuri nesemănate s-au acumulat în 21 de primării din raion, din diferite motive. Cele mai esențiale suprafețe nelucrate sunt în primăriile Ghiduleni și Bușăuca. Cauza principală constă în procesul de durată a defrișării fostelor plantații de pruni, sădiți în anii 1970-1980. Revenirea acestor terenuri în circuitul agricol, din punct de vedere tehnologic,  necesită o pregătire  deosebită, cu cheltuieli costisitoare.

  În principalele culturi semănate se regăsesc cerealierele, cu o suprafață de peste 16,2 mii ha sau cca 60 la sută din totalul terenurilor semănate. Pe primul loc este grâul cu 8,1 mii ha, apoi porumbul - peste 7,0 mii ha. Porumbul este cultivat,  în marea majoritate, pentru boabe, dar avem și agenți economici, care cultivă porumb pentru semințe.  Aceste semănături în anul curent ocupă circa 9 la sută din suprafața totală. Orzul s-a extins pe restul suprafeței.

  Un deosebit interes au avut producătorii pentru mazărea la boabe, semănând-o pe aproape 1,5 mii ha. Este una din cele mai majorate suprafețe din ultimii zece ani, în pofida riscului că e o cultură ce trebuie semănată primăvara devreme, iar condițiile din anul curent nu au fost atât de favorabile.

  Floarea-soarelui nu cedează porumbului, dimpotrivă. Producătorii noștri agricoli au semănat peste 7,4 mii ha, din care la semințe - cca 2 la sută.

  S-au dezis agricultorii de tutunărit, ramura în care a fost investit mult capital, dar și experiență. Dânșii explică că una din cauzele principale este prețul de comercializare foarte mic.

  Culturile furajere, preponderent lucerna, inclusiv cu cea din anii precedenți, abia ating nivelul de 0,5 mii ha. Șeptelul de animale existent este în raport direct cu poziția dată.

  În premieră în raion avem terenuri semănate cu in - 90 ha la un agent economic din primăria Horodiște. Iar în primăria Cinișeuți, un alt agent agricol a sădit 10 ha cu aluni, iar pe 27 ha - papură pentu brichete.

     Structura semănăturilor de facto nu respectă nici pe departe recomandările științei referitoare la asolamente. Țin să menționez, că producătorii anual cultivă producția care are cerere pe piață și mai puțină atenție acordă regulilor asolamentelor.

Vera CERNEGA, șeful Direcției Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru

Acasă

În sus