Precizări referitoare la depunerea cererilor pentru reexaminarea pensiei începând cu 1 iulie 2020

        Ne adresăm către potenţialii beneficiari de această prestaţie socială, reiterând că ei pot depune solicitarea pe parcursul lunii iulie, pentru a primi pensia reexaminată din luna august, curent. De menţionat, că până la sfârşitul lunii curente mai sunt nouă zile pentru a depune dosarul pentru reexaminarea pensiei – 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 iulie....

Incubatorul de Afaceri din Rezina lansează campania de selectare a noilor rezidenți

        Oferim:         - 4  spații – oficii/spațiu de producere disponibile pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră (55,96 m², 20,75 m², 16,2 m² și 13,14 m²);         - infrastructură dezvoltată, utilități, pază, internet, acces liber 24/24 ore, 7/7 zile;         - servicii de consultanță și instruiri în domeniul...

Dispoziție 94-RU din 06 iulie 2020, orașul Rezina

„Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă” Vezi aici textul dispozițieiLucrările agricole de primăvară sunt în toi

   Agricultura este una din ramurile economiei naționale cu cele mai mari riscuri. Sigur, de factorul uman depind în mare măsură rezultatele obținute, dar, indiscutabil, natura are cea mai mare influență. Nu a fost o excepție și primăvara anului curent. Din iarnă am trecut aproape la condițiile de vară. Cultivarea tradiționalelor culturi pentru raionul nostru - mazărea pentru boabe, orzul de primăvară etc, care se seamănă primăvara devreme, a devenit aproape  imposibilă.

   Culturile de toamnă, roada anului curent, au avut condiții favorabile de dezvoltare. La moment, cele trei culturi - grâul, orzul și rapița, ocupă peste 8,5 mii ha din terenurile arabile de 28,8 mii ha, gestionate de producătorii agricoli, sau 29, 5 la sută în asolamentul anului curent. În prezent, aceste culturi sunt fertilizate în proporție  de 80 la sută.

   Prin urmare, acum, primăvara, e necesar să semănăm peste 20,0 mii ha. Din practica anilor precedenți, fără a lua în calcul recomandările oamenilor de știință, pe care gestionarii terenurilor agricoli le ignoră în cele mai multe cazuri, ne așteptăm să avem semănate în jurul a 8,0 mii ha cu floarea-soarelui, porumb la boabe - 7,0 mii ha, precum și ale culturi.

   Conform datelor operative, acumulate din primării, în prezent, cu culturi de primăvară sunt semănate 7,4 mii ha sau 36 la sută din toată suprafața preconizată. Avem deja semănate cu porumb în jur de 2,0 mii ha, floarea-soarelui - 4,0 mii ha, mazăre - 0,8 mii ha, orz - 0,3 mii ha, ovăz - 0,2 mii ha etc.

   E în toi desfășurarea tuturor lucrărilor în livezi. Cele peste 1125 ha de plantații, sădite începând cu anii 2004-2005 și până în prezent, au fost tăiate în uscat sută la sută.

   Sunt efectuate operațiunile de protecție împotriva bolilor și dăunătorilor atât în livezi, cât și la culturile agricole.

   Intuiesc că visul principal de moment al tuturor producătorilor agricoli este o ploaie bună, curată de primăvară, multașteptată, pe care o merită din plin și le doresc din tot sufletul să se materializeze.

Vera CERNEGA, șeful Direcției Agricultură, Alimentație, Arhitectură  și Cadastru 

Acasă

În sus