Seminar informativ întru combaterea și prevenirea terorismului

     Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate a desfășurat astăzi, 19 aprilie, seminarul de informare cu referire la „Rolul Administrației Publice Locale în prevenirea terorismului”.      La seminar au participat conducerea raionului Rezina, primarii localităților din raion și reprezentanții serviciilor desconcentrate și descentralizate în teritoriu.      La începutul ședinței,...

Dispoziția nr. 48-C din 13 aprilie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea datei-limită a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă"     În temeiul art. 51, alin. (3), (4), art. 53, alin. (1), lit. b), art. 54, alin. (1), (3), (4) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu modificările și completările ulterioare,...

Președintele raionului apreciază rezultatele sportivilor rezineni

       În perioada 11-16 aprilie 2018, lotul naţional al Federaţiei de karate shotokan din Republica Moldova a participat la acea de-a 8-a ediţie a Campionatelor Europene de Karate Shotokan precum şi la acea de-a 8-a ediţie a Cupei Europene ”Kohai European Cup”, care s-a desfăşurat în oraşul Dabrowa Gornicza, Polonia.      Sportivii din Republica Moldova au avut o prestaţie remarcabilă  si la acest Campionat European,...Efortul și atitudinea corespunzătoare dau rezultate pe potrivă

            Recent, elevii Școlii de Muzică pentru Copii din Rezina și-au demonstrat abilitățile în cadrul ediției 2018 a tradiționalului Concurs „Tânărul interpret”. După cum ne-a comunicat directorul Mihai Todei, în spectacol au participat elevii celor patru secțiuni ale instituției – „Instrumente cu corzi”, „Instrumente aerofone”, „Pian” și „Instrumente populare”, demonstrând rezultate frumoase, care s-au dorit a fi și confirmare a bunei pregătiri, dar și o totalizare a activității din timpul anului.

            În urma evoluării copiilor, au fost făcute totalurile, care au reliefat următorii învingători:

            1. Secțiunea „Instrumente cu corzi”, clasele inferioare:

            - locul I – Salomeia Grigoriță;

            - locul II – Alexandra Boldișor;

            „Instrumente cu corzi”, clasele gimnaziale:

            - locul I – Ionela Rusu;

            - locul II - Ana Grigoriță;

            - locul III – Emil Solovei. Toți învingătorii numiți sunt discipolii pedagogului Maria Ciolan.

            2. Secțiunea „Instrumente aerofone”, clasele inferioare:

            - locul I – Simion Corcevoi (nai);

            - locul II – Mădălin Stog (nai);

            - locul III – Olga Dragoman (flaut). Acești elevi au înregistrat rezultate frumoase, fiind îndrumați de pedagogul Ion Nistor.

            3. Secțiunea „Pian”, clasele inferioare:

            - locul I – Cristalina Meleșinschi, Mihaela Stăvilă;

            - locul III – Virginia Pavliuc;

            „Pian”, clasele gimnaziale:

            - locul I – Vitalina Sașco;

            - Locul II – Emanuela Rotaru, Patricia Rotari;

            - locul III – Valentina Sorocolet. Învingătorii sunt elevii pedagogului Galina Loscutova.

            4. Secțiunea „Instrumente populare”, clasele inferioare:

            - locul I – Mihai Platon (acordeon, pedagog – Veaceslav Tiosa);

            - locul II – Mihai Borinschi (acordeon, pedagog – Veaceslav Tiosa);

            - locul III – Vitalie Vizitiu (acordeon, pedagog – Veaceslav Milicov);

            „Instrumente populare”, clasele gimnaziale:

            - locul II – Mihai Racu, Mihai Șeremet (acordeon, pedagog – Veaceslav Milicov).

           Bravo pentru elevi și profesori, succese mari pe mai departe în lumea muzicii!

Pentru conformitate – Aculina POPA

           

 

Acasă

În sus