Precizări referitoare la depunerea cererilor pentru reexaminarea pensiei începând cu 1 iulie 2020

        Ne adresăm către potenţialii beneficiari de această prestaţie socială, reiterând că ei pot depune solicitarea pe parcursul lunii iulie, pentru a primi pensia reexaminată din luna august, curent. De menţionat, că până la sfârşitul lunii curente mai sunt nouă zile pentru a depune dosarul pentru reexaminarea pensiei – 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 iulie....

Incubatorul de Afaceri din Rezina lansează campania de selectare a noilor rezidenți

        Oferim:         - 4  spații – oficii/spațiu de producere disponibile pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră (55,96 m², 20,75 m², 16,2 m² și 13,14 m²);         - infrastructură dezvoltată, utilități, pază, internet, acces liber 24/24 ore, 7/7 zile;         - servicii de consultanță și instruiri în domeniul...

Dispoziție 94-RU din 06 iulie 2020, orașul Rezina

„Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă” Vezi aici textul dispozițieiRoada bună începe de la materialul semincer de calitate

   Se apropie lucrările de primăvară, semănatul culturilor agricole și comercianții deja propun spre vânzare întreg spectrul de material semincer. Semințele culturilor agricole sunt purtătoare ale caracterelor biologice și economice ale plantelor, de aceea recolta este în dependență directă de calitatea semințelor încorporate în sol.

   În acest context, specialiștii Direcției raionale pentru Siguranța Alimentelor Rezina vin cu unele precizări referitoare la procesul de comercializare a semințelor și a materialului săditor. Toate acestea - pentru a spori vigilența populației, a agricultorilor mari și mici la procurare și pentru a evita neplăcerile și ilegalitățile.

   În primul rând, pentru a fi siguri, cumpărătorii trebuie să procure semințele doar de la comercianții autorizați - din magazinele specializate, de la producătorii înregistrați.

   Informația despre toți agenții economici înregistrați în domeniul producerii, prelucrării și comercializării semințelor o puteți găsi pe pagina web a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor www.ansa.gov.md, la rubrica "Informații publice - Direcția Control Semincer", unde este publicat Registrul agenților economici înregisrați pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor și materialului săditor (actualizat la 26.01.2018).

   Totodată, Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor  Rezina dispune de informație despre cantitatea de semințe a culturilor de primăvară, propusă spre comercializare de agenții economici în anul 2018, informație pe care o putem oferi tuturor doritorilor.

   În al doilea rând, indiferent de cantitatea semințelor procurate, cereți un bon de plată, o factură fiscală și, obligatoriu, un certificat de calitate. În caz contrar, agricultorii nu veți putea apela la instanțele de judecată pentru a vă face dreptate. Când sunt cumpărate semințe pentru suprafețe mai mari, se recomandă întocmirea unui contract de vânzare-cumpăra­re.

   Vă informăm și despre cerințele specifice fața de comercializarea semințelor:

   - comercializarea semințelor se efectuează în baza Certificatului de calitate, eliberat de ANSA sau de diviziunea teritorială a producătorilor. Acest document conține informații despre solicitantul testului de calitate, specie și soi, numărul lotului, indicii de calitate și perioda validității rezultatelor, termenul în care este permisă comercializarea;

   - comercializarea semințelor este admisă în containere originale sigilate (plicuri, pachete mici, saci, containere metalice). Reambalarea materialului semincer se efectuează cu avizul favorabil și sub supravegherea inspectorilor responsabili de controlul semincer;

   - etichetarea loturilor de semințe este obligatorie. Etichetele vor conține următoarele informații:

   a) denumirea producătorului, țara producătore;

   b) denumirea autorității de certificare;

   c) denumirea speciei și soiului;

   d) numărul lotului, care este respectat și în Certificatul de calitate a semințelor;

   e) anul producerii și/sau certificării;

   f) cantitatea de semințe în container (masa semințe-lor sau numărul unitar de semințe);

   g) data de ambalare;

   h) numărul unic de identificare a etichetei sau a containerului;

   - semințele tratate se comercializează doar în containere, care vor fi marcate printr-o inscripție de avertisment. Prezentarea informațiilor privind componența chimică sau substanța activă în preparatul utilizat este obligatorie.

   Comercializarea materialului săditor pomicol și bacifer se efectuează în baza Certificatului de Valoare Biologică, eliberat de către inspectorul teritorial responsabil de certificarea materialului săditor.

   Materialul săditor se comercializează în snopi etichetați, etichetele vor conține următoarele informații obligatorii:

   a) denumirea producătorului și țara producătoare;

   b) denumirea autorității de certificare;

   c) denumirea speciei, soiului (sau a clonei, după caz) și a portaltoiului;

   d) seria etichetei;

   e) anul producerii și/sau certificării;

   f) cantitatea de bucăți în snop;

   g) numărul unic de identificare a etichetei sau a snopului.

Valentin BOTNARI, șeful Direcției rationale pentru Siguranța Alimentelor Rezina

 

Acasă

În sus