Dispoziție nr. 164-C din 14 noiembrie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice de secretar al Consiliului raional Rezina"    În temeiul art. 37-39, art. 53, alin. (1), art. 54, alin. (1, 4), art. 60, alin. (2, 3, 5, 7) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu modificările și completările ulterioare, pct. 54 (4), a...

Dispoziție nr. 163-C din 14 noiembrie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea datei-limită a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă"    În temeiul art. 51, alin. (3), (4), art. 53, alin. (1), lit. b), art. 54, alin. (1), (3), (4) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu modificările și completările ulterioare, pct. 46, lit. a) al R...

Încă o săptămână plină de evenimente

   În cadrul ședinței ope-rative din săptămâna curentă, prezidată de către președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, au fost puse în discuție cele mai relevante subiecte, realizate pe parcursul săptămânii precedente, dar și cele planificate spre realizare pentru actuala săptămână de către conducătorii structurilor Consiliului raional și cei ai serviciilor desconcentrate în teritoriu.    Astfel, șeful Direcției...Eleonora Graur – „Omul anului-2017” în categoria ”Administrare publică”

         Chiar dacă s-a produs pe finalul ședinței operative din dimineața zilei de luni, momentul a fost capabil să le eclipseze pe celelalte: raportări, planuri, pe alocuri – probleme, dar și soluții. Vorba e că, odată ce au aflat vestea, toți cei prezenți s-au grăbit s-o felicite pe președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, cu prilejul obținerii titlului de „Omul anului-2017” în categoria „Administrare publică” a concursului anunțat de către revista „VIP magazin”. Cuvintele și florile din partea colegilor au emoționat-o plăcut pe președinte, care nu a întârziat să mulțumească și să menționeze că premiul „e al nostru, al tuturor, deoarece de unul singur, fără echipă, nu reușești prea multe”. A fost un moment plăcut pentru toată lumea, moment imortalizat într-o imagine fotografică.

         Iar acum - despre aspectele discutate în ședința operativă. Potrivit Angelei Racu, șeful Secției Cultură, în pararlel cu întrunirile metodice pentru angajații caselor și căminelor de cultură, ai bibliotecilor, în săptămâna curentpă se va desfășura un șir de activități, generate de ziua de naștere a poetului Grigore Vieru, de aniverasea retragerii trupelor sovietice din Afganistan etc.

         Angajații Direcției Învățământ, Tineret și Sport sunt preocupați cu precădere de pregătirea și desfășurarea cu succes a olimpiadelor școlare, prima etapă a cărora s-a consumat în zilele trecute de odihnă.

         Direcția Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadstru (DAAAC) va desfășura tradiționalul seminar pentru legumicultori. Vera Cernega, șeful DAAAC, a amintit și despre faptul că 4 dintre cei 12 agenți economici, care s-au arătat disponibili să-l ajute pe un alt agent economic din primăria Mincenii de Jos, care a suferit de pe urma unui incendiu, și-au onorat promisiunile și i-au venit în ajutor.  

         Președintele raionului, Eleonora Graur, a vorbit despre deplasările pe care le preconizează în teritoriu pe parcursul acestei săptămâni. Astfel, miercuri, la ora 12.00, președintele, însoțită de reprezentanții mai multor structuri ale Consiliului raional și ale serviciilor desconcentrate în teritoriu (cele, pe care le vor solicita cetățenii), se va deplasa în primăria Sârcova. A doua zi, joi, dumneaei va merge în primăria Solonceni (ora 09.00) și primăria Mateuți (ora 12.00).

         Pe parcursul săptămânii trecute, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Rezina, care are în evidență 468 de șomeri, a conlucrat cu mai mulți primari, pe care i-a informat referitor la procesul de luare în evidență a persoanelor fără lucru, antrenarea șomerilor în lucrări publice etc. Totodată, pentru o mai bună și eficientă colaborare, angajații agenției le-au solicitat primarilor lista agenților economici din teritoriul fiecărei primării. În săptămâna curentă, la AOFM Rezina va fi desfășurată o ședință a Clubului Muncii, la care vor participa tineri cu vârste de 16-29 de ani. Ei vor fi ascultați, iar ulterior li se vor stabili cursuri de perfecționare, așa, încât să-și poată găsi mai ușor un loc de lucru.

         Președintele raionului i-a solicitat lui Veaceslav Curecheru, inspector al Inspecției Energetice Teritoriale Orhei, o informație amplă despre prescripțiile înaintate anterior consumatorilor de curent electric și despre procesul de lichidare a neajunsurilor depistate.         

         Potrivit medicului-epidemiolog la Centrul de Sănătate Publică Rezina, Vladimir Sinchevici, în raion crește numărul infecțiilor respiratorii acute – pe parcursul săptămânii trecute au fost înregistrate 99 de cazuri, „ne apropiem de pragul epidemic. Situația s-ar putea agrava în cazul răcirii timpului”, a mai spus medicul.

         Din acest an, gospodăriile țărănești, pentru prma dată, sunt incluse în planurile de control ale Inspecției Muncii. Despre aceasta a comunicat inspectorul principal în cadrul ITM Orhei, Liliana Gherman, menționând că, începând cu săptămâna curentă, va efectua vizite de control în gospodăriile țărănești din teritoriul raionului.

         Angajații Casei Teritoriale de Asigurări Sociale au primit în audiență peste 20 de persoane, au examinat peste 40 de adresări în scris și au întocmit 23 de răspunsuri la solicitări anterioare, pentru 51 de persoane au efectuat modificări în contul persional de asigurări sociale, pentru 124 de solicitanți a fost stabilită o prestație socială. Tatiana Batistî, șeful Direcției CTAS Rezina, a ținut să mai informeze și despre faptul că de la începutul anului, declarațiile de venit și BASS sunt recepționate de Direcția Deservire Fiscală, iar foile de boală – examinate de Inspecția Muncii.

         O veste frumoasă a adus celor prezenți Ghenadie Moiseenco, șeful Secției Situații Excepționale – la finele săptămânii trecute, Panteleimon Iftodi, elev în clasa a IX-a la Gimnaziul Horodiște, a primit, din partea Ministerului de Interne al Republiciii Moldova, medalia pentru vitejie în caz de situații excepționale și un premiu bănesc. Amintim că anume cu ajutorul acestui băiat a fost găsită persoana dispărută la Țâpova în anul trecut.

         Direcția Deservire Fiscală Rezina, în paralele cu obligațiunile zilnice, va fi antrenată și în desfășurarea Campaniei de informare „Fii onest, transportă legal!”, cu popularizarea legislației și distribuirea pliantelor la temă.

         Potrivit lui Vasile Gobjilă, secretarul Consiliului raional, este în curs de pregătire ședința ordinară a forului legislativ raional.

         Și precum menționam la începutul materialului, nota de final a ședinței operative a fost una de sărbătoare, felicitări și mulțumiri.

Aculina POPA

         

Acasă

În sus