Dispoziție nr. 164-C din 14 noiembrie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice de secretar al Consiliului raional Rezina"    În temeiul art. 37-39, art. 53, alin. (1), art. 54, alin. (1, 4), art. 60, alin. (2, 3, 5, 7) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu modificările și completările ulterioare, pct. 54 (4), a...

Dispoziție nr. 163-C din 14 noiembrie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea datei-limită a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă"    În temeiul art. 51, alin. (3), (4), art. 53, alin. (1), lit. b), art. 54, alin. (1), (3), (4) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu modificările și completările ulterioare, pct. 46, lit. a) al R...

Încă o săptămână plină de evenimente

   În cadrul ședinței ope-rative din săptămâna curentă, prezidată de către președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, au fost puse în discuție cele mai relevante subiecte, realizate pe parcursul săptămânii precedente, dar și cele planificate spre realizare pentru actuala săptămână de către conducătorii structurilor Consiliului raional și cei ai serviciilor desconcentrate în teritoriu.    Astfel, șeful Direcției...Inspectoratul de Poliție Rezina a prezentat totalurile activității în anul 2017

     Ieri, în incinta Sălii mici a Palatului raional de Cultură ,,Nicolae Lupov” din Rezina, Inspectoratul de Poliție (IP) a prezentat o totalizare a activității realizate în perioada anului 2017.

     Ședința a fost prezidată de către șeful IP Rezina, Igor Botea,  cu participarea: președintelui raionului Rezina, Eleonora Graur, vicepreședintelui raionului în probleme de mediu și dezvoltare regională, Andrei Godoroja, procurorului raionului, Ion Bernaz, șefului Penitenciarului nr. 17, Ion Panaite, a unor șefi ai serviciilor desconcentrate, primari și reprezentanți ai societății civile.

     În debutul ședinței, Igor Botea a adus la cunoștința tuturor motivul întrunirii - prezentarea totalurile activității pentru perioada celor 12 luni ale anului 2017. A îndemnat prezența ca, pe parcursul ședinței de raportare, dacă apar întrebări, să le adreseze pentru a face lumină și a începe anul 2018 cu bine.

     Astfel, în perioada de raport, activitatea IP Rezina a fost concentrată asupra organizării și îndeplinirii sarcinilor înaintate de către conducerea MAI și IGP, realizării obiectivelor trasate în cadrul programelor de stat, strategiilor și planurilor naționale, accentul fiind pus pe demascarea grupărilor criminale, combaterea traficului de ființe umane și narcomaniei, relevarea delictelor de ordin economico- financiar  și menținerea securității publice, acțiuni care au menirea de a contribui la crearea condițiilor optime pentru buna desfășurare a activităților sociale și economice în țară.

     La fel, au  menționat că vor realiza și în continuare cu succes toate sarcinile dispunând de un înalt grad de profesionalism, conștiință civică maturizată, în condițiile respectării întocmai a legislației în vigoare, demnității umane prin manifestarea unei discipline exemplare în realizarea obligațiunilor funcționale, iar conlucrarea la un nivel înalt cu reprezentanții administrației publice locale, reacționarea promptă la apelurile cetățenilor, soluționarea obiectivă a problemelor sesizate, informarea corespunzătoare, precum și asistență acordată în situațiile de criză vor constitui obiectivele principale în activitate.

     Președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, a precizat că apreciază activitatea Inspectoratului de Poliție Rezina, apreciază schimbările care s-au făcut în ultima perioadă, odată cu remanierile la nivel de conducere a IP. A mai accentuat că și-a dorit ca primarii și cetățenii să fie prezenți într-un număr mai mare la ședința de totalizare a activității, pentru a afla chiar din prima sursă informația și de a exclude toate nedumeririle ce apar pe parcurs.

     Colaboratorilor de poliție președintele raionului le-a dorit să aibă o conlucrare mai bună cu primarii din localitățile raionului, dar și cu directorii instituțiilor de învățământ. Își dorește ca prioritățile pentru anul 2018 să fie puse corect, să demonstreze implicare la maxim, care să fie una rezultativă. Le-a dorit tuturor succes în activitatea pe care o desfășoară și i-a asigurat de susținere și buna conlucrare cu asministrația publică locală și în continuare.

     
La finele ședinței, în semn de recunoștință, au fost menționați cu diplome de mulțumire 2 angajați ai Inspectoratului de Poliție Rezina și postul local de televiziune.

     Conform statelor de organizare ale Inspectoratului General al Poliției, în cadrul IP Rezina este stabilit efectivul-limită în număr de 99 de unități, dintre care corpul de ofițeri - 71, corpul de subofițeri - 24 și salariați civili - 4. La finele perioadei de raport 9 funcții erau vacante.

 

 

Acasă

În sus