În siguranță la scăldat

             În sezonul estival crește numărul entuziaștilor de a se scălda în râul Nistru, bazine sau în iazurile din teritoriul raionului Rezina, motiv pentru care angajații Inspectoratului de Poliție Rezina lansează câteva recomandări pentru a preveni situațiile de înec. Este important de știut, că scăldatul nu este permis în bazine acvatice necunoscute și la adâncime, unde ar putea fi gropi și...

Felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului”!

Stimaţi  lucrători și veterani din domeniul medicinii și farmaceuticii din raionul Rezina!      Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului”, în numele Consiliului raional Rezina şi al meu personal, adresez  cele mai  sincere felicitări şi urări de bine tuturor medicilor, asistenților medicali, lucrătorilor farmaceutici și  personalului tehnic, precum şi veteranilor care au activat...

Muzica - valoroasă în viața omului

   Muzica însoțește omul pe tot parcursul vieții. O ramură a Culturii, în care poporul nostru s-a afirmat demult, este arta interpretării corale, care ne plasează alături de cele mai avansate popoare și culturi ale lumii.    Există în fiecare generație alese personalități, care se ridică din conformismul vieții cotidiene pentru a se face deschizători de drumuri pentru eternitate. Credem că în această pleiadă se încadrează, pe...Deciziile 6/1-6/38 ale ședinței Consiliului raional Rezina din 06 decembrie 2017

DECIZIE nr. 6/1 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

„Cu privire la înființarea Centrului de Tineret Rezina”

 

DECIZIE nr. 6/2 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat privind dezvoltarea centrelor de tineret”

 

DECIZIE nr. 6/3 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului raional al Tinerilor”

 

DECIZIE nr. 6/4 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la acordarea ajutoarelor financiare”

 

DECIZIE nr. 6/5 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă”

 

DECIZIE nr. 6/6 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la modificarea Regulamentului de stabilire a premiilor persoanelor cu funcții de demnitate publică”

 

DECIZIE nr. 6/7 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la transmiterea în gestiune a Școlii-internat sanatoriale Cinișeuți”

 

DECIZIE nr. 6/8 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la rezultatele audierilor publice referitor la denumirea Palatului raional de Cultură”

 

DECIZIE nr. 6/9 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale”

 

DECIZIE nr. 6/10 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la transmiterea unor bunuri”

 

DECIZIE nr. 6/11 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la transmiterea unor bunuri și documente confirmative referitoare la reparația Palatului raional de Cultură”

 

DECIZIE nr. 6/12 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea Instituțiilor  Publice de Învățământ”

 

DECIZIE nr. 6/13 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea IP l/t ,,Alexandru cel Bun”, or. Rezina

 

DECIZIE nr. 6/14 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea ÎM ,,Biroul Proiectări, Prospecțiuni și Servicii”

 

DECIZIE nr. 6/15 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

„Cu  privire la executarea bugetului  raional pentru primul semestru al anului 2017”

 

DECIZIE nr. 6/16 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2017”

 

DECIZIE nr. 6/17 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017”

 

DECIZIE nr. 6/18 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în prima lectură”

 

DECIZIE nr. 6/19 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a unor bunuri”

 

DECIZIE nr. 6/20 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea Direcției Finanțe”

 

DECIZIE nr. 6/21 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la reorganizarea și schimbarea statutului IP Gimnaziul Bușăuca în IP Gimnaziul-grădiniță Bușăuca”

 

DECIZIE nr. 6/22 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la lichidarea Instituției Publice Școala Primară Țahnăuți”

 

DECIZIE nr. 6/23 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea reţelei raionale de învăţămînt pentru anul de studii 2017-2018”

 

DECIZIE nr. 6/24 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea mărimii indemnizaţiei de conducere pentru funcțiile didactice de conducere din instituţiile de învăţământ”

 

DECIZIE nr. 6/25 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea Direcției Învățământ, Tineret și Sport”

 

DECIZIE nr. 6/26 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea DÎTS de la T/O

,,Nistru” Saharna”

 

DECIZIE nr. 6/27 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea taxei pentru instruirea în şcoala raională de muzică şi arte

plastice pentru anul de studii 2017-2018”

 

DECIZIE nr. 6/28 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea Secției Cultură”

 

DECIZIE nr. 6/29 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de organiarea și funcționare al IMSP Centrul de Sănătate Rezina”

 

DECIZIE nr. 6/30 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la pregătirea şi desfăşurarea lucrului de luare în evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2002”

 

DECIZIE nr. 6/31 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la activităţile de încorporare a cetăţenilor născuţi în anii 1991-2000 în serviciul militar în termen, cu termen redus şi cel civil în anul  2018”

 

DECIZIE nr. 6/32 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei”

 

DECIZIE nr. 6/33 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la modificarea deciziei nr. 3/11 din 08.06.2004

 

DECIZIE nr. 6/34 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea listei Bunurilor imobile proprietate publică a UAT Consiliul raional Rezina

 

DECIZIE nr. 6/35 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului Președintelui raionului Rezina”

 

DECIZIE nr. 6/36 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la transmiterea unor bunuri din gestiunea Aparatului Președintelui”

 

DECIZIE nr. 6/37 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la transmiterea unor bunuri (lucrări de reparație)”

 

DECIZIE nr. 6/38 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea strategiei raionale ,,Foaia de parcurs în dezvoltarea fotbalului”

 

 

Vezi aici textul deciziilor 6/1-6/38 din 06.12.2017

Vezi aici Anexa la Decizia 6/17 din 06.12.2017

Vezi aici Anexa la Decizia 6/23 din 06.12.2017

 

 

Acasă

În sus