Stimați lucrători din sfera protecției sociale a populației din raionul Rezina!

     A treia duminică din luna septembrie îmi oferă un prilej deosebit de a vă felicita cu ocazia sărbătorii profesionale. Instituirea acestei sărbători denotă importanța și măreția meseriei pe care o exercitați zi de zi în folosul comunității și față de persoanele care au nevoie de grijă și atenție deosebită.     Îmi exprim întreaga recunoștință pentru aportul la dezvoltarea serviciilor de asistență și protecție socială. Apreciez înal...

Comisia pentru Protecția Copilului din raionul Rezina, în ședință extraordinară

   La finele săptămânii trecute, pe o rețea de socializare a fost publicat un video, în care o mamă, cu vârsta de 27 de ani, își impunea copilul de doar 3 ani să se stranguleze. Gravul incident a avut loc sâmbătă, 07 septembrie 2019, în satul Peciște din raionul Rezina.    Ceva mai târziu a fost alertată poliția, aceasta intervenind la timp. Potrivit Ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Rezina, femeia...

"Dinamo" din Cuizăuca a câștigat Campionatul raionului la fotbal, ediția 2019

    Sfârșitul lunii august a adus cu sine și finala Campionatului raionului Rezina la fotbal, ediția a XVI-ea. Astfel, după ce, începând cu 05 mai curent, în fiecare zi de duminică, membrii echipelor și amatorii sportului-rege au savurat din plin feeria meciurilor disputate în localitățile raionului, ziua de 25 august a pus față-n față cei mai puternici participanți în actuala ediție a Campionatului. Atât finala mică, cât...Deciziile 6/1-6/38 ale ședinței Consiliului raional Rezina din 06 decembrie 2017

DECIZIE nr. 6/1 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

„Cu privire la înființarea Centrului de Tineret Rezina”

 

DECIZIE nr. 6/2 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat privind dezvoltarea centrelor de tineret”

 

DECIZIE nr. 6/3 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului raional al Tinerilor”

 

DECIZIE nr. 6/4 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la acordarea ajutoarelor financiare”

 

DECIZIE nr. 6/5 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă”

 

DECIZIE nr. 6/6 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la modificarea Regulamentului de stabilire a premiilor persoanelor cu funcții de demnitate publică”

 

DECIZIE nr. 6/7 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la transmiterea în gestiune a Școlii-internat sanatoriale Cinișeuți”

 

DECIZIE nr. 6/8 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la rezultatele audierilor publice referitor la denumirea Palatului raional de Cultură”

 

DECIZIE nr. 6/9 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale”

 

DECIZIE nr. 6/10 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la transmiterea unor bunuri”

 

DECIZIE nr. 6/11 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la transmiterea unor bunuri și documente confirmative referitoare la reparația Palatului raional de Cultură”

 

DECIZIE nr. 6/12 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea Instituțiilor  Publice de Învățământ”

 

DECIZIE nr. 6/13 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea IP l/t ,,Alexandru cel Bun”, or. Rezina

 

DECIZIE nr. 6/14 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea ÎM ,,Biroul Proiectări, Prospecțiuni și Servicii”

 

DECIZIE nr. 6/15 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

„Cu  privire la executarea bugetului  raional pentru primul semestru al anului 2017”

 

DECIZIE nr. 6/16 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2017”

 

DECIZIE nr. 6/17 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017”

 

DECIZIE nr. 6/18 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în prima lectură”

 

DECIZIE nr. 6/19 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a unor bunuri”

 

DECIZIE nr. 6/20 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea Direcției Finanțe”

 

DECIZIE nr. 6/21 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la reorganizarea și schimbarea statutului IP Gimnaziul Bușăuca în IP Gimnaziul-grădiniță Bușăuca”

 

DECIZIE nr. 6/22 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la lichidarea Instituției Publice Școala Primară Țahnăuți”

 

DECIZIE nr. 6/23 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea reţelei raionale de învăţămînt pentru anul de studii 2017-2018”

 

DECIZIE nr. 6/24 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea mărimii indemnizaţiei de conducere pentru funcțiile didactice de conducere din instituţiile de învăţământ”

 

DECIZIE nr. 6/25 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea Direcției Învățământ, Tineret și Sport”

 

DECIZIE nr. 6/26 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea DÎTS de la T/O

,,Nistru” Saharna”

 

DECIZIE nr. 6/27 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea taxei pentru instruirea în şcoala raională de muzică şi arte

plastice pentru anul de studii 2017-2018”

 

DECIZIE nr. 6/28 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea Secției Cultură”

 

DECIZIE nr. 6/29 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de organiarea și funcționare al IMSP Centrul de Sănătate Rezina”

 

DECIZIE nr. 6/30 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la pregătirea şi desfăşurarea lucrului de luare în evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2002”

 

DECIZIE nr. 6/31 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la activităţile de încorporare a cetăţenilor născuţi în anii 1991-2000 în serviciul militar în termen, cu termen redus şi cel civil în anul  2018”

 

DECIZIE nr. 6/32 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei”

 

DECIZIE nr. 6/33 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la modificarea deciziei nr. 3/11 din 08.06.2004

 

DECIZIE nr. 6/34 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea listei Bunurilor imobile proprietate publică a UAT Consiliul raional Rezina

 

DECIZIE nr. 6/35 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului Președintelui raionului Rezina”

 

DECIZIE nr. 6/36 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la transmiterea unor bunuri din gestiunea Aparatului Președintelui”

 

DECIZIE nr. 6/37 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la transmiterea unor bunuri (lucrări de reparație)”

 

DECIZIE nr. 6/38 din 06 decembrie 2017, orașul Rezina

,,Cu privire la aprobarea strategiei raionale ,,Foaia de parcurs în dezvoltarea fotbalului”

 

 

Vezi aici textul deciziilor 6/1-6/38 din 06.12.2017

Vezi aici Anexa la Decizia 6/17 din 06.12.2017

Vezi aici Anexa la Decizia 6/23 din 06.12.2017

 

 

Acasă

În sus