Dispoziție nr. 133 din 07.12.2018, orașul Rezina

„Cu privire la organizarea concursului de ocupare a funcțiilor vacante de șef al IMSP Centrele de Sănătate autonome Mateuți, Cinișeuți, Ignăței și Pripiceni-Răzeși” Vezi aici textul dispoziției

Consiliul de Sănătate Publică Rezina s-a întrunit în ședință

         Promovarea obiectivelor prioritare în sănătatea publică de către unitățile administrativ-teritoriale, corelarea activităților instituțiilor medicale și farmaceutice teritoriale, sporirea calității asistenței medicale, asigurarea unei bune colaborări intersectoriale în domeniul sănătății, la nivel teritorial – sunt doar câțiva dintre pilonii de bază, invocați la construirea unui organ consultativ pe lângă...

Zilele de 24 și 31 decembrie vor fi de odihnă, iar 8 și 15 decembrie – lucrătoare

        În scopul organizării optime a timpului de muncă și odihnă în luna decembrie 2018, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (5) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003, Hotărârii Guvernului RM nr. 89 din 24.01.2018, se consideră zile lucrătoare zilele de 8 și 15 decembrie 2018, iar 24 și 31 decembrie 2018 sunt considerate zile de odihnă.Invitație la spectacolul folcloric „De la lume adunate...”

        E o bună practică ca în ziua de luni a fiecărei săptămâni să fie organizată ședința operativă, unde sunt discutate cele mai importante activități desfășurate de angajații serviciilor desconcentrate, dar și ai angajaților subdiviziunilor Consiliului raional.

        În debutul ședinței din lunea curentă, președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, a salutat prezența tuturor în sală și a mulțumit tuturor pentru implicare și participarea activă la  Concertul de caritate în susținerea tinerelor talente din raionul Rezina, organizat de către Centrul Filantropic „Steaua de cristal”, cu genericul „De la inimă la inimă”.

        Apoi, cei prezeți s-au expus pe marginea activităților desfășurate. Șeful Agenției de Ocupare a Forței de Muncă a raionului Rezina, Ana Negură, a activat în regim obișnuit, conform planului stabilit. Numărul șomerilor înregistrați de la începutul anului constituie 690 de persoane. Pe parcursul perioadei de raportare, în căutarea unui loc de muncă s-au adresat oficial 15 persoane. Numărul șomerilor în evidența agenției este de 386. În această perioadă au fost eliberate și 13 repartizări de angajare în câmpul muncii.

        În contextul consemnării zilei de 3 decembrie (Ziua Internațională a Persoanrlor cu Dizabilități), dar și în scopul creșterii șanselor de integrare profesională a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, în colaborare cu partenerii localii ai AOFM, urmau să organizeze seminare informative, mese rotunde pentru persoanele cu dizabilități, care sunt în căutarea unui loc de muncă.

        Pe parcursul săptămânii, Alina Chirtoacă, medic șef al Centrului de Sănătate Publică Rezina, a activat conform planului anual. Populația raionului, în special fetele cu anii de naștere 2007-2008, vor beneficia de vaccin anti HPV (papiloma virus uman). Medicii de familie, ginecologii, asistenții medicali, responsabili de imunizare, au fost instruiți în cadrul unui seminar desfășurat în raionul Șoldănești, referitor la administrarea corectă a noului vaccin contra infecției provocate de Papiloma virus uman.

        Monitorizarea săptămânală a infecțiilor acute a căilor respiratorii, gripei denotă o dinamică relativ stabilă, pneumoniile se mențin pe poziție înaltă 10-15 cazuri, în special la copii. Cazuri de gripă depistate și declarate nu sunt, ceea ce se datorează imunoprofilaxiei eficiente a populației contra gripei.

        Șeful Direcției pentru Statistică a raionului Rezina, Ala Budurin, a menționat că până la moment programul de activitate este îndeplinit integral. Rapoartele statistice, financiare, chestionarele, anchetele sunt colectate, verificate, prelucrate, validate și expediate la BNS conform programului lucrărilor statistice în anul 2017, aprobat de către directorul general al BNS  la 11.01.2017.

        Pentru 7 decembrie 2017, în incinta primăriei municipiului Bălți este preconizat seminarul regional de utilizare și interpretare a rezultatelor Recensământului Populației și al Locuințelor 2014, organizat de către Biroul Național de Statistică, unde sunt invitați și doi reprezentanți ai Consiliului raional.

        Șeful Direcției Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Rezina, Tatiana Batistî, a comunicat că în perioada respectivă au parvenit 7 adresări în scris de la cetățeni, inclusiv 2 adresări de la deținuții în Penetenciarul nr. 17 cu diferite probleme ce țin de stabilirea și plata prestațiilor de asigurări sociale. Două adresări au fost examinate în termenele prevăzute de legislația în vigoare, 5 sunt în proces de lucru. Pe parcursul perioadei de raport au fost primite în audiență cu diferite probleme ce țin de acordarea prestațiilor sociale peste 440 de persoane.

        Șeful Secției Cultură Rezina, Angela Racu, a adus la cunoștință că 13 elevi ai Școlii Raionale de Arte Plastice pentru Copii din Rezina au participat în cadrul Concursului internațional, organizat în orașul Râbnița, cu genericul ,,Curcubeul talentelor”, 8 dintre ei devenind premianți. Pe parcursul săptămânii trecute a fost pregătit regulamentul pentru Festivalul Tradițiilor și Obiceiurilor de iarnă. Festivalul va fi desfășurat în două etape - în satul Horodiște (pe data de 23 decembrie 2017) și în satul Peciște (pe 24 decembrie 2017). 

        Pe final, șeful Secției Cultură a făcut o invitație către toată lumea pentru data de 9 decembrie, ora 15:00, în incinta Palatului raional de Cultură, va fi organizat un spectacol folcloric ,,De la lume adunate și-napoi la lume date”, un spectacol care va da start sărbătorilor de iarnă care bat la ușă.

Iuliana POPA-CRUDU

 

 

Acasă

În sus