Dispoziție nr. 133 din 07.12.2018, orașul Rezina

„Cu privire la organizarea concursului de ocupare a funcțiilor vacante de șef al IMSP Centrele de Sănătate autonome Mateuți, Cinișeuți, Ignăței și Pripiceni-Răzeși” Vezi aici textul dispoziției

Consiliul de Sănătate Publică Rezina s-a întrunit în ședință

         Promovarea obiectivelor prioritare în sănătatea publică de către unitățile administrativ-teritoriale, corelarea activităților instituțiilor medicale și farmaceutice teritoriale, sporirea calității asistenței medicale, asigurarea unei bune colaborări intersectoriale în domeniul sănătății, la nivel teritorial – sunt doar câțiva dintre pilonii de bază, invocați la construirea unui organ consultativ pe lângă...

Zilele de 24 și 31 decembrie vor fi de odihnă, iar 8 și 15 decembrie – lucrătoare

        În scopul organizării optime a timpului de muncă și odihnă în luna decembrie 2018, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (5) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003, Hotărârii Guvernului RM nr. 89 din 24.01.2018, se consideră zile lucrătoare zilele de 8 și 15 decembrie 2018, iar 24 și 31 decembrie 2018 sunt considerate zile de odihnă.”De la pământ pornesc și vrednicia, și veșnicia marilor bărbați”

       În prima zi de iarnă, când pământul, după ce a trudit un an întreg ca, împreună cu plugarul, să ne aducă pe mese pâinea noastră cea de toate zilele, la Rezina au fost omagiați lucrătorii din agricultură și industria prelucrătoare. S-a desfășurat evenimentul în Sala mică a Palatului raional de Cultură, la intrare oaspeții fiind întâmpinați de un vernisaj de lucrări ale meșterilor populari din teritoriu.

       Multe au fost cuvintele de omagiu, apreciere și de urări frumoase, rostite în timpul festivității. Mulți au fost și cei premiați pentru munca ce o fac zi de zi cu multă dragoste și dăruire în sectorul agrar, ce le-a devenit vocația vieții întregi.

       Astfel, în debut, președintele raionului, Eleonora Graur, a rostit un mesaj de salut pentru agricultori, dorindu-le tuturor celor prezenți și celor de acasă ”sănătate, realizări frumoase, iar sectorul să fie unul prosper, în pofida gradului înalt de dificultate al lui”. Totodată, președintele i-a asigurat pe agricultori că munca dumnealor se bucură de toată aprecierea conducerii raionului, a consilierilor raionali.

       Momentul ce a urmat a urcat pe scenă veterani ai agrculturii, oameni care, prim munca lor, au crescut roade bogate, asigurând siguranța alimentară a locuitorilor raionului și țării întregi. Rând pe rând, în aplauzele asistenței, pe scenă au fost invitați: Ion Sârbu (satul Meșeni, fost mecanizator), Alexandra Gherciu (Peciște, tutunăreasă), Ion Josan (Echimăuți, inginer), Valentina Lisnic (Lalova, tutunăreasă), Eugenia Moiseenco (Saharna, mulgătoare), Ion Fricățel (Ghiduleni, mecanizator), Fiodor Ceapa (Trifești, mecanizator), Iacob Covali (Sârcova, brigadier), Valentina Stoler (Păpăuți, mulgătoare), Constantin Lupașcu (Rezina, medic veterinar), Serafima Borgan (Rezina, zootehnician), Maria Bondarenco (Rezina, economist), Elena Lobova (Rezina, zootehnician), Aurel Scurtu (Rezina, specialist în reforma agrară), Anatolie Corâtnic (Rezina, agronom).      

      Înmânându-le distincțiile și cadourile, președintele raionului le-a mulțumit pentru munca dumnealor, apreciind mult contribuția fiecăruia în dezvoltarea sectorului agroindustrial din raion.

       Vicepreședintele raionului în probleme de mediu și dezvoltare regională, Andrei Godoroja, după ce a felicitat asistența cu prilejul sărbătorii și a aprecit efortul și rezultatele obținute de către agricultori în anul ce pleacă în istorie, a înmânat diplome din partea Consiliului raional Rezina învingătorilor Concursului raional ”Totalurile activității sectorului agrar în anul 2017”. De diplome de onoare pentru ”rezultate deosebite, obținute în domeniul de activitate, contribuție la dezvoltarea sectorului agroindustrial și cu prilejul Zilei Lucrătorului din Agricultură și Industria prelucrătoare” s-au învrednicit următoriii agenți economici, în dependență de suprafața de teren gestionată:

       a) categoria I – peste 401 ha:

       - locul I – Petru Ceban, GȚ ”Ceban Petru”;

       - locul II – Andrei Gârlea, GȚ ”Gârlea Andrei”;

       - locul III – Sergiu Uricu, SRL ”Slohor-Uris”;

       b) categoria II – 201-400 ha:

       - locul I – Ion Negură, GȚ ”Negură Ion”;

       - locul II – Leon Anghel, SRL ”Broters”;

       - locul III – Igor Grițco, GȚ ”Grițco Igor”;

       c) categoria III – 50-200 ha:

       - locul I – Vasile Belous, GȚ ”Vasile Belous”;

       - locul II – Andrei Grițco, GȚ ”Grițco Andrei”;

       - locul III – Petru Negură, GȚ ”Ver-Nat”;

       d) producători de legume și fructe:

       - Sergiu Belinschii, SRL ”Agroopt” (producător de legume);

       - Elizaveta Josan, GȚ ”Josan Elizaveta” (producător de fructe);

       - Vasile Grati, GȚ ”Grati Vasile” (producător de fructe);

       e) agenți economici și specialiști, ce contribuie la dezvoltarea și deservirea sectorului zootehnic, îmbunătățirea lucrului de selecție și reproducție, precum și achiziționarea producției animaliere:

       - Sergiu Alexei, manager ”Regional-Meat”;

       - Mihail Gangan, medic-veterinar de liberă practică, ÎI ”Gangan Mihail”;

       - Zinaida Pânzari, tehnician pentru însămânțarea artificială a animalelor, primăria Păpăuți;

       f) tineri fermieri-agenți agricoli, care s-au înregistrat în localitățile rurale nu mai târziu de 01 noiembrie 2016 și au atras investiții în domeniul tehnologiilor avansate în fitotehnie, zootehnie, dezvoltarea horticulturii, infrastructurii postrecoltare și prelucrare a producției agricole etc:

       - Valentin Mardare, GȚ ”Mardare Valentin”;

       - Ciprian Duca, GȚ ”Duca Ciprian”;
       - Ion Luchian, GȚ ”Luchian Alexandra”.

       Învingător la capitolul ”Cea mai eficientă conlucrare între administrația publică locală și agenții economici, care-și desfășoară activitatea în sectorul agroalimentar din primărie” a fost desemnată Valentina Cojocari, specialist pentru reglementarea relațiilor funciare și cadastru, primăria Țareuca.

       Efortul și dedicația angajaților din agricultură au fost apreciate și de către Vera Cernega, șeful Direcției Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru, care și-a îndemnat colegii să aibă grijă și să protejeze bogăția cea mai mare a poporului nostru – pământul, în special prin respectarea asolamentelor. Le-a dorit tuturor sănătate, succese, ploi curate și la timp.

       Iar pe scenă au fost invitați, pentru menționare, cei mai buni mecanizatori, ce au participat la desfășurarea tuturor lucrărilor agricole, obținând indicii cei mai înalți: Pavel Goncear (SRL ”Cinmar-Agro”), Constantin Coronciuc (GȚ ”Gârlea Andrei”), Simion Lefter (GȚ ”Gârlea Andrei”), Constantin Cojocari (GȚ ”Gârlea Andrei”), Alexei Anici (GȚ ”Melnic Andrei”), Petru Vrabie (SRL ”Mobagro”), Ion Cazac (GȚ ”Ceban Petru”), Valeriu Zlatan (GȚ ”Ceban Petru”),  Ion Burdujan (GȚ ”Negură Oleg”), Ion Cebotari (GȚ ”Negură Ion”), Ion Eșan (GȚ ”Duca Angela”), Vasile Doni (GȚ ”Borcan Ruslan”), Constantin Goliș (SRL ”Slohor-Uris”), Victor Tacu (SRL ”Darialex-Grup”), Grigore Gârlea (SRL ”Valea Cuciurcii”), Alexei Balteanu (GȚ ”Leonte Ion”), Serghei Duca (SRL ”Broters”), Mihail Popovici (GȚ ”Duca Maria”), Angel Ceban (SRL ”Surinmih”), Oleg Belchin (SRL ”CaragorAgro”), Ion Josan (GȚ ”Grițco Igor”), Victor Grițco (GȚ ”Grițco Andrei”), Veaceslav Stratan (GȚ ”Josan Elizaveta”), Igor Macovei (GȚ ”Belous Vasile”), Aurel Peșterean (SRL ”Resenger”), Petru Chirtoca (SRL ”AgroPeciște”), Gheorghe Ploșnița (SRL ”GropeneanuImpexCom”), Alexandru Zosim (SRL ”TotalAgroProd”), Serghei Moroi (GȚ ”Mardare Igor”) și Vasile Traci (ÎI ”Nicolae Olaru”).

       Au încheiat șirul celor mai buni agricultori conducătorii a 4 agenți economici, care s-au învrednicit de diplome din partea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului, distincții înmânate de către Sergiu Uricu, președintele Comisiei Agricultură, Construcții, Protecția mediului și Amenajarea teritoriului a Consiliulul raional Rezina. După ce a felicitat agricultorii din partea dumnealui, dar și a membrilor comisiei de specialitate pe care o conduce, apreciind metamorfozele în bine, ce se fac simțite în sectorul agrar al raionului, Sergiu Uricu le-a strâns mâna conducătorilor celor 4 agenți economici – Ion Leonte (GȚ ”Leonte Ion”), Ion Echim (SRL ”We Trade Agro”), Petru Ceban (GȚ ”Ceban Petru”), Nicolae Badan (GȚ ”Badan Nicolae”).

       Surpriza zilei a constituit-o evoluarea interpretului Anatol Mârzenco, care, prin atitudine prietenească și melodiile interpretate, a dat culoare sărbătorii plugarilor din raionul Rezina, determinându-i la bună dispoziție, amintiri plăcute și intenții frumoase pentru viitor. Dar și la o doză considerabilă de recunoștință față de cei, care au depus eforturi și le-au organizat o sărbătoare pe cinste, la sfârșit de an agricol. Este vorba de angajații Direcției Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru, cu susținerea Consiliului raional și a administrației raionului Rezina.

Aculina POPA

Acasă

În sus