Seminar informativ întru combaterea și prevenirea terorismului

     Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate a desfășurat astăzi, 19 aprilie, seminarul de informare cu referire la „Rolul Administrației Publice Locale în prevenirea terorismului”.      La seminar au participat conducerea raionului Rezina, primarii localităților din raion și reprezentanții serviciilor desconcentrate și descentralizate în teritoriu.      La începutul ședinței,...

Dispoziția nr. 48-C din 13 aprilie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea datei-limită a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă"     În temeiul art. 51, alin. (3), (4), art. 53, alin. (1), lit. b), art. 54, alin. (1), (3), (4) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu modificările și completările ulterioare,...

Președintele raionului apreciază rezultatele sportivilor rezineni

       În perioada 11-16 aprilie 2018, lotul naţional al Federaţiei de karate shotokan din Republica Moldova a participat la acea de-a 8-a ediţie a Campionatelor Europene de Karate Shotokan precum şi la acea de-a 8-a ediţie a Cupei Europene ”Kohai European Cup”, care s-a desfăşurat în oraşul Dabrowa Gornicza, Polonia.      Sportivii din Republica Moldova au avut o prestaţie remarcabilă  si la acest Campionat European,...Ședința operativă, cu prezența mai multor tineri

        Ședința operativă de luni a fost un pic mai deosebită, deoarece săptămâna curentă este dedicată tineretului și cu această ocazie s-a organizat Ziua Ușilor Deschise la Consiliul raional Rezina. Elevi din instituțiile de învățământ gimnazial și liceal din raion au avut posibilitatea să se familiarizeze cu activitatea fiecărui angajat, ba chiar au participat și în ședința operativă din săptămâna respectivă.

        Președintele raionului Rezina a salutat prezența elevilor din întregul raion, care au demonstrat că sunt dornici să cunoască cu se se ocupă Consiliul raional Rezina și serviciile desconcentrate. A accentuat că sunt curioși, exact cum este și genericul Săptămânii Tineretului în raionul Rezina – ”Ești tânăr? Fii implicat!”.  Pe această notă pozitivă a fost dat startul raportării activității pentru săptămâna precedentă și cea curentă a reprezentanților serviciilor desconcentrate, dar și a angajaților structurilor Consiliului raional Rezina.

        Șeful Direcției pentru Statistică a raionului Rezina, Ala Budurin, s-a expus referitor la activitatea din săptămâna precedentă, când au colectat, verificat, prelucrat, validat și expediat la Biroul Național de Statistică raportul lunar ”Cu privire la transportul de mărfuri și pasageri cu mijloacele de transport auto” și informația ”Privind demografia în raion” pentru luna octombrie.

        Șeful Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Rezina, Ana Negură, a menționat că în perioada de raport, în căutarea unui post de lucru s-au adresat și au fost înregistrate 14 persoane. De către șomeri au fost efectuate 75 de vizite la agenție. Au fost eliberate 8 repartizări de angajare în câmpul muncii. S-au depus și înregistrat 4 cereri de lucru în statul Israel la profesiile de Armaturier și Lucrător în gofraj. 5 persoane beneficiază de ajutor de șomaj, 4 persoane - de alocații, 8 - de formare profesională, altele 6 sunt antrenate în lucrări publice.

        Inspectorul Veaceslav Curecheru de la Inspecția Energetică Teritorială (IET) Orhei, sectorul Rezina, a activat conform planului de activitate, s-au examinat instalațiile energetice din primăria Cinișeuți. S-a adus la cunoștința primăriilor din localitățile examinate unele articole din următoarele documente legislative: ”Legea cu privire la energia electrică”, ”Legea cu privire la energetică”, ”Legea cu privire la protecția consumatorului” ș. a.

        Șeful Direcției Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Rezina, Tatiana Batistî, a declarat, că în perioada dată au fost prezentate 96 de declarații Forma BASS, lunară, privind calcularea, utilizarea și transferarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat. În perioada de raport, specialiștii Secției Venituri au întocmit și expediat, repetat, 32 de citații agenților economici, care au format datorii la BASS. De asemenea, în perioada dată, pentru determinarea corectă a stagiului de cotizare și a venitului asigurat au fost efectuate modificări în contul personal al persoanei asigurate pentru 150 de asigurați.   

       Tatiana Batistî a adus la cunoștința tuturor că, potrivit dispoziției președintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale, din 10 noiembrie 2017, pe pagina oficială a CNAS a fost plasată aplicația ”Calculator pensia” prin care, fiecare persoană asigurată, deținătoare a parolei de acces la contul personal de asigurări sociale, poate obține valoarea estimativă a viitoarei pensii pentru limita de vârstă.

        Șeful Serviciului Stare Civilă Rezina, Vera Amarfii, a menționat că pe parcursul săptămânii trecute s-au înregistrat acte de stare civilă și s-au perfectat certificate eliberate în baza lor, serviciile fiind prestate la timp și complet, în conformitate cu legislația în vigoare. Reclamații, plângeri din partea populației în această perioadă nu au fost. În oraș au fost întregistrate 8 acte de naștere, 2 – de căsătorie, 12 – de divorț și 4 - de deces.         Concomitent au fost transcrise 20 de acte de stare civilă, dintre care 3 - în regim de urgență, ale cetățenilor Republicii Moldova înregistrate în strănătate, întocmite 2 acte de schimbare a numelui și/sau prenumelui, 22 de dosare de rectificare și/sau completare, dintre care 4 - în 24 de ore. Cetățenilor le-au fost eliberate 171 de duplicate ale certificatelor, 55 de extrase de pe actele de stare civilă, 21 de avize privind rectificarea și/sau completarea actelor de stare civilă.

        Din numele tuturor angajaților instituției în care activează și din numele tuturor elevilor care au participat în cadrul Zilei Ușilor Deschise la Consiliul raional Rezina, Valentina Ciubotaru, director adjunct al LT ”Alexandru cel Bun” din orașul Rezina, a mulțumit pentru disponibilitatea conducerii raionului și pentru că au fost deschiși pentru tânăra generație.

        Pe final, președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, a anunțat toate serviciile desconcentrate despre Ziua președintelui în teritoriu, care va avea loc joi, 16 noiembrie 2017, în satul Slobozia-Horodiște și despre prezentarea sintezei pentru 9 luni de activitate ale anului 2017.

Text și imagini - Iuliana POPA-CRUDU

 

 

Acasă

În sus