BAC-2018: rezultate mai bune comparativ cu sesiunea precedentă

         În anul 2018, conform ordinului Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 413 din 02.04.2018 “Cu privire la instituirea Centrelor  de Bacalaureat, sesiunea 2018”, ordinul nr. 387 din 14.11.2017; nr. 46 din 23.01.2018  “Cu privire la aprobarea Programului de desfăşurare a sesiunii de examene-2018, în raionul Rezina au fost instituite 3 centre de BAC:          - L/t...

Dispoziție nr. 77 din 26.06.2018

”Cu privire la asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în perioada campaniei de recoltare a culturilor cerealiere  și leguminoase de grupa I, roada anului 2018” Vezi aici textul dispoziției, pag. 1 Vezi aici textul dispoziției, pag. 2

Dispoziție nr. 73 din 13.06.2018

”Cu privire la instituirea staff-ului raional pentru coordonarea desfășurării recoltării culturilor cerealiere și leguminoase de grupa I, roada anului 2018” Vezi aici textul dispozițieiȘedința operativă, cu prezența mai multor tineri

        Ședința operativă de luni a fost un pic mai deosebită, deoarece săptămâna curentă este dedicată tineretului și cu această ocazie s-a organizat Ziua Ușilor Deschise la Consiliul raional Rezina. Elevi din instituțiile de învățământ gimnazial și liceal din raion au avut posibilitatea să se familiarizeze cu activitatea fiecărui angajat, ba chiar au participat și în ședința operativă din săptămâna respectivă.

        Președintele raionului Rezina a salutat prezența elevilor din întregul raion, care au demonstrat că sunt dornici să cunoască cu se se ocupă Consiliul raional Rezina și serviciile desconcentrate. A accentuat că sunt curioși, exact cum este și genericul Săptămânii Tineretului în raionul Rezina – ”Ești tânăr? Fii implicat!”.  Pe această notă pozitivă a fost dat startul raportării activității pentru săptămâna precedentă și cea curentă a reprezentanților serviciilor desconcentrate, dar și a angajaților structurilor Consiliului raional Rezina.

        Șeful Direcției pentru Statistică a raionului Rezina, Ala Budurin, s-a expus referitor la activitatea din săptămâna precedentă, când au colectat, verificat, prelucrat, validat și expediat la Biroul Național de Statistică raportul lunar ”Cu privire la transportul de mărfuri și pasageri cu mijloacele de transport auto” și informația ”Privind demografia în raion” pentru luna octombrie.

        Șeful Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Rezina, Ana Negură, a menționat că în perioada de raport, în căutarea unui post de lucru s-au adresat și au fost înregistrate 14 persoane. De către șomeri au fost efectuate 75 de vizite la agenție. Au fost eliberate 8 repartizări de angajare în câmpul muncii. S-au depus și înregistrat 4 cereri de lucru în statul Israel la profesiile de Armaturier și Lucrător în gofraj. 5 persoane beneficiază de ajutor de șomaj, 4 persoane - de alocații, 8 - de formare profesională, altele 6 sunt antrenate în lucrări publice.

        Inspectorul Veaceslav Curecheru de la Inspecția Energetică Teritorială (IET) Orhei, sectorul Rezina, a activat conform planului de activitate, s-au examinat instalațiile energetice din primăria Cinișeuți. S-a adus la cunoștința primăriilor din localitățile examinate unele articole din următoarele documente legislative: ”Legea cu privire la energia electrică”, ”Legea cu privire la energetică”, ”Legea cu privire la protecția consumatorului” ș. a.

        Șeful Direcției Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Rezina, Tatiana Batistî, a declarat, că în perioada dată au fost prezentate 96 de declarații Forma BASS, lunară, privind calcularea, utilizarea și transferarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat. În perioada de raport, specialiștii Secției Venituri au întocmit și expediat, repetat, 32 de citații agenților economici, care au format datorii la BASS. De asemenea, în perioada dată, pentru determinarea corectă a stagiului de cotizare și a venitului asigurat au fost efectuate modificări în contul personal al persoanei asigurate pentru 150 de asigurați.   

       Tatiana Batistî a adus la cunoștința tuturor că, potrivit dispoziției președintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale, din 10 noiembrie 2017, pe pagina oficială a CNAS a fost plasată aplicația ”Calculator pensia” prin care, fiecare persoană asigurată, deținătoare a parolei de acces la contul personal de asigurări sociale, poate obține valoarea estimativă a viitoarei pensii pentru limita de vârstă.

        Șeful Serviciului Stare Civilă Rezina, Vera Amarfii, a menționat că pe parcursul săptămânii trecute s-au înregistrat acte de stare civilă și s-au perfectat certificate eliberate în baza lor, serviciile fiind prestate la timp și complet, în conformitate cu legislația în vigoare. Reclamații, plângeri din partea populației în această perioadă nu au fost. În oraș au fost întregistrate 8 acte de naștere, 2 – de căsătorie, 12 – de divorț și 4 - de deces.         Concomitent au fost transcrise 20 de acte de stare civilă, dintre care 3 - în regim de urgență, ale cetățenilor Republicii Moldova înregistrate în strănătate, întocmite 2 acte de schimbare a numelui și/sau prenumelui, 22 de dosare de rectificare și/sau completare, dintre care 4 - în 24 de ore. Cetățenilor le-au fost eliberate 171 de duplicate ale certificatelor, 55 de extrase de pe actele de stare civilă, 21 de avize privind rectificarea și/sau completarea actelor de stare civilă.

        Din numele tuturor angajaților instituției în care activează și din numele tuturor elevilor care au participat în cadrul Zilei Ușilor Deschise la Consiliul raional Rezina, Valentina Ciubotaru, director adjunct al LT ”Alexandru cel Bun” din orașul Rezina, a mulțumit pentru disponibilitatea conducerii raionului și pentru că au fost deschiși pentru tânăra generație.

        Pe final, președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, a anunțat toate serviciile desconcentrate despre Ziua președintelui în teritoriu, care va avea loc joi, 16 noiembrie 2017, în satul Slobozia-Horodiște și despre prezentarea sintezei pentru 9 luni de activitate ale anului 2017.

Text și imagini - Iuliana POPA-CRUDU

 

 

Acasă

În sus