Seminar informativ întru combaterea și prevenirea terorismului

     Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate a desfășurat astăzi, 19 aprilie, seminarul de informare cu referire la „Rolul Administrației Publice Locale în prevenirea terorismului”.      La seminar au participat conducerea raionului Rezina, primarii localităților din raion și reprezentanții serviciilor desconcentrate și descentralizate în teritoriu.      La începutul ședinței,...

Dispoziția nr. 48-C din 13 aprilie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea datei-limită a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă"     În temeiul art. 51, alin. (3), (4), art. 53, alin. (1), lit. b), art. 54, alin. (1), (3), (4) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu modificările și completările ulterioare,...

Președintele raionului apreciază rezultatele sportivilor rezineni

       În perioada 11-16 aprilie 2018, lotul naţional al Federaţiei de karate shotokan din Republica Moldova a participat la acea de-a 8-a ediţie a Campionatelor Europene de Karate Shotokan precum şi la acea de-a 8-a ediţie a Cupei Europene ”Kohai European Cup”, care s-a desfăşurat în oraşul Dabrowa Gornicza, Polonia.      Sportivii din Republica Moldova au avut o prestaţie remarcabilă  si la acest Campionat European,...Seminar în domeniul legislației muncii

        La finele săptămânii precedente, Inspecția Teritorială de Muncă Orhei a organizat, în incinta Incubatorului de Afaceri din orașul Rezina, seminarul instructiv cu genericul ”Modificările Codului muncii, parvenite în anul 2017”.

        Seminarul a fost destinatmanagerilor și specialiștilor în resurse umane, contabililor care execută atribuții ce țin de administrarea resurselor umane, directorilor de întreprinderi mici și mijlocii, precum și tuturor persoanelor care au dorit să-și aprofundeze cunoștințele în domeniul legislației muncii.
        La acest seminar au participat aproximativ 70 de reprezentanți ai agenților economici din raionul Rezina, specialiști în resurse umane, contabilitate şi jurisprudenţă. Participanții au fost informați despre noile modificări şi completări ale Codului muncii, operate în anul 2017, și au analizat importanţa acestora în activitatea agenților economici.

        Astfel, în cadrul seminarului am atras atenția asupra faptului că, pentru o administrare corectă a resurselor umane, este importantă implementarea corectă a noilor modificări în legislația muncii în activitatea curentă, referindu-mă pe parcursul seminarului la conținutul Legii nr.185 din 21.09.2017 privind modificarea Codului muncii al Republicii Moldova și comentând articolele modificate. De asemenea, am mai atras atenţia la încălcările legislaţiei muncii, stipulate în Codul contravențional al Republicii Moldova, și sancțiunile administrative prevăzute în aceste cazuri.

        La seminarul nostru a fost prezentă și Eleonora Graur, președintele raionului Rezina. Dumneaei s-a declarat bucuroasă să vadă atât de mulți participanți la o activitate binevenită și foarte importantă în scopul evitării erorilor în gestionarea resurselor umane.

Liliana GHERMAN, inspector de muncă în cadrul Inspecției Teritoriale de Muncă Orhei

 

Acasă

În sus