Seminar informativ întru combaterea și prevenirea terorismului

     Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate a desfășurat astăzi, 19 aprilie, seminarul de informare cu referire la „Rolul Administrației Publice Locale în prevenirea terorismului”.      La seminar au participat conducerea raionului Rezina, primarii localităților din raion și reprezentanții serviciilor desconcentrate și descentralizate în teritoriu.      La începutul ședinței,...

Dispoziția nr. 48-C din 13 aprilie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea datei-limită a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă"     În temeiul art. 51, alin. (3), (4), art. 53, alin. (1), lit. b), art. 54, alin. (1), (3), (4) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu modificările și completările ulterioare,...

Președintele raionului apreciază rezultatele sportivilor rezineni

       În perioada 11-16 aprilie 2018, lotul naţional al Federaţiei de karate shotokan din Republica Moldova a participat la acea de-a 8-a ediţie a Campionatelor Europene de Karate Shotokan precum şi la acea de-a 8-a ediţie a Cupei Europene ”Kohai European Cup”, care s-a desfăşurat în oraşul Dabrowa Gornicza, Polonia.      Sportivii din Republica Moldova au avut o prestaţie remarcabilă  si la acest Campionat European,...În dezbateri - pregătirea pentru sezonul toamnă-iarnă 2017-2018

            Astăzi, 22 septembrie, a fost desfășurată o ședință de lucru a comisiei raionale de pregătire a economiei și sferei sociale din raionul Rezina pentru activitate în perioada rece a anului.

            În debutul ședinței, președintele raionului Rezina, dna Eleonora Graur,  s-a expus referitor la ordinea de zi cu privire starea procesului de pregătire a economiei și sferei sociale pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018 și informația despre pregătirea instituțiilor către sezonul rece.

            Președintele raionului Rezina a solicitat tuturor responsabililor informația cu privire la pregătirea economiei și sectorului social pentru perioada rece a anului și a atenționat atât angajații Secției Construcții, Gospodărie comunală și Drumuri, cât și pe cei din primăriile raionului asupra neprezentării informației la timp, dar și atitudinii iresponsabile, de care dau dovadă unii conducători. Dna Eleonora Graur le-a solicitat tuturor ca, astăzi, să prezinte informația concretă la subiectele discutate în ședință privind situația din organizațiile și instituțiile pe care le reprezintă.

            Membrii comisiei raionale au discutat despre necesitatea respectării normelor de executare a lucrărilor pentru sezonul rece, dar și înterprinderea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea activității fiabile a instituțiilor gestionate pe parcursul perioadei reci. O atenție deosebită a fost acordată bunei funcționări a instituțiilor școlare și medicale. La fel, s-a discutat și despre necesitatea pregătirii și întreținerii drumurilor în condiții optime pentru asigurarea accesului populației la obiectele de menire socială, inclusiv a elevilor către școli, consolidarea activității de conservare a energiei termice și utilizarea economă a agentului termic.

            Dl Arcadie Mușinschi, vicepreședintele raionului în probleme juridico-sociale, a întrebat care este situația la capitolul aprovizionarea cu cărbune și lemne pentru instituțiile care nu dispun de gaze naturale, stocurile și măsurile pentru a le asigura o bună funcționare în perioada sezonului rece.

            În cadrul ședinței s-a mai discutat referitor la adăpostirea persoanelor fără un loc de trai în perioada rece a anului, unde dna președintă a solicitat să fie format un grup de lucru ca să analizeze toate posibilitățile în scopul identificării unui adăpost.

Iuliana POPA-CRUDU

 

Acasă

În sus