BAC-2018: rezultate mai bune comparativ cu sesiunea precedentă

         În anul 2018, conform ordinului Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 413 din 02.04.2018 “Cu privire la instituirea Centrelor  de Bacalaureat, sesiunea 2018”, ordinul nr. 387 din 14.11.2017; nr. 46 din 23.01.2018  “Cu privire la aprobarea Programului de desfăşurare a sesiunii de examene-2018, în raionul Rezina au fost instituite 3 centre de BAC:          - L/t...

Dispoziție nr. 77 din 26.06.2018

”Cu privire la asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în perioada campaniei de recoltare a culturilor cerealiere  și leguminoase de grupa I, roada anului 2018” Vezi aici textul dispoziției, pag. 1 Vezi aici textul dispoziției, pag. 2

Dispoziție nr. 73 din 13.06.2018

”Cu privire la instituirea staff-ului raional pentru coordonarea desfășurării recoltării culturilor cerealiere și leguminoase de grupa I, roada anului 2018” Vezi aici textul dispozițieiMinistrul Vasile Bâtca, mulțumit de procesul de construcție a locuințelor sociale în orașul Rezina

      După o perioadă de la demararea lucrărilor de reconstrucție a unui bloc locativ cu apartamente sociale din orașul Rezina, astăzi, 21 septembrie, președintele raionului Rezina, dna Eleonora Graur, împreună cu Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dl Vasile Bâtca, au efectuat o inspecție de lucru pe șantierul în construcție de pe str. 1 Mai, 6 pentru a vedea la ce etapă sunt lucrările.

     Termenul de implementare a acestui proiect este de 15 luni și la începutul lunii iulie a anului viitor, 72 de familii din orașul Rezina vor beneficia de locuințe sociale conform regulamentului de selecție.

     Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dl Vasile Bâtca, s-a pronunțat pe marginea vizitei la acest bloc aflat în reconstrucție și finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, beneficiarul proiectului fiind Consiliul raional Rezina, care a depus o cerere către unitatea de implementare a proiectului ”Locuințe sociale” la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcției. În urma inspectării acestui obiect, ministrul a văzut că agentul economic este rapid în activitate și a rămas mulțumit de lucrările care sunt deja efectuate la momentul de față. Ministrul a mai accentuat ca, agentul economic împreună cu unitatea de implimentare, în 2018 să dea în exploatare acest bloc locativ, iar Consiliul raional Rezina să repartizeze aceste apartamente către categoriile eligibile.

      În urma implimentării proiectului ”Construcția locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile”  vor fi 72 de apartamente sociale, de care vor beneficia tinerii care activează în domeniul educației, sănătății, asistenței sociale, familii cu mulți copii și diferite categorii de persoane socialmente-vulnerabile.

       Președintele raionului Rezina, dna Eleonora Graur, a menționat că odată cu finalizarea acestui proiect se va reuși schimbarea aspectului întrării în orașul Rezina. Cea mai mare problemă este lipsa tinerilor specialiști și motivarea celora care deja sunt în raionul Rezina, ceea ce a și determinat depunerea unei cereri pentru crearea finanțarea construcției de locuințe sociale. Beneficiarii vor fi aleși conform regulamentului aprobat de către ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dar adaptat și aprobat de către Consiliul raional Rezina, unde vor interveni cu careva modificări, care reies din specificul situației în raion. Va fi un proces absolut transparent, unde vor fi incluși reprezentanți din toate domeniile, inclusiv și societatea civilă.

 Iuliana POPA-CRUDU

Acasă

În sus