Ziua profesională a Bibliotecarulu, sărbătorită la Rezina

     În fiecare an, la data de 23 aprilie marcăm Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor, cât și Ziua Bibliotecarului. Cele două evenimente au în centrul preocupărilor cartea, ca instrument esențial de învățare și culturalizare, dar și bibliotecarul, ca profesionist dedicat acestui domeniu cultural.      La data de 10 mai current, angajații Secției Cultură au venit cu un omagiu în fața tuturor...

Guvernul, prin intermediul mecanismelor financiare ODIMM, facilitează accesul tinerilor la finanțare

     Pentru anul 2022, Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) pune la dispoziție mai multe instrumente financiare de suport antreprenorial pentru a susține tinerii să inițieze sau să dezvolte afaceri acasă. Directorul interimar ODIMM, Dumitru Pîntea, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că tinerii pot accesa finanțare nerambursabilă, credit cu porțiune de grant și garanții de stat la...

Direcţia Învăţământ , Tineret şi Sport Rezina anunță concurs repetat

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea  funcţiei de director  și director adjunct  în instituțiile de învățământ general Direcţia  Învăţământ , Tineret şi Sport  Rezina A N U  N Ţ Ă              Concurs repetat pentru ocuparea funcţiei de     ...DISPOZIŢIE nr. 83 din 28 iunie 2017, orașul Rezina

„Cu privire la convocarea ședinţei Consiliului raional”

     În baza art. 45, alin. (3), art. 53, pct. 1, lit. f) ale Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 24, alin. (3) al Legii Republicii Moldova privind Statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, preşedintele raionului Rezina

DISPUNE:
     1.
Se convoacă şedinţa Consiliului raional pentru data de 7 iulie 2017, ordinea de zi se anexează.

     2. Locul desfăşurării – sala de şedinţe a Consiliului raional Rezina (str. 27 August, 1, or. Rezina).

     3. Ora desfăşurării – ora 10.00.

     4. Responsabil pentru îndeplinirea prezentei dispoziţii se numeşte secretarul Consiliului raional Rezina, dl Vasile Gobjilă.

 

 Preşedintele raionului Rezina,                                                Eleonora GRAUR

 

  

 

 

Anexă la dispoziția

nr. 83 din  28 iunie 2017

 

 

 

 

Ordinea de zi a

ședinței Consiliului raional din 07 iulie 2017, ora 10.00

 

         1. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2017.

         RAPORTOR: Arcadie Mușinschi, vicepreședinte al raionului în probleme juridico-sociale.

         2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

         RAPORTOR: Arcadie Mușinschi, vicepreședinte al raionului în probleme juridico-sociale.

         3. Cu privire la primirea în proprietate a bunurilor imobile ale Școlii-internat sanatoriale din s. Cinișeuți, raionul Rezina.

         RAPORTOR: Arcadie Mușinschi, vicepreședinte al raionului în probleme juridico-sociale.

         4. Cu privire la acordarea ajutoarelor financiare.

         RAPORTOR: Eleonora Graur, președintele raionului.

         5. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului raional al Tinerilor.

         RAPORTOR: Eleonora Graur, președintele raionului.

         6. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Programului raional de Granturi mici pentru consiliile de tineret și voluntari.

         RAPORTOR: Eleonora Graur, președintele raionului.

         7. Cu privire la aprobarea Programului de reparație a drumurilor locale.

         RAPORTOR: Marcel Rusu, șeful Secției Construcții, Gospodărie comunală și Drumuri.

         8. Cu privire la modificarea orarului de circulaţie a rutei regulate nr. 5255 Rezina-Cuizauca/Cogâlniceni.

         RAPORTOR: Marcel Rusu, șeful Secției Construcții, Gospodărie comunală și Drumuri.

         9. Cu privire la completarea rutei nr. 4666 Rezina-Lalova cu o cursă

suplimentară tur-retur.

         RAPORTOR: Marcel Rusu, șeful Secției Construcții, Gospodărie comunală și Drumuri.

         10. Cu privire la rezultatele pașaportizării agenților economici din agricultură pentru dreptul de procurare, transportare, depozitare și utilizare a produselor de uz fitosanitar și fertilizanților.

        RAPORTOR: Vera Cernega, șeful Direcției Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru.

         11. Cu privire la rezultatele inventarierii exploatațiilor zootehnice din raionul Rezina.

         RAPORTOR: Vera Cernega, șeful Direcției Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru.

        12. Cu privire la rezultatele inventarierii lacurilor de acumulare/iazurilor din raionul Rezina.

        RAPORTOR: Vera Cernega, șeful Direcției Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru.

        13. Cu privire la acordul primirii în proprietate a unor  bunuri.

         RAPORTOR: Radu Didenco, arhitect-șef al raionului.

         14. Cu privire la aprobarea listei integrale a bunurilor-proprietate a UAT Consiliul raional Rezina.

         RAPORTOR: Radu Didenco, arhitect-șef al raionului.

        15. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al cancerului în raionul Rezina pentru anii 2017-2025.

         RAPORTOR: Alina Chirtoacă, medic-șef sanitar de Stat al raionului

Rezina.

         16. Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare al IMSP ”Spitalul raional Rezina” și completarea Consiliului Administrativ al instituției.

         RAPORTOR: Nina Postu, directorul IMSP ”SR Rezina”.

         17. Cu privire la organizarea lucrărilor publice remunerate în cadrul taberei de odihnă ,,Nistru” din Saharna.

         RAPORTOR: Lilia Lazari, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport Rezina.

         18. Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea IP l/t ,,Ioan Sârbu” Ignăței.

         RAPORTOR: Lilia Lazari, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport Rezina.

         19. Cu privire la transmiterea în proprietatea Consiliului orășenesc Rezina a unui teren.

         RAPORTOR: Eugeniu Postu, șeful Secției Economie.

         20. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Rezina în instanța de judecată în litigiile privind dosarul Consiliului raional Rezina vs. Incasoși Moldcell.

         RAPORTOR: Eugeniu Postu, șeful Secției Economie.

         21. Cu privire la aprobarea Regulamentului raional (general) al casei de copii de tip familial.

         RAPORTOR: Boris Artin, șeful Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.

         22. Cu privire la desființarea casei de copii de tip familial ,,Badan” din satul Ignăței.

         RAPORTOR: Boris Artin, șeful Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.

         23. Cu privire la aprobarea tarifului serviciilor contra plată la cazarea în Azilul pentru persoane în vârstă și cu dezabilități.

         RAPORTOR: Boris Artin, șeful Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.

         24. Cu privire la aprobarea statelor de personal suplimentare ale Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.

         RAPORTOR: Boris Artin, șeful Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.

         25. Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.

         RAPORTOR: Boris Artin, șeful Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.

        26. Cu privire la aprobarea statelor de personal suplimentare ale Secției Cultură.

        RAPORTOR: Angela Racu, șeful Secției Cultură.

        27. Cu privire la transmiterea unor bunuri cu titlu gratuit.

        RAPORTOR: Angela Racu, șeful Secției Cultură.

       28. Cu privire la organizarea audierilor publice.

       RAPORTOR: Angela Racu, șeful Secției Cultură.

       29. Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea Direcției Finanțe.

       RAPORTOR: Angela Cuzuioc, șeful Direcției Finanțe.

       30. Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri din gestiunea  Aparatului președintelui.

       RAPORTOR: Ruslan Socol, șeful Secției Administrație Publică.

       31. Cu privire la modificarea componenței Comisiei raionale de privatizare a fondului locativ.

       RAPORTOR: Ghenadie Ciobanu, specialist principal al Secției Administrație Publică.

      32. Cu privire la modificarea deciziei referitoare la transmiterea unor încăperi din edificiul Centrului de Sănătate Pripiceni-Răzeși.

      RAPORTOR: Ghenadie Ciobanu, specialist principal al Secției Administrație Publică.

      33. Cu privire la folosirea profitului ÎM ,,Biroul de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii.

      RAPORTOR: Efim Rusu, managerul ÎM ,,Biroul de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii”.

 

Secretarul Consiliului raional,                                                Vasile GOBJILĂ

 

 

 

Acasă

În sus