În satul Pereni a fost dat în exploatare gazoductul

            Instituția școlară din satul Pereni, raionul Rezina, a dat în exploatare gazoductul care permite alimentarea cu gaze naturale a cantinei școlare. Concomitent a avut loc și deschiderea oficială a Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă, amenajat cu tot ce este mai bun și mai util pentru tânăra generație.             În cadrul acestui frumos eveniment au fost...

Ziua președintelui raionului Rezina în satul Slobozia-Horodiște

            A devenit deja o tradiție ca președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, însoțită de angajații serviciilor desconcentrate, să se deplaseze prin localitățile raionului Rezina. De data aceasta, conducerea raionului, alături de angajații altor servicii, s-a deplasat în satul Slobozia- Horodiște.             După cum au menționat localnicii, e sărbătoare dublă în...

Ziua președintelui raionului, în satul Slobozia-Horodiște

        Stimați locuitori ai satului Slobozia-Horodiște! Astăzi, 16 noiembrie 2017, în localitatea dumneavoastră se va desfășura Ziua președintelui raionului în teritoriu. Astfel, Eleonora Graur, președintele raionului Rezina, însoțită de șefii mai multor servicii desconcentrate în teritoriu, de conducători ai structurilor Consiliului raional, vor fi disponibili să vă primească în audiență începând cu ora 09.00,...ODIMM - pilon al ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova

   Miercuri, 17 mai 2017, la Palatul Republicii, a fost desfășurată Conferința Națională "ODIMM - pilon al ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova", în cadrul căreia a fost discutată situația actuală a ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova și instrumentele de susținere a business-ului mic și mijlociu. Evenimentul a avut loc în contextul jubileului de 10 ani de la crearea organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

   Amintim că ODIMM a fost creată pe 17 mai 2007 de către Ministerul Economiei al Republicii Moldova ca organizație publică, non-profit, la autogestiune. Printre cele mai importante programe naționale, gestio-nate de ODIMM, sunt Programul de Atragere a Remitențelor în Economie, PARE 1+1, Programul de Reabilitare Economică a Tinerilor PNAET, Programul de in-struiri "Gestiunea Eficientă a Afacerilor - GEA", Fondul de Garantare a Creditelor - FGC etc. Beneficiari ai programelor, gestionate de ODIMM, sunt peste 100000 de persoane.

   La Conferință au participat E. S. Pirkka Tapiola, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova; Alexander Kremer, Manager de țară pentru Moldova, Banca Mondială; Vitalie Iurcu, viceministru al Economiei; Iulia Iabanji, directorul general al ODIMM; reprezentanți ai Ministerului Economiei din RM; parteneri de dezvoltare, proiecte internaționale; reprezentanți ai mediului de afaceri...

   biectivul Conferinței desfășurate a fost de a evidenția importanța conlucrării dintre instituțiile statului, instituțiile de suport în business și cercetare cu mediul de afaceri, pentru crearea unui ecosistem antreprenorial durabil. Evenimentul a servit drept platformă pentru dialog dintre autoritățile publice centrale și locale, agenți economici și instituții de sprijin și cercetare în vederea identificării noilor modele și mecanisme de cooperare necesare pentru impulsionarea dezvoltării unui mediu de afaceri competitiv.

   La discuția în cauză, în cadrul sesiunii de interacțiune, a luat parte și dna Eleonora Graur, președintele raionului Rezina, menționând: "Într-adevăr ODIMM a depus mult efort la deschiderea Incubatoarelor de Afaceri din țară, inclusiv a celui din Rezina, care a servit drept suport esențial pentru relațiile dintre APL, agenții economici din teritoriu, ODIMM, Ministerul Economiei - relații durabile. E de menționat că an de an, agenți economici din teritoriu sunt tot mai interesați să devină rezidenți ai Incubatorului de Afaceri rezinean. Evident că ne dorim o continuitate a bunei noastre colaborări, mai solicitând participarea reprezentanților ODIMM la întâlnirile cu agenții economici rezineni, pentru a le propune informație din prima sursă, informație referitoare la oportunitățile oferite de Programele ODIMM".

   Pe parcursul a 10 ani, Ministerul Economiei, în parteneriat cu ODIMM, a oferit suport ÎMM-urilor prin diversificarea instrumentelor de finanțare la crearea și dezvoltarea unei infrastruc-turi eficiente de suport în afaceri, consolidarea dialogului public-privat. Aceste măsuri au fost realizate prin intermediul Programelor naționale și internaționale, gestionate de ODIMM. Organizația vizată a contribuit, în toată perioada, la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial pe majorita-tea pilonilor, precum: cadrul de reglementări, piețele accesibile, capitalul uman, finanțările și fondurile, sistemele de suport, educație și formare antreprenorială.

        Astfel, în cei 10 ani de activitate, peste 100 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova, care locuiesc în țară sau muncesc peste hotare, au beneficiat de programele și proiectele implementate de ODIMM, peste 2500 de companii au primit finanțare în cadrul Programelor gestionate de organizație, în valoare de circa 235 de milioane de lei. În această perioadă au fost create nouă Incubatoa-re de Afaceri în raioanele țării, altele două vor fi inaugurate în anul curent. Drept rezultat au fost create peste 3700 de locuri noi de muncă.

 

Acasă

În sus