Ziua profesională a Bibliotecarulu, sărbătorită la Rezina

     În fiecare an, la data de 23 aprilie marcăm Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor, cât și Ziua Bibliotecarului. Cele două evenimente au în centrul preocupărilor cartea, ca instrument esențial de învățare și culturalizare, dar și bibliotecarul, ca profesionist dedicat acestui domeniu cultural.      La data de 10 mai current, angajații Secției Cultură au venit cu un omagiu în fața tuturor...

Guvernul, prin intermediul mecanismelor financiare ODIMM, facilitează accesul tinerilor la finanțare

     Pentru anul 2022, Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) pune la dispoziție mai multe instrumente financiare de suport antreprenorial pentru a susține tinerii să inițieze sau să dezvolte afaceri acasă. Directorul interimar ODIMM, Dumitru Pîntea, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că tinerii pot accesa finanțare nerambursabilă, credit cu porțiune de grant și garanții de stat la...

Direcţia Învăţământ , Tineret şi Sport Rezina anunță concurs repetat

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea  funcţiei de director  și director adjunct  în instituțiile de învățământ general Direcţia  Învăţământ , Tineret şi Sport  Rezina A N U  N Ţ Ă              Concurs repetat pentru ocuparea funcţiei de     ...Consilierii raionali, convocați în ședință extraordinară

DISPOZIŢIE nr. 62 din 3 mai 2017, orașul Rezina

„Cu privire la convocarea şedinţei extraordonare a Consiliului raional”

În baza art. 45, alin. (3), art. 53, pct. 1, lit. f) ale Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 24, alin. (3) al Legii Republicii Moldova privind Statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, preşedintele raionului Rezina

DISPUNE:
         1. Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional pentru data de 5 mai 2017, cu ordinea de zi:

         “Cu privire la acordul primirii în proprietate a unor bunuri.”

         Raportor: Eleonora Graur, președintele raionului Rezina.

 

2. Locul desfăşurării – sala de şedinţe a Consiliului raional Rezina, str. 27 August 1, or. Rezina.

3.  Ora desfăşurării – ora 13.30.

4. Responsabil pentru îndeplinirea prezentei dispoziţii se numeşte secretarul Consiliului raional Rezina, dl Vasile Gobjilă.

 

 

 

Acasă

În sus