Ziua profesională a Bibliotecarulu, sărbătorită la Rezina

     În fiecare an, la data de 23 aprilie marcăm Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor, cât și Ziua Bibliotecarului. Cele două evenimente au în centrul preocupărilor cartea, ca instrument esențial de învățare și culturalizare, dar și bibliotecarul, ca profesionist dedicat acestui domeniu cultural.      La data de 10 mai current, angajații Secției Cultură au venit cu un omagiu în fața tuturor...

Guvernul, prin intermediul mecanismelor financiare ODIMM, facilitează accesul tinerilor la finanțare

     Pentru anul 2022, Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) pune la dispoziție mai multe instrumente financiare de suport antreprenorial pentru a susține tinerii să inițieze sau să dezvolte afaceri acasă. Directorul interimar ODIMM, Dumitru Pîntea, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că tinerii pot accesa finanțare nerambursabilă, credit cu porțiune de grant și garanții de stat la...

Direcţia Învăţământ , Tineret şi Sport Rezina anunță concurs repetat

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea  funcţiei de director  și director adjunct  în instituțiile de învățământ general Direcţia  Învăţământ , Tineret şi Sport  Rezina A N U  N Ţ Ă              Concurs repetat pentru ocuparea funcţiei de     ...Consiliul raional Rezina, convocat în ședință extraordinară

DISPOZIŢIE nr. 8 din 18 ianuarie 2017, orașul Rezina

„Cu privire la convocarea ședinţei extraordinare a Consiliului raional”

       În baza art. 45, alin. (3), art. 53, pct. 1, lit. f) ale Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 24, alin. (3) al Legii Republicii Moldova privind Statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, preşedintele raionului Rezina

        DISPUNE:

        1. Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional pentru data de 25 ianuarie 2017, ordinea de zi se anexează.

        2. Locul desfăşurării – sala de şedinţe a Consiliului raional Rezina, str. 27 August, 1, or. Rezina.

        3.  Ora desfăşurării – ora 10.00.

        4. Responsabil pentru îndeplinirea prezentei dispoziţii se numeşte secretarul Consiliului raional Rezina, dl Vasile Gobjilă.

 

Preşedintele raionului Rezina                                                   Eleonora GRAUR

  

 

 

 

 

Anexă la dispoziția

nr. 8 din 18 ianuarie 2017

 

Ordinea de zi

a ședinței extraordinare a Consiliului raional

din 25 ianuarie 2017, ora 10.00

 

         1. Cu privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii Bugetului de stat pentru anul 2017.

         RAPORTOR: Cuzuioc Angela - șeful Direcției Finanțe.

         2. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2017.

         RAPORTOR: Mușinschi Arcadie – vicepreședintele raionului.

         3. Cu privire la instituirea Comisiei de monitorizare a respectării drepturilor omului în instituțiile care asigură detenția persoanelor.

         RAPORTOR: Godoroja Andrei – vicepreședintele raionului.

        4. Cu privire la aprobarea statelor de personal suplimentare ale Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.

         RAPORTOR: Artin Boris - șeful Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.

        5. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020.

         RAPORTOR: Dodu Valeriu – medic-șef sanitar de stat.

        6. Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri materiale din gestiunea IP ”Gimnaziul Echimăuți”.

         RAPORTOR: Lazari Lilia - șeful Direcției Învățămînt, Tineret și Sport.

        7. Cu privire la activitatea Secției Cultură pentru anul 2016.

         RAPORTOR: Racu Angela - șeful Secției Cultură.

       8. Cu privire la activitatea Direcției Agricultură, Alimentați, Arhitectură și Cadastru pentru anul 2016.

         RAPORTOR: Cernega Vera - șeful Direcției Agricultură, Alimentație,Arhitectură și Cadastru.

       9. Cu privire la activitatea Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri pentru anul 2016.

         RAPORTOR: Rusu Marcel - șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

       10.Cu privire la activitatea Secției Administrație Publică pentru anul 2016.

         RAPORTOR: Socol Ruslan - șeful Secției Administrație Publică.

       11. Cu privire la activitatea Serviciului Proiectări și Asistență Investițională pentru anul 2016.

         RAPORTOR: Lupu Radu - șeful Serviciului Proiectări și AsistențăInvestițională.

       12. Cu privire la activitatea IP ,,Incubatorul de Afaceri Rezina” pentru anul 2016.

         RAPORTOR: Fricațel Mihail – administratorul IP ,,Incubatorul de Afaceri Rezina”.

 

Președintele raionului Rezina                                                                                         Eleonora GRAUR

 

Acasă

În sus