Ziua profesională a Bibliotecarulu, sărbătorită la Rezina

     În fiecare an, la data de 23 aprilie marcăm Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor, cât și Ziua Bibliotecarului. Cele două evenimente au în centrul preocupărilor cartea, ca instrument esențial de învățare și culturalizare, dar și bibliotecarul, ca profesionist dedicat acestui domeniu cultural.      La data de 10 mai current, angajații Secției Cultură au venit cu un omagiu în fața tuturor...

Guvernul, prin intermediul mecanismelor financiare ODIMM, facilitează accesul tinerilor la finanțare

     Pentru anul 2022, Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) pune la dispoziție mai multe instrumente financiare de suport antreprenorial pentru a susține tinerii să inițieze sau să dezvolte afaceri acasă. Directorul interimar ODIMM, Dumitru Pîntea, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că tinerii pot accesa finanțare nerambursabilă, credit cu porțiune de grant și garanții de stat la...

Direcţia Învăţământ , Tineret şi Sport Rezina anunță concurs repetat

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea  funcţiei de director  și director adjunct  în instituțiile de învățământ general Direcţia  Învăţământ , Tineret şi Sport  Rezina A N U  N Ţ Ă              Concurs repetat pentru ocuparea funcţiei de     ...Deciziile 9/1-9/19 ale ședinței Consiliului raional Rezina din 15 decembrie 2015

DECIZIE nr. 9/1 din 15 decembrie 2015, or. Rezina

,,Cu privire la modificarea componenței comisiilor consultative de specialitate”

 

DECIZIE nr. 9/2 din  15 decembrie 2015, or. Rezina

,,Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2015”

 

DECIZIE nr. 9/3 din 15 decembrie 2015, or. Rezina

„Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016 în a doua lectură”

 

DECIZIE Nr. 9/4 din 15 decembrie 2015, or. Rezina

,,Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2015”

 

DECIZIE Nr. 9/5 din 15 decembrie 2015, or. Rezina

”Cu privire la aprobarea Regulementului de conferire a titlului ”Cetățean de Onoare al raionului Rezina”

 

DECIZIE nr. 9/6 din 15 decembrie 2015, or. Rezina

„Cu privire  la anunţarea concursului de ocupare a funcției publice vacante de șef al Serviciului Arhitectură, Relații funciare și Cadastru”

 

DECIZIE Nr. 9/7 din 15 decembrie 2015, or. Rezina

,,Cu privire la schimbarea denumirii IMSP ,,Centrul Medicilor de Familie Rezina în IMSP ,,Centrul de Sănătate Rezina”

 

DECIZIE nr. 9/8 din  15 decembrie 2015, or. Rezina

 „Cu privire la modificarea orarului de circulație a unor rute suburbane regulate”

 

DECIZIE Nr. 9/9 din 15 decembrie 2015, or. Rezina

,,Cu privire la examinarea cererilor prealabile”

 

DECIZIE nr.9/10 din 15 decembrie 2015, or. Rezina

 „Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Rezina în instanţa de judecată în litigiile privind legalitatea deciziilor aprobate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice"

 

DECIZIE Nr. 9/11 din 15 decembrie 2015, or. Rezina

,,Cu privire la inițierea procedurii parteneriatului public-privat”

 

DECIZIE Nr. 9/12 din 15 decembrie 2015, or. Rezina

”Cu privire la Acordul de preluare a patrimoniul Școlii  internat sanatoriale

din s. Cinișeuți, raionul Rezina în proprietatea publică a UAT Consiliul raional Rezina”

 

DECIZIE Nr. 9/13 din 15 decembrie 2015, or. Rezina

,,Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri”

 

DECIZIE Nr. 9/14 din 15 decembrie 2015, or. Rezina

,,Cu privire la modificarea deciziei referitor la aprobarea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate”

 

DECIZIE Nr. 9/15 din 15 decembrie 2015, or. Rezina

”Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a unor bunuri” 

 

DECIZIE Nr. 9/16 din 15 decembrie 2015, or. Rezina

”Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit  a unor bunuri din gestiunea Secției Cultură”

 

DECIZIE nr. 9/17 din 15 decembrie 2015, or.Rezina

 „Cu  privire la corelarea bugetului raional pe anul 2015”

 

DECIZIE Nr. 9/18 din 15 decembrie 2015, or. Rezina

,,Cu privire la instituirea comisiei pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate”

 

DECIZIE Nr. 9/19 din 15 decembrie 2015, or. Rezina

,,Cu privire la numirea în funcție a directorului IMSP Spitalul raional Rezina”

 

Descarcă aici deciziile

Vezi aici anexa nr. 7 la Decizia nr. 9/3

Vezi aici Organigrama IMSP ”Centrul de Sănătate Rezina”

 

Acasă

În sus