Colectivul „Miraj” a transmis multă culoare la Festivalul „OHRID PEARL” din Macedonia

Colectivul de dans contemporan „Miraj” de la IP Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din orașul Rezina, în perioada 18 - 22 iunie 2022, a participat la Festivalul Internațional de Dans și Muzică populară „OHRID PEARL”, Ohrid, Macedonia. Astfel, cei 50 de copii, însoțiți de 16 părinți, au avut un program încordat de Festival și Excursii. Festivalul a luat start cu Parada celor 8 colective din țările participante: Macedonia,...

În atenția producătorilor agricoli!

            Direcția Agricultură, Alimentaţie, Arhitectură și Cadastru a Consiliului raional Rezina aduce la cunoștința producătorilor agricoli ca în perioada desfășurării campaniei de recoltare a cerealelor, să manifeste prudență maximă și să respecte normele și regulile de apărare împotriva incendiilor pentru a evita riscurile și a reduce pierderile.             În acest...

„Cânt și joc moldovenesc” de Ziua Națională a Portului popular

     Pe 26 iunie curent, de Ziua națională a Portului popular, Secția Cultură a Consiliului raional Rezina, în parteneriat cu primăria Saharna Nouă, a organizat și desfășurat cea de-a III-ia ediție a Festivalului raional al cântecului, jocului și portului popular cu genericul ,,Cânt și joc moldovenesc”. Printre obiectivele Festivalului se regăsesc: revitalizarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului muzical-coregrafic moldovenesc;...Primăria Cinișeuți

Istoria satului

      Satul Cinişeuţi este o unitate administrativ-teritorială, în componenţa căreia este însăși satul. Prima atestare a satului Cinişeuţi a fost făcută la 5 februarie 1495. Localitatea Cinişeuţi, cel mai mare sat din raionul Rezina, are o istorie lungă şi glorioasă.

        În articolul „Cinişeuţi”, semnat de istoricul Vladimir Nicu şi publicat în săptămînalul „Viaţa Satului” din 07 ianuarie 1995, citim: „Nepoţii lui Sima Rigină vând acest sat drept 80 zloţi tătăreşti lui pan Toader, pisar domnesc, doar el avea privilegii pentru sat şi de la străbunul lor, Negrea, încă de pe vremea lui Alexandru cel Bun. La recesământul din 1803, în satul Cinişeuţi, ce aparţinea  căminarului Andoni Zileţi, s-au înregistrat 151 de gospodării ţărăneşti, iar la recesămîntul din 1814 erau de acum 193  de gospodării cu 480 de bărbaţi şi 436 de femei.Pe atunci 300  de familii erau ţărani, preocupaţi de fabricarea obiectelor din ceramică – vaze, căni, străchini, ulcioare, burluie, marcoteţe, gavanoase. Abia în anul 1875 ţăranilor liberi li se repartizează 1198 de desetine de pământ din moşia boerului Vasile Dileţi.

    Din iniţiativa şi cu contribuţia moşierului Matei Zileţi a fost construită, în 1825,  biserica de piatră, tot el  înzestrând-o cu cărţi şi obiecte de cult. La mijlocul secolului XX, comuniștii au distrus în mod barbar biserica din centrul satului.

    Şcoala parohială, ţine să ne informeze cercetătorul Vladimir Nicu, a fost recunoscută de autorităţi în anul 1861 şi încoace au fost trimişi învăţători, care nu ştiau limba băştinaşilor. În anul 1872, când învăţau 35 de băieţi şi 35 de fete, învăţătoare erau Ana Goncearuc şi Ana Socolovscaia, în anul 1881 învăţători erau Alexandru Kuşci şi Alexandru Gherstin. În anul 1901 şcoala avea bibliotecă cu 486 de cărţi. Din 1880 pe lângă şcoala  din sat era o  şcoală specială, în care tinerii învăţau arta confecţionării obiectelor din ceramică de  o frumuseţe rară. Lucrul era îndeplinit în condiţii necorespunzătoare, ceramica era arsă în cuptoare primitive. 240 de familii îşi câştigau  astfel  mijloace pentru existenţă. Experienţa acestor meşteri populari a fost folosită şi la fabrica de cărămizi, deschisă în sat la 15.03.1905. Lutul se aducea cu carele din satul podgorean Gordineşti, producţia era scumpă şi greu de produs. Treptat  meşterii părăseau cuptoarele şi treceau la muncă în câmp. Ultima persoană, care mai practica meşteşugul, a fost Constantin Zingaliuc, doar că s-a axat pe confecţionarea jucăriilor de lut.

     În ianuarie 1891 poposeşte în localitate primul medic cu studii superioare – Condrat Lisnevici, care peste 5 ani deschide aici un spital cu trei paturi. Tot el amenajează o farmacie. Creşte repede numărul populaţiei: în anul 1875 Cinişeuţi avea 2129 de locuitori în 1904 – de acum 4595 de locuitori.

     În 1940 fosta argată Marfa Colesnic este aleasă deputat în Sovietul Suprem al URSS. În perioada postbelică intră în funcţiune o moară modernă cu două etaje, la Cinişeuţi se organizează săptămânal mari iarmaroace de vite, piață agricolă. În urma războiului şi a foametei cumplite, la 01 august 1949, populaţia satului Cinişeuţi scăzuse la 3421 de locuitori. Aici trăiau 1200 de moldoveni, ucraineni, 156 de evrei, 30 de ruşi.

    Sovhozul din localitate, situat la 14 km de Rezina, era specializat în domeniul culturilor tehnice, pomiculturii şi creşterii animalelor. Cu timpul aici au fost plasate  asociaţiile raionale „Goscomselihoztehnica”, „Moldtabacprom”, „Moldselihozhimia” şi o fabrică de nutreţuri combinate, două puncte de  prelucrare a poamei şi a fructelor, o secţie de construcţie şi întreţinere a drumurilor, a fost construit un complex pentru 54 de mii de porci. La ora actuală nu-şi pot găsi locul lor în economia de piaţă aproape toate întreprinderile industriale din localitate. Oamenii se frământă, caută, speră la un viitor mai bun.

       La 11 octombrie 1977 în paginile ziarului raional „Farul Nistrean” din Rezina apare o adresare a tineretului din s. Cinişeuţi: „Noi, comsomoliştii, şi tineretul anilor 70, ne  închinăm adânc în faţa părinţilor şi  buneilor pentru bărbăţia  şi eroismul lor. Numai în satul Cinişeuţi nu s-au întors de pe câmpul de luptă 152 de oameni. Pentru a înveşnici isprava lor am hotărât să participăm activ la  subotnice şi voscresnice şi cu mijloacele câştigate să inaugurăm un complex memorioal. Propunem că în centrul complexului să fie înălţat un tanc - monument în cinstea coloanei „От трудящихся Молдавии”. Memorialul a fost construit pe o coloană pitorească la întrarea în sat. În ziua însorită de 9 mai 1983 a avut loc ceremonia de inaugurare, la  care a rostit o emoţionantă cuvântare general-locontenentul Vladimir Bocicovschi, fost comandant al coloanei moldoveneşti de tancuri.

 

Actualitatea

 

        Satul Cinişeuţi, situat la distanţa de 14 km de la oraşul Rezina, la 84 km depărtare de municipiul Chişinău, ca unitate administrativ-teritorială se mărgineşte cu teritoriile satelor Echimăuţi, Minceni, Gordineşti.Gospodarii - 1217, gazificate -255, conectate la apeduct - 200 .

        Fondul funciar total constitue 3614 ha de teren, inclusiv  1514  ha terenuri agricole, 258 ha - păşuni, 916 ha - plantaţii forestiere ș. a.

        Numărul  locuitorilor este de 2646.

        Moldoveni – 2000.

        Ucraineni –521.                     

        Ruşi - 54.                               

        Romi - 56.                            

        Găgăuzi -05.                           

        Alte naționalități – 10.

 

        Autorităţile  administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în s. Cinişeuţi, sunt:

        1.Consiliul local, ca autoritate deliberativă – constituit din 13 consilieri (Hotărârea în numele Legii din data de 25 iunie 2015, Dosarul nr.3-28/15):

        Grubâh Gheorghe – consilier din partea PCRM.

        Corovai  Ion – consilier din partea  PDM.

        Corovai Victor  – consilier independent.

        Moldovan  Claudia – consilier din partea PDM.

        Bondarev  Tatiana – consilier din partea PDM.

        Covalenco  Anatolie – consilier din partea PCRM.

        Zabulica Victoria – consilier din partea PSRM.

        Parasca Tatiana – consilier din partea PSRM.

        Bordian  Serghei – consilier din partea PSRM.

        Parasca Serghei – consilier din partea PCRM.

        Didenco  Ghenadie  – consilier  din partea PDM

        Gorbatenchi  Tudor – consilier din partea PDM

        Covalenco  Andrei – consilier din partea PCRM.

 

        Primarul satului Cinişeuţi, Victor COROVAI, este  autoritate executivă, care, împreună cu aparatul, formează primăria. Consiliul satului şi primarul se aleg în condiţiile Codului Electoral. Autorităţile administraţiei publice ale satului activează autonom în condiţiile legii, regulamentelor de funcţionare, Statutului şi rezolvă treburile publice ale satului.

Componenţa, constituirea şi funcţionarea consiliului local, la fel activitatea și atribuțiile primarului Cinişeuţi, sunt reglementate de Legea privind administraţia  publică locală.

 

Funcționarii primăriei:

        Primăria satului Cinişeuţi este situată în centrul satului. Personalul care activează la moment este de 14  persoane.

        Primar al satului Cinişeuţi  -  Victor COROVAI, telefon de contact: (0254) 51-2-36.

        Secretar a primăriei şi al Consiliului local Cinişeuţi – Cuşnir Nina, telefon de contact: (0254) 51-2-38.

        Contabil- şef - Reznic Lidia, telefon de contact: (0254) 51-2-37.

        Perceptor  fiscal - Șumila Alina.

        Inginer cadastral – Mâțu   Nicolae.

 

Instituţii sociale şi  de cultură:

        1) Institutia Publica Gimnaziul Cinişeuţi  -  personal - 35, elevi – 235, director - Cușnir Ala.

        2) Grădiniţa nr. 01 „Ghiocel” – personal - 12, copii – 50, director - Colesnic Alexandra.

        3) Grădiniţa  nr. 03 „Mesteacănul” –personal - 15, copii – 62, director – Botnari Ala. 

        4) Caminul de cultură, șef - Suleac Ana.

        5) Biblioteca publică pentru maturi/Novoteca, bibliotecar șef - Gontari Tatiana.

        6) Biblioteca publică pentru copii/Novoteca, bibliotecar șef - Covalenco Lidia.

        6) Centrul medicilor de familie Cinişeuţi, personal - 8, medic șef - Dascăl Petru.

        8) Oficiul poştal, personal - 03.

        9)  Farmacie veterinară.

        10) Asociația Obștească ,,Speranța”, director executive -Maznic Ana.

        11) Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, părinte-paroh - Bordian Alexandru.

        12) Biserica Creştină Baptistă.

 

Întreprinderi de Stat

        1) Ocolul Silvic Cinişeuţi.

        2) Asociaţia de Drumuri  Cinişeuţi.

 

Agenți economici:

        În sectorul agrar: 3 SRL - ,,Cinmaragro”, „Regional Meat”, „Agroopt” și 5 Gospodării Țărănești.

        În sectorul de producer - 3 SRL; unitati comerciale - 12, CONSUMCOOP  Cinişeuţi.

 

Proiecte implementate:

        - ,,Îngrijire socială la domiciliu”, finanțat de Crucea Roșie din Elveția, implementat de AO ,,Speranța” în parteneriat cu AO ,,Casmed” din municipiul Bălți și primăria Cinișeuți;

        - ,,Îmbătrânire activă - vârsta cere acțiune”, finanțat de Crucea Roșie din Elveția, implementat de AO ,,Speranța” în parteneriat cu HelpAge International și primăria Cinișeuți;

        - ,,Realizarea drepturilor omului pentru persoanele în etate” - Cantina socială, finanțat de Republica Federală Germana, implementat de ,,AO Speranța” cu HelpAge International și primaria Cinișeuți.

 

Evenimente importante:

   - ,,Festivalul raional al dinastiilor și al portului popular”, organizat la 25 iunie 2017 de Secția Cultură Rezina în parteneriat cu primăria Cinișeuți;

   - Iarmaroc de caritate în scopul colectării contribuției  pentru cantina socială,organizat la 14 ianuarie 2018 de AO ,,Speranța” și un grup de initiativă a persoanalor în etate din satul Cinișeuți;

   - Sfințirea Bisericii ,,Acoperământul Maicii Domnului” cu ocazia jubileului de 100 de ani și finisarea reparației capitale -02 septembrie 2017;

   -VeloHora (cursă cu biciclete pentru elevi), organizată anual la 01 iunie de către Biserica ,,Acoperământul Maicii Domnului” în parteneriat cu primăria Cinișeuți;

   - ,,Festivalul raional al cântecului pascal”, desfasurat la 11 aprilie 2018 de Secția Cultură Rezina în parteneriat cu Biserica ,,Acoperământul Maicii Domnului” și primăria Cinișeuți;

       - ,,Al doilea Craciun”, ajutor umanitar oferit de Crucea Roșie din Elveția persoanelor în etate, anii 2015-2017;

       - ,,Pentru sănătatea populației”, ajutor umanitar oferit de Armata Salvării persoanelor bolnave, anul 2018.

 

Activități culturale cu participarea Ansamblului ,,Moștenitorii”:

        - Participarea la Festivalul ,,Bunica Fest” în orașul Bălți, organizat de AO ,,Casmed”;

        - Ziua internațională a Femeii, anual, începând cu 2015;

        - Comemorarea ostașilor căzuți, anual, la Memorialul ,,Nemurire”;

       - Ziua internațională a persoanelor în etate, annual,  începând cu 2016;

       - Hramul satului Cinișeuți, annual, la 14 octombrie;

       - Participarea primăriei Cinișeuți cu ansamblul ,,Moștenitorii” la festivalurile și concursurile rationale;

       - Echipa de volei: 2016 - locul II la competiția raională de la Gordinești;

       - 2017 - locul III la competiția raională de la Cuizăuca;

        - Echipa de fotbal: participarea echipei în competitia „Cupa raionului Rezina la fotbal”.

 

 

 

Video postat recent

https://www.youtube.com/watch?v=T-1HL2JHjlM&t=223s
Arhivă video

Prognoza meteo

Facebook

Acasă

În sus