În satul Pereni a fost dat în exploatare gazoductul

            Instituția școlară din satul Pereni, raionul Rezina, a dat în exploatare gazoductul care permite alimentarea cu gaze naturale a cantinei școlare. Concomitent a avut loc și deschiderea oficială a Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă, amenajat cu tot ce este mai bun și mai util pentru tânăra generație.             În cadrul acestui frumos eveniment au fost...

Ziua președintelui raionului Rezina în satul Slobozia-Horodiște

            A devenit deja o tradiție ca președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, însoțită de angajații serviciilor desconcentrate, să se deplaseze prin localitățile raionului Rezina. De data aceasta, conducerea raionului, alături de angajații altor servicii, s-a deplasat în satul Slobozia- Horodiște.             După cum au menționat localnicii, e sărbătoare dublă în...

Ziua președintelui raionului, în satul Slobozia-Horodiște

        Stimați locuitori ai satului Slobozia-Horodiște! Astăzi, 16 noiembrie 2017, în localitatea dumneavoastră se va desfășura Ziua președintelui raionului în teritoriu. Astfel, Eleonora Graur, președintele raionului Rezina, însoțită de șefii mai multor servicii desconcentrate în teritoriu, de conducători ai structurilor Consiliului raional, vor fi disponibili să vă primească în audiență începând cu ora 09.00,...Primăria Cinișeuți

Bun venit! Sperăm  că informaţiile  despre  localitate să prezinte interes pentru Dumneavoastră. Dorim  foarte  mult să ne cunoaşteţi mai bine localitatea, istoria, tradiţiile, oamenii şi tot ce avem mai frumos. Din acest moment, băştinaşii aflaţi departe de locurile natale, vor avea posibilitate virtual să revină acasă. Sîntem o comunitate deschisă spre colaborare, aşa că aşteptăm opiniile şi sugestiile Domniilor Voastre.

 

ISTORIA  SATULUI:

Satul Cinişeuţi  este o unitate administrativ-teritorială, în componenţa cărea este  singur satul. Prima atestare a satului Cinişeuţi a fost făcută la 5 februarie 1495. Distanţa pînă la oraşul  Rezina - 14 km. Biserica poartă  denumirea şi în prezent  „Acoperămîntul Maicii Domnului” – 1825.

Localitatea Cinişeuţi, cel mai mare sat din raionul Rezina, are o istorie lungă şi glorioasă.

 În articolul „Cinişeuţi”, semnat de istoricul Vladimir Nicu şi publicat în săptămînalul „Viaţa Satului” din 07 ianuarie 1995, citim: „Nepoţii lui Sima Rigină vînd acest sat drept 80 zloţi tătăreşti lui pan Toader, pisar domnesc, doar el avea privilegii pentru sat şi de la străbunul lor Negrea încă de pe vremea lui Alexandru cel Bun.

La recesămîntul din 1803 în satul Cinişeuţi, ce aparţinea  căminarului Andoni Zileţi, s-au înregistrat 151 de gospodării ţărăneşti, iar la recesămîntul din 1814 erau de acum 193  de gospodării cu 480 de bărbaţi şi 436 de femei.

Pisarul Nichita Petru, susţinut de martorii Gherasim Botnari şi Gheorghe Roman, la 30 aprilie 1835 constantă: „Petru Sanrai şi Eudochia Tcaclova au împlinit 90 de ani, Pavel Motcal - 100 de ani, iar Tănachi Dubina - 110 ani. Pe atunci 300  de familii erau ţărani, preocupaţi de fabricarea obiectelor din ceramică – vaze, căni, străchini, ulcioare, burluie, marcoteţe, gavanoase. Abia în anul 1875 ţăranilor liberi li se repartizează 1198 de desetine de pămînt din moşia boerului Vasile Dileţi.

Din iniţiativa şi cu contribuţia moşierului Matei Zileţi a fost construită în 1825  biserica de piatră, tot el  înzestrînd-o cu cărţi şi obiecte de cult.

Şcoala parohială, ţine să ne informeze cercetătorul Vladimir Nieu, a fost recunoscută de autorităţi în anul 1861 şi încoace au fost trimişi învăţători, care nu ştiau limba băştinaşilor. În anul 1872, cînd învăţau 35 de băeţi şi 35 de fetiţe, învăţătoare erau Ana Goncearuc şi Ana Socolovscaia, în anul 1881 învăţători erau Alexandru Kuşci şi Alexandru Gherstin. În anul 1901 şcoala avea bibliotecă cu 486 de cărţi. Din 1880 pe lîngă şcoala  din sat era o  şcoală specială, în care  tinerii învăţau arta confecţionării obiectelor din ceramică de  o frumuseţe rară. Lucrul era îndeplinit în condiţii  necorespunzătoare, ceramica era arsă în cuptoare primitive. 240 de familii îşi cîştigau  astfel  mijloacele pentru existenţă. Experienţa acestor meşteri populari a fost folosită şi la fabrica de cărămizi, deschisă în sat la 15.03.1905. Lutul se aducea cu carele din satul podgorean Gordineşti, producţia devenea scumpă şi greu de produs. Treptat  meşterii părăseau cuptoarele şi treceu la muncă în cîmp. Astăzi în satul natal numai un singur om, Constantin Zingaliuc, mai practică meşteşugul de a confecţiona jucării de lut.

În ianuarie 1891 poposeşte în localitate primul medic cu studii superioare – Condrat Lisnevici, care peste 5 ani deschide aici un spital cu trei paturi. Tot el amenajează o farmacie. Creşte repede numărul populaţiei: în anul 1875 Cinişeuţi avea  2129 de locuitori în 1904 – de acum 4595 de locuitori.

În 1940 fosta argată Marfa Colesnic este aleasă deputat în Sovietul Suprem al URSS.

Întră în funcţie o moară modernă cu două etaje, la Cinişeuţi se organizează săptămînal mari iarmaroace de vite. În urma  războiului şi a foametei cumplite, la 01 august 1949 populaţia satului Cinişeuţi scăzuse la 3421 de locuitori. Aici trăiau 1200 de moldoveni, ucraineni, 156 de evrei, 30 de ruşi.

Sovhozul din localitate, situat la 14 km de Rezina, s-a specializat în domeniul culturilor tehnice, pomiculturii şi creşterii animalelor. Cu timpul aici au fost plasate  asociaţiile raionale „Goscomselihoztehnica”, ”Moldtabacprom”, ”Moldselihozhomia” şi o fabrică de nutreţuri combinate, două puncte de  prelucrare a poamei şi a fructelor, o secţie de construcţie şi întreţinere a drumurilor, a fost construit un complex pentru 54 de mii de porci. La ora actuală staţionează. Nu-şi pot găsi locul lor în economia de piaţă aproape toate întreprinderile industriale din localitate. Oamenii se frămîntă, caută, speră la un viitor mai bun. La 11 octombrie 1977 în paginile ziarului raional „Farul Nistrean” din Rezina apare o adresare a tineretului din s. Cinişeuţi „Noi, comsomoliştii, şi tineretul anilor 70, ne  închinăm adînc în faţa părinţilor şi  buneilor pentru bărbăţia  şi eroizmul lor. Numai în satul Cinişeuţi nu s-au întors de pe cîmpul de luptă 152 de oameni. Pentru a înveşnici isprava lor am hotărît să participăm activ la  Subotnice şi Voscresnice şi cu mijloacele cîştigate să inaugurăm un complex memorioal. Propunem că în centrul complexului să fie înălţat un tanc - monument în cinstea coloanei „Ot trudeaşihseaa Moldavii”. Memorialul a fost construit pe o coloană la întrarea în sat. În ziua însorită de 9 mai 1983 a avut loc ceremonia de inaugurare, la  care a rostit o emoţionantă cuvîntare general-locontenentul Vladimir Bacicovschi, fost comandat al formaţiei moldoveneşti de tancuri.

 

AŞEZAREA  GEOGRAFICĂ:

        Satul Cinişeuţi este situat la distanţa de 14 km de la  oraşul Rezina, la 84 km depărtare de municipiul Chişinău, capitala Republicii Moldova. Satul Cinişeuţi ca unitate administrativ-teritorială se mărgineşte cu teritoriile satelor Echimăuţi, Minceni, Gordineşti.

Fondul funnciar total constitue  3614,18 ha de pămînt, inclusiv  1670  ha terenuri agricole,  287,11 ha păşuni,  887,73 ha plantaţii forestiere.

Numărul  locuitorilor este de 3272.

Moldoveni – 2030.

Ucraineni –1123.                      Bulgari - 03

Ruşi - 61.                                Tajici - 01

Ţigani - 06.                              Uzbeci ---01

Beloruşi - 01                            Polonezi – 01

 

Autorităţile  administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în s. Cinişeuţi sunt:

1)Consiliul local, ca autoritate deliberativă – constituit din 13 consilieri.

Grubîh Gheorghe Simion – consilier din parte PLDM.

Corovai  Ion Leomid – consilier din partea  PDM.

Corovai Victor Nicolae – consilier din partea PCRM.

Dolghii  Serghei  Alexei – consilier din partea PCRM.

Josan Galina Grigore – consilier din partea PCRM.

Didenco Maria Ion – consilier din partea PCRM.

Gangan  Mihail Vladimir – consilier din partea PCRM.

Goncear Alexei Gheorghe – consilier din partea PCRM.

Lujan  Ion  Trofim – consilier din partea PLDM.

Paraschiv  Victor Gheorghe – consilier din partea PCRM.

Razloga Ruslan Mihail – consilier  independent.

Covalenco Andrei – consilier din partea PCRM.

Parasca Seghei Ion – consilier din partea PDM.

Primarul satului Cinişeuţi, ca autoritate executivă - domnul Covalenco Anatolie Eftodie.

Primarul, împreună cu aparatul de lucru, formează primăria. Consiliul satului şi primarul satului se aleg în condiţiile Codului Electoral. Autorităţile administraţiei publice ale  satului, activează în condiţiile legii, regulamentelor de funcţionare şi Statutului, autonom şi rezolvă treburile publice ale satului.

Problemele  de o importanţă deosebită pentru sat pot fi  supuse, în mod stabilit de Codul Electoral, unui Referendum local. Componenţa, constituirea şi funcţionarea consiliului local Cinişeuţi sînt reglementate de Legea privind administraţia  publică locală, precum şi de  regulamentul său.

Activitatea, atribuţiile şi încetarea înainte de termen a mandatului primarului se realizează în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală.

Autopităţile administraţiei publice locale funcţionează în sediul primăriei Cinişeuţi. Persoanele fizice şi juridice din teritoriul satului sînt obligate să furnizeze autorităţilor publice ale satului,  informaţii ce ţin de competenţa lor, cu excepţia celor care constituie un secret comercial de Stat sau un alt secret protejat de Lege.

 

FUNCŢIONARII  PRIMĂRIEI:

Primăria satului Cinişeuţi este situată în centru satului. Personalul care activează la moment este de 11 persoane.

Primaru satului Cinişeuţi  -  Covalenco Anatolie Eftodie, deţinînd al patrulea  mandat la funcţia de primar, validat  din data de 16.06.1999 pănă  la 13.06.2015, telefon  de contact: (0254) 51-2-36.

Secretara primăriei şi a Consiliului local Cinişeuţi – Cuşnir Nina Alexei, telefon de contact:  (0254) 51-2-38.

Contabila  şefă - Reznic Lidia Nicolae, telefon de contact: (0254) 51-2-37.

Contabilă - Corovai  Silvia Valentin.

Contabilă - Seratilă Ana Dumitru.

Perceptor  fiscal - Babenco Valentina.

Injiner cadastral - Melnic Nicolae Iachim.

Paznic (de serviciu)  - Gangan  Liudmila.

Paznic -  Lîsîi Dumitru  Dumitru.

Paznic - Streleţ Nicolae Serghei.

Dereticătoare - Melnic  Maria  Andrei.

 

Instituţii sociale  şi cultura:

1) Şcoala medie Cinişeuţi  - 40 personal, elevi - 425.

Directorul şcolii medii Cinişeuţi - Corcevoi Mariana Alexei.

2) Şcoala de tip sanatorial  - 70  personal, elevi  - 177.

Directorul şcolii  de tip sanatorial Cinişeuţi - Corovai Ion Leomid.

2) Grădiniţa nr. 01 „Ghiocel” - 12 personalul, copii - 40.

Şefa grădiniţei - Colesnic Alexandra Nicolae.

3) Grădiniţa  nr. 02 „Mesteacănul” - 10 personal, copii - 40.

Şefa grădiniţei - Boldişor Claudia Petru.

4) Clubul sătesc – 01.

Şefa clubului sătesc – Colesnic Liuba Gheorghre.

5) Biblioteca publică pentru maturi, care dispune de un fond de carte de 11.532 de exemplare de carte.

Şefa bibliotecii comunale - Covalenco Lidia.

6) Centru medical Cinişeuţi, activează 05 persoane.

Medic de familie - Devederea Ilia Gherasim

7) Staţia de comunicare - 01.

8) Oficiul  poştal – 01, personalul  - 03.

Şefa oficiului poştal – Sereda  Maria  Zahar.

9) ASECOOP Cinişeuţi - 01, personalul - 21.

Director  - Mereacre Grigore Ion.

10) Punct de prelucrare a lemnului – 01.

Director - Cozacenco  Liudmila.

11) Staţia  „Vulcanizare”.

Director - Suholitco  Mihail  Andrei.

12) Farmaci veterinară - 01.

Şeful farmaciei veterinare  - Covalenco Iurie Chiril.

13) Filiala Băncii de Economii Rezina - 01.

Şefa Filialei Băncii de Economii - Goncear  Maria Dumitru.

14) Ocolul Silvic Cinişeuţi - 01.

Directorul Ocolului Silvic Cinişeuţi – Plămădeală Ion Alexandru.

15) Asociaţia de Drumuri  Cinişeuţi - 01.

16) Filiala  „Hermes” - 01.

17) Biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului” - 01.

Părinte - Bordian  Alexandru Vasile.

18) Biserica Creştină Evanghelistă.

Părinte- Rabaconi Anatolie.

 

AGENŢII  ECONOMICI:

În sectorul  agrar:

1. SRL „Cinmaragro” - lider Didenco Maria Ion.

2. SRL „Angvilval” - lider  Sulima Vilea Cornei.

3. Gospodării Ţărăneşti – 15:

GŢ „Şeremet  Mihail”;

GŢ „MIC-SV”;

GŢ „Bordian  Serghei”;

GŢ „Bordian Alexandra”;

GŢ „Rusu  Ludmila”;

GŢ „Melnic Gheorghe”;

GŢ „Ţîganiuc Valentina”;

GŢ „Covalenco  Iurie”;

GŢ „Lujan Mihail”;

GŢ „Crîjanovschi Valentina”;

GŢ „Şoitu  Ion”;

GŢ „Olto –Gîrlea";

GŢ „Melnic Andron”;

GŢ „Goncear Vasile”;

GŢ „Ţîganiuc Valentina”.     

Video postat recent

Felicitări

imagine_la_felicitare

Dragi tineri din raionul Rezina!

felicitare completă
imagine_la_felicitare

Dragi femei din satele raionului Rezina!

felicitare completă
imagine_la_felicitare

Mesaj de felicitare pentru toți angajații din domeniul poștal

felicitare completă
imagine_la_felicitare

Stimați semănători de lumină! Distinși pedagogi!

felicitare completă

Prognoza meteo

Facebook

Acasă

În sus