Strategia de dezvoltare integrată a raionului Rezina pentru anii 2022-2030 aprobată

La ședința extraordinară a Consiliului raional Rezina, pe data de 27 decembrie 2022, prin DECIZIA nr.8/1 din 27 decembrie 2022 or. Rezina, sa aprobat Strategia de dezvoltare integrată a raionului Rezina pentru anii 2022-2030.