START Concursului Raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”

Consiliul raional Rezina informează agenții economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul raionului despre organizarea și desfășurarea Concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii” pentru rezultatele obținute în anul 2022.
La Concurs pot participa agenții economici – subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care cad sub incidența Legii nr. 179/2016 „Cu privire la întreprinderile mici și mijlocii”. Condițiile privind organizarea și desfășurarea Concursului sunt stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 250/2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”.
În cadrul Concursului vor fi decernate premii pentru următoarele nominalizări:

 1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie;
 2. Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului economic „verde”;
 3. Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului;
 4. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii;
 5. Cel mai bun antreprenor-exportator;
 6. Cel mai bun antreprenor-inovator;
 7. Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural;
 8. Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanţă;
 9. Cel mai tânăr antreprenor;
 10. Cel mai bun antreprenor-femeie.
  Doritorii de a participa la Concurs, urmează să completeze:
 11. cererea-tip de participare, conform anexei nr. 1
  Cerere de participare
 12. indicatorii privind desfășurarea activității economico-financiare conform
  domeniului de activitate – anexa nr. 2
  Indicatorii financiar-economici pentru conferirea titlului „Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie” din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
  Dosarele urmează să fie prezentate până la data de 19.05.2023 pe adresa: or.
  Rezina, str. 27 August 1, et. 2, bir. 31, Secția Economie, sau la adresa de e-mail:
  melnicalla@mail.ru.
  Comisia raională de Concurs, aprobată prin Dispoziția președintelui raionului nr.
  33 din 03.04.2023 va evalua dosarele participanților și va nominaliza câștigătorii
  Concursului.
  Persoana de contact specialist principal secția economie Melnic Alla, telefon
  (0254) 2 18 25, 068037474.